Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 29/96, 16. července 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a629k140.php3

Adresáře firem

V dnešním dílu Toulek se porozhlédneme po jedné specifické oblasti, která úzce souvisí se seznamy internetových zdrojů - tentokráte nám půjde o adresáře, resp. seznamy firem.

K rozvoji podnikání a ekonomiky vůbec jsou bezesporu nutné aktuální a úplné informace o existujících firmách, o jejich adresách, telefonních a faxových číslech, předmětu podnikání atd. Ještě do nepříliš dávné doby bylo zveřejňování takovýchto informací doménou běžných tištěných katalogů, ale v současnosti se i zde začínají uplatňovat moderní informační technologie. Nejrůznější katalogy firem začínají vycházet například na discích CD-ROM, no a stranou samozřejmě nezůstávají ani on-line služby (jako třeba videotex), a také Internet.

Seznamy firem se dnes objevují na Internetu v několika základních podobách. Tou první je „internetová forma" původně knižních katalogů, jejichž vydavatelé se rozhodli zpřístupnit nashromážděná data i v on-line podobě prostřednictvím Internetu. Dnes si například můžete po Internetu zalistovat v katalozích Edit, Inform katalog, Modrých stránkách a dalších (a k této možnosti se v Toulkách samozřejmě také dostaneme). Charakteristická je na této možnosti skutečnost, že sběr údajů o firmách zde probíhá „klasickým" způsobem, a zveřejnění "po Internetu" je prozatím spíše doplňkovou formou k běžnému knižnímu vydání (i když do budoucna se možná poměr trochu změní). Podstatná je dále i skutečnost, že touto cestou jsou přístupné i informace o takových firmách, které s Internetem nemusí mít vůbec nic společného (tj. nemusí k němu být vůbec připojené).

Další možností je vytváření seznamů takových firem, které již jsou nějakým způsobem na Internetu přítomny - tedy mají zde například svůj vlastní WWW server, nebo alespoň vlastní WWW stránky, adresu pro elektronickou poštu apod. Takovýchto firem samozřejmě bude výrazně méně než všech firem, a proto rozsah seznamů tohoto typu bude řádově menší než rozsah katalogů typu Edit, Inform katalog apod.

Seznamy firem s internetovou přítomností se dnes vyskytují ve dvou hlavních variantách. První možnou podobou jsou nezávislé seznamy, a druhou podobou seznamy „závislé" - přesněji takové seznamy, které udržují různí poskytovatelé internetových služeb, a evidují v nich své vlastní zákazníky. Typicky jde o takové subjekty, které nabízí vystavování zákaznických WWW stránek či připojení k Internetu, a příslušné seznamy pak nejsou ničím jiným než seznamem těch, kteří tuto nabídku využili. Dnes bych vám rád ukázal několik příkladů obou těchto variant.

Začněme „nezávislými" a univerzálně zaměřenými seznamy, které nejsou omezeny jen na zákazníky určitého poskytovatele. S jedním takovýmto seznamem jsme se již setkali ve 24. dílu Toulek - šlo o tzv. bílý CZ_list (malý srovnávací úryvek z něj vidíte i na dnešním pátém obrázku [GIF5, URL5]). Když jsem ale hledal další seznamy tohoto typu, samotného mne překvapilo jak málo jsem jich našel, a to i v současné době kdy nastává doslovný boom ve zveřejňování nejrůznějších adresářů a katalogů firem po Internetu. Většinou totiž jde o již výše avizované seznamy firem bez vlastní přítomnosti na Internetu. Takže jediné dva další „nezávislé" seznamy firem s internetovou přítomností, které vám mohu nabídnout, jsou seznamy udržované vyhledávacími službami SEZNAM (podrobněji viz 22. díl Toulek), a U zdroje (viz 20. díl).

Domovskou stránku seznamu firem na serveru SEZNAM vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Pro potřeby ručního vyhledávání zde najdete odskoky na části seznamu odpovídající jednotlivým písmenům (a také číslicím), k dispozici však je i možnost samočinného vyhledávání zadaného řetězce. O konkrétním obsahu části seznamu si můžete udělat představu z druhého obrázku [GIF2] (zde jsem záměrně volil taková písmena, která jsou méně častá, a výsledná část seznamu se díky tomu vejde na obrázek celá). Naproti tomu seznam na serveru U zdroje (viz třetí obrázek [GIF3, URL3]) vám již na počátku nabízí možnost přidat odkaz na vaši firemní stránku (což samozřejmě jde i u předchozího seznamu).

Pokud jde o seznamy „závislé", neboli o seznamy vlastních zákazníků, ty najdete většinou bez velkých problémů na WWW serverech příslušných poskytovatelů - je v jejich vlastním zájmu, aby tyto seznamy náležitě zviditelnili, a tím přilákali další zákazníky. Na dnešním šestém obrázku [GIF6, URL6] vidíte jeden z příkladů, jde o seznam firem vystavujících své WWW stránky v tzv. Virtuálním Obchodním Domě (kam se časem také podíváme), který se specializuje na vystavování zákaznických WWW stránek a další „nadstavbové" služby. Příklady seznamů zákazníků typických poskytovatelů připojení (internetových providerů) pak vidíte na dalších obrázcích.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka seznamu firem na serveru SEZNAM
  2. Příklad obsahu
  3. Domovská stránka seznamu firem na serveru U zdroje
  4. Příklad obsahu
  5. Příklad obsahu Bílého CZ_listu
  6. Seznam firem vystavujících ve Virtuálním Obchodním Domě
  7. Seznam firem - zákazníků CESNETu
  8. Seznam firem vystavujících na serveru VOL.CZ
  9. Virtuální ráj, aneb zákazníci firmy Infima