Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 28/96, 9. července 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a628k140.php3

Moje oblíbené linky

V dnešním vydání Toulek se zastavíme u jednoho novodobého zvyku, který se začíná prosazovat už i v našem domácím Internetu. Jde o vytváření nejrůznějších „osobních" seznamů zajímavých internetových zdrojů, neboli o shromažďování odkazů na to, co zajímá jednotlivé konkrétní uživatele.

Začněme dnes trochu obecněji, úvahou nad tím co vlastně jsou tzv. domovské stránky. Když někdo umístí na nějaký WWW server skupinu stránek, které tvoří tematický celek, má většinou konkrétní představu o tom, kudy by měli uživatelé do této „expozice" vstupovat, konkrétně kterou úvodní stránkou. No a ta je pak označována jako „domovská stránka" celé expozice, a jako taková je také nejrůznějšími způsoby zveřejňována - například v reklamách a inzerátech, v propagačních materiálech, na vizitkách apod. Díky vlastnostem a způsobu fungování služby WWW však uživatelé nemusí doporučený postup přes domovské stránky vždy striktně dodržovat. Pokud si zapamatovali přesnou adresu dané stránky (její URL), mohou již příště jít „na ostro", přímo na tuto stránku.

Nyní se zkusme zamyslet nad tím, kde a jakou formou si uživatelé mohou shromažďovat odkazy na konkrétní stránky, tak aby se k nim mohli podle potřeby vracet. WWW prohlížeče (browsery) v tomto ohledu obvykle vychází uživateli vstříc, a umožňují mu vytvářet tzv. bookmarky (česky asi spíše „záložky"). Rozsah schopností a funkcí, které jednotlivé browsery v tomto směru nabízí, se samozřejmě dosti různí - některé browsery nabízí jen minimální komfort, podporují pouze jednorozměrné seznamy odkazů (bookmark-ů), a nutí tak uživatele dávat vše „na jednu hromadu". Jiné browsery pak podporují vícerozměrné členění, neboli umožňují řadit jednotlivé odkazy do všelijakých škatulek a kategorií, které si definuje sám uživatel. Ještě vyspělejší browsery pak nabízí celé propracované organizátory bookmarků, s mnoha dalšími vymoženostmi. Ať už je ale komfort při práci s bookmarky jakýkoli, vždy z nich vzniká databáze, která je přístupná pouze tomu, kdo ji sestavuje. Je to tedy řešení, které slouží výhradně danému uživateli, a nikomu jinému.

Jak to ale udělat v případě, kdy uživatel chce zařídit věci tak, aby jím shromážděné odkazy na zajímavé stránky byly přístupné i jiným uživatelům? Jednou možností by bylo poskytnout jim přímo datový soubor se seznamem svých bookmarků - to by ale znamenalo, že i jiní uživatelé by museli mít stejný prohlížeč, který by příslušný datový soubor akceptoval a dokázal správně zpracovat. V praxi ale s takovouto jednotností není možné počítat. Místo toho se volí jiná cesta - ten, kdo chce „své oblíbené" odkazy zpřístupnit druhým, z nich vyrobí běžnou WWW stránku a tu zveřejní. Jednotlivé odkazy zde mají formu běžných hypertextových odkazů (anglicky: links, počeštěno „linky"), a tyto mohou být „zabaleny" všemi způsoby, které služba WWW nabízí. Mohou tedy být například „schovány" pod částmi textu, pod všelijakými ikonami, celými obrázky apod. Tvůrčím možnostem se žádné principiální meze nekladou.

No a teď již k dnešním praktickým ukázkám - snažil jsem se pro vás vybrat celou škálu stránek typu „moje oblíbené linky", které jsou na našem domácím Internetu k vidění. Pokud se pozorně podíváte na adresy (URL odkazy) těchto stránek, vyjde vám že jsou to všechno stránky studentů našich vysokých škol. Souvisí to zřejmě se snazší možností přístupu k Internetu, i větším prostorem k „duševnímu rozletu", zatímco uživatelé mimo akademickou sféru přeci jen mají jiné starosti a zájmy.

Jak si můžete sami povšimnout, grafické podání je značně různorodé, a stejně tak různorodá je i používaná terminologie - někde jde o linky, jinde o odkazy, o stránky, a při svém hledání zajímavých příkladů jsem narazil i na odskoky a rozcestníky. Pokud jde o češtinu, ta většinou přichází zkrátka - což lze vysvětlit skutečností, že korektní fungování různých způsobů kódování vyžaduje určitou systémovou podporu, a většina studentů zřejmě nemá možnost do této oblasti nějak zasahovat (nejsou-li zrovna správci daného WWW serveru). No a velmi různorodá je samozřejmě i oblast zájmu - i když i zde lze vypozorovat jisté společné prvky, jako obrázky hezkých děvčat, moderní hudba, sport, ale také například Jára Cimrman.

Když už jsem narazil na tohoto velkého myslitele a učence, nedá mi nezmínit se i o jeho přítomnosti na Internetu. S rozporuplností hodnou skutečného génia má Jára Cimrman na Internetu hned dvě domovské stránky - jednu oficiální, zatím nepříliš obsažnou, a bohužel dosti nepřívětivě vzhlížející na mnohem obsažnější druhou domovskou stránku, které nezbylo než se skromně označit za „neoficiální". Úryvek z této neoficiální stránky vidíte na dnešním posledním obrázku[GIF12, URL12]. Sami se na něm můžete přesvědčit, že i Jára Cimrman měl své oblíbené linky - jistý drobný rozdíl v konkrétní implementaci je zde nutné přičíst na vrub skutečnosti, že Jára Cimrman jako už tolikrát se svými myšlenkami poněkud předběhl dobu.


Seznam obrázků:

 1. Příklad
 2. Příklad
 3. Příklad
 4. Příklad
 5. Příklad
 6. Příklad
 7. Příklad
 8. Příklad
 9. Příklad
 10. Příklad
 11. Příklad
 12. Cimrmanovy oblíbené linky