Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 27/96, 2. července 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a627k140.php3

Seznamy: různé

V dnešním dílu Toulek bych vám rád představil několik dalších seznamů tuzemských internetových zdrojů, které toho nemají zase až tak mnoho společného - a asi by nejspíše patřily do kategorie „různé".

Začneme návštěvou v Liberci, u pana Pavla Satrapy, který před časem napsal zajímavou knížku s názvem „World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře". Tato kniha si získala docela velkou oblibu, a mimo jiné jí patří i jeden zajímavý primát - je zřejmě první tuzemskou knihou (vyšlou řádným tiskem), ke které existuje i on-line podpora na Internetu. Nikoli on-line reklama, ale spíše doplňky a dodatky, které se do tištěné verze nevešly (i některé drobné opravy). Z domovské stránky knížky, kterou vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1], se můžete dostat k doplňkům (viz třetí tlačítko shora), mezi které patří například popis protokolu HTTP nebo sada CGI skriptů pro překódovávání češtiny (programový balík, známý pod jménem SaCzech). Přes čtvrté tlačítko (na prvním obrázku) se ale můžete dostat i k seznamu zajímavých zdrojů, které autor připravil pro čtenáře své knihy - tyto zdroje jsou rozděleny do tří kategorií, a to na zajímavé zdroje ve světě, na zdroje určené především pro autory WWW stránek, no a pak také na naše tuzemské, domácí zdroje. Z této kategorie pak vidíte ukázku na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL2].

Další seznam, který dnes navštívíme, provozuje firma MIS Brno. Je to vlastně skupina různě zaměřených seznamů internetových zdrojů, jejichž zastřešující domovskou stránku vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3, URL3]. Na části, která se na obrázek již nevešla, najdete mj. odkaz seznam všech tuzemských domén 2. úrovně (tj. domén zřízených pod doménou .cz), a to v různém členění (podle jména, podle vlastníka, podle oboru). My si však povšimneme dvou seznamů, ke kterým se dostanete přes úvodní část stránky na obrázku č. 3 [GIF3, URL3].

Prvním seznamem je seznam e-mailových adres tuzemských uživatelů. Pokud jsem správně pochopil záměr autorů, jde jim o vytvoření jakési nástěnky, na kterou každý může „připíchnout" svou adresu (vyplněním příslušné části formuláře, který vidíte na třetím obrázku [GIF3, URL3]). Tato adresa pak bude zařazena pod příslušnou doménu druhé úrovně, ale jinak víceméně umístěna „na jedné hromadě" se všemi ostatními adresami. Ukázku vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4, URL4]. Na první pohled to vypadá jako šikovný nápad a užitečnou službu, která u nás dosud chyběla. Při druhém pohledu už se mi to ale až tak šikovné nejevilo - jak si můžete sami povšimnout, adresy pro elektronickou poštu jsou vesměs uváděny bez jakéhokoli komentáře či „občanského" jména majitele adresy. Někdy snad lze uhodnout, komu adresa patří, ale jindy to může být opravdu pořádný oříšek. K čemu pak ale taková služba je? Snad k ověření správné syntaxe adresy, kterou již znáte odjinud. Navíc, pokud by jste si sami nalistovali celou stránku, jejíž úvodní část vidíte na čtvrtém obrázku, našli by jste jen pod doménou cas.cz (tj. naší akademie věd) mnoho desítek adres, všechny pěkně na jedné hromadě, bez jakéhokoli členění a bez jediného komentáře. Druhý seznam firmy MIS Brno, který vidíte na pátém obrázku [GIF5, URL5], již má poněkud vyšší vypovídací schopnost - je to seznam zajímavých tuzemských zdrojů.

Další seznam, který dnes navštívíme, je tematicky zaměřený na „komerci" v českém Internetu, a udržuje jej výukové sdružení Omicron. V úvodu tohoto seznamu (viz šestý obrázek [GIF6, URL6]) jsou uvedeny některé nejaktuálnější informace, promíchané s odkazy na relevantní externí zdroje i zdroje uvedené v další části seznamu. V té pak již následují tematicky členěné odkazy, mj. v následujících kategoriích:

 • příklady zajímavých českých komerčních serverů
 • připojení do Internetu
 • individuální elektronická reklama
 • žluté stránky
 • reklama, dovoz a prodej knih,
 • bezplatná inzerce.

V seznamu Omicronu jsou například uvedeny odkazy na dva seznamy tuzemských poskytovatelů připojení k Internetu (tzv. internetových providerů). Jedním z nich je tzv. Modrý CZ_list, o kterém jsme si psali v předminulém dílu Toulek, a tím druhým je seznam, který vede pan Přikryl z pražské elektrofakulty - úvodní část tohoto seznamu vidíte na dnešním sedmém obrázku [GIF7, URL7]. Na rozdíl od Modrého CZ_listu je však veden celý v angličtině. Proč ale, je snad určen především pro zahraniční uživatele?

Seznam pana Přikryla, stejně jako Modrý CZ_list, jsou příklady seznamů úzce specializovaných na určitou konkrétní oblast či problematiku. Takovýchto úzce a specificky zaměřených seznamů se v našem domácím Internetu objevuje čím dál tím více, a v závěru dnešních Toulek bych vám chtěl představit ještě další dva. První z nich, s atraktivní grafickou úpravou plně využívající dnešních možností služby WWW, vidíte na osmém obrázku [GIF8, URL8] - je to seznam tuzemských zdrojů s právní tématikou. Druhý seznam, zaměřený na medicínskou problematiku a s dosti strohým „zevnějškem", pak vidíte na dnešním devátém obrázku [GIF9, URL9].


Seznam obrázků:

 1. Domovská stránka on-line podpory ke knížce p. Satrapy
 2. Seznam tuzemských zdrojů od p. Satrapy
 3. Zastřešující stránka seznamů firmy MIS Brno
 4. Seznam e-mailových adres firmy MIS Brno
 5. Další seznam tuzemských zdrojů
 6. Seznam tuzemských komerčních zdrojů, udržovaný sdružením Omicron
 7. Přikrylův seznam poskytovatelů
 8. Seznam tuzemských právních zdrojů
 9. Seznam tuzemských zdrojů s lékařskou tématikou