Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 32/96, 6. srpna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a632k140.php3

Hledám firmu, heslo je „Internet"

V minulém vydání Toulek jsme se podrobněji podívali na on-line verzi jednoho konkrétního katalogu firem (katalogu Edit). Dnes bych vám rád představil několik dalších, stejně koncipovaných katalogů, resp. adresářů, které dnes již také jsou přístupné prostřednictvím Internetu. Při té příležitosti si pak můžeme na jednom malém příkladu udělat i určité srovnání „kvality" jejich obsahu.

Připomeňme si hned na úvod, že právě teď se zajímáme o univerzálně zaměřené katalogy, které se snaží shromažďovat odkazy na všechny existující firmy a podnikatelské subjekty, a které primárně vychází v knižní podobě - zatímco jejich „internetová podoba" je jen jednou z dalších forem zpřístupnění jednoho a téhož, již existujícího obsahu. Snad si ještě vzpomenete na nepříliš dávné masivní reklamní kampaně v našich hromadných sdělovacích prostředcích, na billboardech a kdoví kde ještě, které měly i tomu nejpomaleji chápajícímu občanovi předat jasnou a srozumitelnou zprávu - že nejlepší pod sluncem je katalog XYZ, případně že když někdo není v katalogu ABC, ten jako kdyby vůbec nebyl (a to by pak ani nemusel platit daně, že?). Dnes už tyto nákladné kampaně, útočící na kapsu i rozum nás všech, naštěstí ustaly. Dost možná, že fáze počátečního masového sběru informací se již završila, že vydavatelé katalogů již jsou potřebným způsobem „nasyceni" výchozími informacemi, a nyní se zaměřují především na udržení jejich aktuálnosti a správnosti. A pak samozřejmě i na to, jak své informace co možná nejlépe zužitkovat a prodat. Internet jim dokáže pomoci v obou těchto směrech - jak pro on-line sběr nových údajů a aktualizace stávajících dat, tak i pro zpřístupnění existujících informací. Důsledkem je fakt, že v poslední době se v našem tuzemském Internetu s nejrůznějšími katalogy firem v on-line formě doslova roztrhl pytel.

Minule jsme navštívili katalog Edit, pyšnící se cca 250 000 záznamy. Když jsem využil jeho fulltextové vyhledávání a zadal řetězec „Internet", našel mi jen jedinou firmu, která má toto slovo ve svém názvu či v popisu práce (předmětu činnosti). Výsledek vidíte sami na prvním obrázku [GIF1, URL1]. Pak jsem zkusil další katalog, a to katalog Agent (jehož datový obsah připravila firma CZ Systém, zatímco pod technickou realizací WWW rozhraní je podepsána firma Internet CZ). Na stejný dotaz (viz dnešní druhý obrázek [GIF2, URL2]) jsem opět dostal odkaz na jednu jedinou firmu (viz třetí obrázek [GIF3]), a to firmu Skynet (která má Internet ve svém předmětu podnikání). Relativně obsažné pak byly další údaje o této firmě, které mi byly posléze nabídnuty (viz čtvrtý obrázek [GIF4]). Dost mne ale překvapilo, že odpověď neobsahovala ani zmínku o samotné firmě Internet CZ, která má hledaný řetězec ve svém názvu, a přímo se podílela na realizaci celého systému. Zkoušel jsem zadat i IČO této firmy, ale odpověď byla opět nulová.

Podobně jsem pochodil i u on-line verze INFORM katalogu. Ten na své domovské stránce [GIF5, URL5] slibuje 50 000 firem (zatímco katalog Edit jich slibuje 250 000, což je pětkrát více), ale na dotaz tvořený klíčovým slovem „Internet" [GIF6] mi opět našel jednu jedinou firmu [GIF7] - Internet s.r.o., pro změnu z Třince. Navíc se skutečně holým minimem údajů, pouze s adresou, telefonním a faxovým spojením.

Dalším katalogem firem, který jsem vám chtěl ukázat, je katalog provozovaný firmou Neokortex. Ten se na naší domácí internetové scéně objevil již před rokem, a zaujal i konkrétní technikou přístupu - dotazy se mu posílaly elektronickou poštou, a odpovědi přicházely stejnou cestou. V době přípravy tohoto dílu (v polovině července) se mi ale ani po opakovaných pokusech nepodařilo vyloudit od zmíněného systému žádnou odpověď. Všechny mé zprávy se vracely jako nedoručitelné (z důvodu nedostupnosti příjemce), ale snad šlo jen o nějakou přechodnou závadu či poruchu. Naštěstí se mi podařilo najít v mém archivu alespoň jeden starší úryvek konverzace s tímto systémem, a tak vám přeci jen mohu nabídnout malou ukázku (ještě že rok staré emaily, na rozdíl třeba od faxů, nežloutnou a neztrácí nic ze své čitelnosti). Původní dotaz směřoval na adresu aristoteles@neo.cz, odpovídal mi uzel interar1@neo.cz (pro první kontakt doporučuji zprávu tvořenou kouzelným slůvkem help).

Odpověď si můžete sami přečíst na dnešním osmém obrázku [GIF8] - je vlastně nejobsažnější z toho, co dokázaly poskytnout katalogy Edit a INFORM. Firma Internet s.r.o. z Třince (prostřední na osmém obrázku [GIF8]) je shodná s firmou kterou našel INFORM katalog, a poradenská firma Internet, na prvním obrázku od katalogu Edit skrytá za obskurním P.O.Boxem (a s dosti nevěrohodným faxovým číslem), je nejspíše shodná se „SPOLECNOSTí PRO PROJEKTování" na osmém obrázku [GIF8] (alespoň podle svého IČO).

Na závěr jedno osobní povzdechnutí - kdybych skutečně potřeboval najít firmu, mající Internet ve svém názvu nebo zabývající se Internetem v rámci svého oboru činnosti, asi by mne žádná z odpovědí moc neuspokojila. Přitom v reálném životě existuje alespoň jedna dosti známá firma s Internetem přímo ve jméně (Internet CZ), a dále existuje mnoho a mnoho firem, jejichž předmět podnikání se Internetu bezprostředně týká. S kvalitou a úplností katalogů firem to tedy nejspíše není ještě úplně optimální - na druhé straně ale i tyto katalogy mohou zpřístupnit jen takové informace, které samy mají k dispozici, resp. o kterých se jim podaří se nějak dozvědět.


Seznam obrázků:

  1. Výsledek vyhledání v katalogu Edit
  2. Dotaz do katalogu (databáze) Agent
  3. Výsledek vyhledání v katalogu Agent
  4. Podrobnější údaje o nalezené firmě
  5. Domovská stránka INFORM katalogu
  6. Dotaz do INFORM katalogu
  7. Výsledek vyhledání v INFORM katalogu
  8. Odpověď na dotaz do katalogu firmy Neokortex