Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 34/96, 20. srpna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a634k140.php3

Katalog katalogů

V dnešním vydání Toulek se společně podíváme na jednu zajímavou a jistě i užitečnou knižní publikaci, která úzce souvisí s náplní předchozích dílků, tedy s adresáři a katalogy českých firem. No a pak se také podíváme do zřejmě největšího tuzemského katalogu, který má ale z pohledu uživatelů Internetu jednu nepříjemnou vadu - je prakticky jen za peníze.

Náš domácí Internet se utěšeně rozrůstá. Hodnotných informací v něm přibývá takovým tempem, že je velmi obtížné již pouhé průběžné registrování vzniku jednotlivých informačních zdrojů. To samozřejmě platí i v oblasti informací o firmách a podnikatelských subjektech obecně, na kterou jsme se v posledních dílech soustředili. Zde je navíc patrný zajímavý trend, v rámci kterého se všechny významnější soubory informací dříve či později (ale spíše dříve než později) stanou dostupnými i po Internetu. V této souvislosti se pak stává velmi důležité vědět, jaké informační zdroje o tuzemských firmách u nás vůbec existují, bez ohledu na to zda již jsou či ještě nejsou přístupné i v on-line formě, prostřednictvím Internetu.

Odpověď může poskytnout přehledová publikace, kterou vydalo Národní informační středisko ČR (NIS ČR), a která nese název „Kam pro informace o firmách působících v ČR". Jedná se o běžnou knižní publikaci (brožuru), kterou si můžete i objednat (viz dnešní první obrázek [GIF1, URL1]). Svým obsahem je pak tato publikace „katalogem katalogů", protože shromažďuje informace o všech subjektech, které se u nás zabývají sběrem a publikováním informací o firmách a podnikatelských subjektech (a obsahuje samozřejmě také přehled jejich produktů, tedy vlastních katalogů). Máte-li přístup k Internetu, nemusíte si tuto brožurku nutně kupovat, ale můžete si jejím obsahem zalistovat on-line, prostřednictvím služby WWW (i když pak ale budete ochuzeni o některé důležité údaje, jakými jsou třeba ceny konkrétních produktů, viz opět první obrázek [GIF1, URL1]).

Listovat on-line verzí publikace musíte sice ručně (není zde implementováno žádné samočinné vyhledávání), ale můžete listovat buď abecedním seznamem subjektů shromažďujících informace (viz např. levý rámeček na druhém obrázku [GIF2, URL2]), nebo abecedním seznamem jejich produktů (tj. jednotlivých katalogů, viz např. levý rámeček na prvním obrázku). Vlastní obsah brožury je pak uspořádán tak, že na jednotlivých WWW stránkách jsou nejprve uvedeny informace o vydavatelském subjektu, a za nimi pak následují informace o jejich produktech, tedy o konkrétních katalozích. Můžete to vidět například na druhém obrázku, na kterém jsem si nechal zobrazit informace o firmě EDIT a jejím katalogu firem (o kterém jsme si povídali ve 29. dílu letošních Toulek). Sami si můžete povšimnout údaje o počtu záznamů (250 000), který odpovídá tomu co o svém katalogu v on-line formě uvádí i samotná firma EDIT.

Kromě firmy EDIT jsem si v publikaci nechal vyhledat informace o firmě Albertina data (vidíte je na třetím obrázku [GIF3, URL3]), a jejím registru organizací ČR a SR. Ten by totiž podle údajů na čtvrtém obrázku [GIF4, URL4] měl obsahovat až 1,5 milionu údajů.

Jedním z nepříjemných nedostatků on-line verze publikace NIS-u je skutečnost, že neříká nic o tom, zda je ten který katalog přístupný i po Internetu (u některých je pouze obecně konstatováno, že jsou dostupné on-line, ale není řečeno jakým způsobem a na jaké adrese). Není to uvedeno ani v případě katalogu firmy Albertina (jejího registru organizací). Ten však ale již je po Internetu dostupný, a sice prostřednictvím služby INFO.CZ, kterou provozuje firma Internet CZ (viz dnešní pátý obrázek [GIF5, URL5]).

Jak si můžete sami všimnout, registr organizaci je rozdělen mezi Českou a Slovenskou republiku, a oddělené je také hledání právnických a fyzických osob. Jakmile se ale vydáte dále (viz pátý obrázek [GIF5, URL5]), zjistíte že přístup do registru organizací firmy Albertina data je v zásadě placenou službou (jako ostatně samotná služba INFO.CZ, jejíž je součástí). V případě hledání fyzických osob máte jako neplatící uživatel dokonalou smůlu, a v případě že hledáte nějakou právnickou osobu, máte alespoň jistou možnost - hledání podle identifikačního čísla organizace (IČO), viz šestý obrázek [GIF6, URL6]. Zkusil jsem to, a zadal IČO samotné firmy Internet CZ (abych vyzkoušel, zda to nedopadne stejně jako u katalogu Agent, který svého provozovatele vůbec neznal, viz 30. díl). Zadání dotazu vidíte na sedmém obrázku [GIF7], a jeho výsledek na obrázku osmém [GIF7]. Odpověď byla správná, a nabídnuty mi byly i další podrobnější informace - ale tyto již jsou pouze pro platící uživatele.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka publikace NIS-u
  2. Informace o firmě EDIT a jejím produktu
  3. Informace o firmě Albertina data
  4. Informace o katalogu (registru organizací)
  5. Domovská stránka on-line verze registru organizací
  6. Nabídka při hledání právnických osob v ČR
  7. Zadání dotazu
  8. Výsledek vyhledání