Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 33/96, 13. srpna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a633k140.php3

Adresáře počítačových firem

V dnešním vydání Toulek stále ještě zůstaneme u katalogů a adresářů tuzemských firem. Nikoli ale u těch univerzálně zaměřených - dnes se podíváme opět na dva specializované, zaměřené na firmy podnikající v oblasti výpočetní techniky.

První katalog, který dnes navštívíme, vznikl jako katalog tištěný, a teprve následně se dostal i „na Internet". Jde o poměrně dobře známé „Modré stránky", které vydává stejnojmenná Agentura Modré stránky, s.r.o.,, a které vychází dvakrát do roka (již od roku 1993, pokud dobře počítám). Vedle tradiční tištěné verze pak existuje i verze na CD-ROM, no a v poslední době se objevila i on-line verze, dostupná prostřednictvím Internetu (viz dnešní první obrázek [GIF1, URL1]). Na rozdíl od předchozích verzí (tištěné a na CD ROM) je přitom zdarma.

Tištěné Modré stránky mají ve svém podtitulu označení „Specializovaný katalog výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky", a jde ve skutečnosti o několik samostatných adresářů v jediném hávu (o několik adresářů, resp. přehledů v jediném katalogu, abych použil původní terminologii). Základem je adresář (přehled) firem, kterých je evidováno něco přes 6000 (viz druhý obrázek [GIF2, URL2]) - důležité je, že jde o firmy působící na území České i Slovenské republiky. O většině z nich však jsou v adresáři vedeny jen nejzákladnější údaje: jméno, adresa, telefon a fax. Někdy přibývá i jméno ředitele a jméno kontaktní osoby, a jindy dokonce i emailové spojení či URL odkaz na firemní WWW stránky (viz třetí obrázek [GIF3, URL3]). Co však on-line verzi schází, alespoň oproti verzi tištěné, jsou rejstříky. Na konci tištěného katalogu je totiž uvedeno hned několik rejstříků, umožňujících vyhledávat firmy například podle nabízeného sortimentu služeb, podle standardního nomenklaturního členění, podle regionu působnosti apod. Naproti tomu v on-line verzi je dostupné jen abecední členění (jak ostatně naznačuje obrázek č. 2 [GIF2, URL2]), a navíc jen s možností „ručního" brouzdání - automatické vyhledávání zřejmě dosud není implementováno. Na druhou stranu v on-line verzi mohou mít URL odkazy na domovské stránky jednotlivých firem či jejich adresy pro e-mail formu skutečných aktivních odkazů (viz třetí obrázek [GIF3, URL3]).

Součástí on-line verze pak jsou i další užitečné adresáře, obsažené i v tištěném katalogu - například adresář vydavatelů odborných periodik (kde najdete mj. adresy vydavatelství, výčet jimi vydávaných titulů, jména šéfredaktorů, URL odkazy na on-line verze jednotlivých titulů atd.)

Druhým adresářem, který vám chci dnes ukázat, je adresář českých počítačových firem, s názvem InfoCentrum. Jeho provozovatelem je vydavatelství Bajt, které se do povědomí naší odborné veřejnosti asi nejvíce zapsalo díky vydávání stejnojmenného časopisu. S Bajtem-časopisem, který s postupem času vycházel stále více „do ztracena", je ale už zřejmě definitivně konec, jak o tom svědčí nedávný příspěvek z jedné elektronické konference (viz dnešní poslední obrázek [GIF8], i se zajímavým překlepem popírajícím samotné fyzikální zákony). V Bajt-u se mezitím zřejmě přeorientovali na poskytování služeb spojených s Internetem, a jednou z jejich aktivit je právě projekt trojjazyčného katalogu počítačových firem v ČR (viz dnešní čtvrtý obrázek [GIF4, URL4]). Ten měl být vydán v tištěné podobě, a být dostupný i v on-line formě (pod názvem InfoCentrum). O osudu tištěné verze mi není nic známo, zato on-line verze je běžně dostupná (i když přístup k ní je často dosti pomalý, zřejmě kvůli komutovanému připojení serveru na kterém běží).

Chcete-li v InfoCentru něco konkrétního najít, můžete vyhledávat podle firmy i podle produktu (viz pátý obrázek [GIF5, URL5]). K dispozici pak máte jak samočinné vyhledávání, tak i možnost ručního brouzdání (viz spodní část šestého obrázku [GIF6, URL6], kde je uvedeno několik prvních kategorií v abecedě). Server, zajišťující samočinné vyhledávání, je ale nejspíše poněkud nahluchlý, a tak svůj případný dotaz musíte pronést pořádně nahlas (resp. psát jej samými velkými písmeny, což se podle tzv. netikety interpretuje jako hlasitá mluva, resp. jako křičení).

Když jsem zkusil vyhledat to samé co v minulém dílu Toulek (tedy firmy zabývající se Internetem), dostal jsem v rámci odpovědi odkazy na celkem pět firem (ač bych sám očekával, že jich bude mnohem více) [GIF7]. Zato informace, které InfoCentrum nabízí o každé jednotlivé firmě, dalece předčily mé očekávání. Jsou velmi podrobné, a i jejich grafické podání je na vcelku slušné úrovni [GIF8].

Zajímavým doplňkem katalogu Infocentrum, kterého jste si možná povšimli na pátém obrázku [GIF5, URL5], jsou aktuální ceníky produktů - v členění na dvacet hardwarových a dvanáct softwarových kategorií. Zájemci zde mohou najít dealerské ceny i ceny pro koncové uživatele, včetně odkazů na ceníky WWW stránky dodavatelů. Pro orientační představu o cenových relacích to nejspíše je docela postačující, ale pro směrodatný přehled o situaci na trhu by bylo potřeba vědět něco o reprezentativnosti (a také o aktuálnosti) uváděných cen - jaký okruh firem je v přehledu vůbec zastoupen?


Seznam obrázků:

  1. Modré stránky na Internetu - jejich domovská stránka
  2. Adresář firem v rámci Modrých stránek
  3. Příklad obsahu adresáře firem
  4. Projekt trojjazyčného katalogu
  5. Infocentrum - hlavní přístupová stránka
  6. Infocentrum - stránka pro vyhledávání dle výrobku či zaměření
  7. Příklad: výsledek dotazu z šestého obrázku
  8. Výsledek vyhledání v INFORM katalogu
  9. A co časopis Bajt? Vychází ještě?