Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 31/96, 30. července 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a631k140.php3

Katalogy Interinfo

V minulém dílu Toulek jsme si ukázali několik seznamů takových firem, které již nějakým způsobem „jsou na Internetu". Dnes (a ještě příště) se dostaneme k poněkud odlišně koncipovaným seznamům a katalogům - k takovým, které se snaží shromažďovat odkazy na všechny existující firmy. Takovéto katalogy a adresáře většinou vychází primárně v knižní podobě, a s Internetem by v zásadě nemusely mít vůbec nic společného - kdyby se jejich vydavatelé nerozhodli zpřístupnit jejich obsah i v on-line formě, prostřednictvím Internetu.

K rozvoji podnikání bezesporu patří dobrá informovanost o nejrůznějších podnikatelských subjektech - o jménech, adresách a zaměření konkrétních firem, působících v různorodých oborech lidské činnosti. Soudě podle toho, kolik dnes existuje všelijakých seznamů, katalogů a adresářů firem, je poptávka po takovémto druhu informací stále ještě velká, a nejspíše i nepříliš nasycená. No a v poslední době se tyto katalogy stále více dostávají i „na Internet", neboli jejich obsah se stává dostupným i prostřednictvím Internetu.

Jakmile ale má být určitý konkrétní „produkt" zpřístupněn prostřednictvím Internetu, musí pro něj být nějakým způsobem vyřešeno novodobé Hamletovské dilema: prodávat, nebo poskytovat zdarma? To je skutečně zapeklitá otázka, na kterou dosud neexistuje jednoznačná odpověď. Například někteří vydavatelé periodického tisku (i v tuzemsku) poskytují obsah svých titulů v on-line tvaru zdarma, v přesvědčení že jim to přinese významné výhody (dnes zejména v oblasti publicity, do budoucna pak v jistém náskoku a „zavedenosti" ), a dokonce třeba i zvýší současný odbyt tištěných verzí. Jiní vydavatelé se pak takovémuto přístupu vehementně brání, a argumentují přesně opačně. Podobně polarizované postoje přitom lze nalézt i v dalších oblastech, nejen u vydavatelů novin, časopisů i celých knih. Přenosovými sítěmi globálního Internetu asi proteče opravdu velmi mnoho bitů a bytů, než praxe dokáže dát jednoznačně za pravdu jednomu či druhému přístupu.

Mezitím bych vás rád vzal na návštěvu jednoho zajímavého a atraktivního místa v našem domácím Internetu, kde najdeme hned několik katalogů a adresářů firem, a současně s tím si ukážeme i jedno možné řešení dilematu o prodávání či poskytování zdarma. Jde o ucelený informační systém s názvem Interinfo, který provozuje firma Edit systems (což si ostatně můžete sami přečíst na domovské stránce, kterou vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]).

„Vlajkovým" produktem provozovatele je známý katalog Edit, takže naši návštěvu asi nemůžeme začít jinde než právě u tohoto katalogu. Celý katalog je rozdělen do osmi částí, podle geografických regionů - tomu je uzpůsoben i úvodní „rozeskok", který po vás požaduje stránka na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL2]. Celkem je v katalogu kolem čtvrt milionu záznamů o subjektech naší podnikové sféry, a prostřednictvím Internetu můžete tímto mořem údajů procházet buď v členění podle oboru (viz třetí obrázek [GIF3, URL3]), nebo podle názvu firmy. K dispozici je pak i fulltextové vyhledávání v dostupných údajích. Informace, které jsou o jednotlivých firmách nabízeny, zahrnují název firmy, její IČO a DIČ, adresu, telefonní a faxové spojení, no a v neposlední řadě obor činnosti. Příklad podání těchto informací vidíte na čtvrtém obrázku [GIF4, URL4]. A ještě jedna důležitá informace - on-line přístup ke katalogu Edit je zcela zdarma.

Placenou službou je pak další katalog firem, který je také součástí informačního systému Interinfo. Jde o katalog neplatících firem, pocházející od firmy NEFI (domovskou stránku vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5, URL5]). V tomto katalogu můžete vyhledávat jak dlužníky (podle jména firmy či podle výše dluhu), tak i jejich věřitele, a k dispozici je i fulltextové vyhledávání. Konkrétní údaje (zahrnující i výši pohledávek) jsou samozřejmě dostupné jen platícím uživatelům, jak si můžete sami všimnout na šestém obrázku [GIF6, URL6] (ale ani neplatící uživatel nemusí odejít tak úplně s nepořízenou, že).

Součástí informačního systému Interinfo jsou pak ještě další zajímavé katalogy, například Zlatá kniha pohostinství (viz poslední dva obrázky [GIF7, URL7], [GIF7, URL8]). Jde vlastně o specializovaný katalog ubytovacích stravovacích zařízení, který k dnešnímu dni obsahuje cca 3500 záznamů (což by mělo odpovídat cca 80% významnějších ubytovacích a stravovacích zařízení). K dispozici je opět třídění dle názvu, oblasti a ceny, funguje i plnotextové vyhledávání, a jednotlivé záznamy by měly obsahovat mj. i popis vybavenosti příslušného zařízení a jeho ceny. Jak jsem si ale sám ověřil, zatím jsou mnohé záznamy vyplněné jen zčásti. Potřebná data se prý získávají osobním obcházením hospod po vlastech českých, a to je jistě činnost velmi náročná a zdlouhavá. Přístup do Zlaté knihy pohostinství je poskytován opět zdarma.

Součástí systému Interinfo jsou kromě výše uvedených katalogů i další služby, mj. i zpravodajský servis ČTK, a monitoring tisku (ABACUS Monitoring). Obě tyto služby jsou přitom službami placenými. Vedle registrovaných a platících uživatelů, kterým jsou tyto služby dostupné „v plné síle", ale existuje ještě jedna další možnost - pokud se u systému Interinfo zaregistrujete (ale nikoli jako platící uživatel, tj. jako registrovaný neplatící uživatel), budete mít alespoň částečný přístup k těmto jinak placeným službám. Jako registrovaný neplatící uživatel pak získáte například i právo zaregistrovat svou firmu do katalogu Edit, a to zdarma. Jde tedy vlastně o jakýsi mezistupeň mezi službami placenými a poskytovanými zcela zdarma, který na jedné straně umožňuje získat přesné adresy uživatelů (např. pro jejich přesnou evidenci, pro rozesílání různých nabídek apod.), a na druhé straně umožňuje uživatelům vyzkoušet si aspoň něco z placených služeb (nebo je přímo nalákat na tyto služby).


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka systému Interinfo
  2. Domovská stránka katalogu firem Edit
  3. Příklad členění firem dle druhu činnosti
  4. Příklad výpisu údajů o konkrétní firmě
  5. Domovská stránka katalogu neplatících firem
  6. Katalog neplatících je pouze pro platící!
  7. Zlatá kniha pohostinství - členění dle ceny
  8. Zlatá kniha pohostinství - výsledek plnotextového vyhledání (zařízení, která ve svém názvu obsahují slůvko „Grand")