Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 19/96, 7. května 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a619k140.php3

Yanoffův list

Naše putování po oblíbených seznamech internetových zdrojů dnes zakončíme návštěvou u pana Scotta Yanoffa, autora známého seznamu „Internet Services List".

Seznam zdrojů, který bych vám rád dnes představil, patří v „internetových kruzích" mezi nejčastěji citované - v mnoha publikacích i na mnoha WWW stránkách je uváděn jako jeden z hlavních výchozích bodů pro vstup do Internetu a seznamování se s jeho nepřeberným bohatstvím zdarma poskytovaných služeb. Důvodem přitom může být i skutečnost, že Yanoffův seznam (Yanoff’s list), jak se mu stručně říká, vzniknul mezi prvními svého druhu, a má tudíž poměrně dlouhou tradici. Původně se ale jmenoval jinak než dnes, a sice: „Special Internet Connections". Jako takový existoval jen ve tvaru jednoduchého, čistě textového dokumentu, a dodnes jej lze v této podobě na Internetu najít (například na adrese http://www.w3.org/hypertext/DataSources/Yanoff.html, ale poznámkou že poslední aktualizace této verze proběhla v roce 1994). Dnes se tentýž seznam jmenuje „Internet Services List" (doslova: seznam internetových služeb), a je domovem na univerzitě v Milwaukee, stát Wisconsin (http://www.uwm.edu:80/Mirror/inet.services.html). Odkazy na aktuální verzi tohoto seznamu najdete v Internetu na mnoha místech, ale velmi často i pod původním (starým) názvem - takže se nenechte zmást. Celý seznam je přitom zaměřen výhradně na služby poskytované zdarma (free services), zatímco firemní zdroje, zdroje reklamního charakteru či služby poskytované na komerční bázi zde nenajdete.

Aktuální verzi seznamu „Internet Services List" pana Yanoffa vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Jde přitom jen o úvodní část rozsáhlého seznamu, spočívající ve výčtu hesel resp. kategorií, které jsou dále rozpracovány podrobněji. Příklad rozpracování jednoho hesla (kategorie) pak vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2].

Celý seznam je přitom pouze „jednopatrový", tj. jde o lineárně uspořádaný dokument. Vzhledem ke své velikosti (celkem cca 120 KB) byl rozdělen na tři dílčí části, aby jeho „natahování" nebylo tak zdlouhavé - logicky jde ale stále o jeden jediný celek.

Výhodou této lineárnosti je, že seznam může existovat i v dalších podobách, než jen v hypertextové. O možných způsobech získání seznamu se můžete dozvědět přímo z hypertextové podoby seznamu (prostřednicvím tlačítka s nápisem „Ways to get the IS list", na prvním obrázku [GIF1, URL1]). Ještě další zajímavou možností je pak využití služby Finger - pokud se jejím prostřednictvím „zeptáte" na počítač alpha2.csd.uwm.edu, a zde pak na uživatele Yanoff, dozvíte se nejen to zda je právě přihlášen či nikoli, ale také jaké způsoby získání jeho seznamu připadají v úvahu. Vše vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3]. Vyzkoušel jsem nabídku na zaslání seznamu poštou, a výsledek vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4].

Z autorské dílny pana Yanoffa však nepochází pouze jeho seznam „Internet Services List". Dalším je seznam „Inter-Network Mail Guide", který v roce 1992 začal sestavovat pan John J. Chew, ale o jehož udržování se v současné době stará právě pan Yanoff. Jde o velmi užitečný a potřebný seznam, ve kterém jsou systematicky mapovány možnosti zasílání zpráv z jednoho systému elektronické pošty do jiného, například z Internetu do sítě CompuServe, do sítě Fido apod. Kromě výčtu možností je ale hlavní náplní tohoto seznamu konkrétní návod jak postupovat - zejména jak zapisovat adresy, které se v jednotlivých systémech elektronické pošty mohou i dosti významně lišit.

Celý seznam Inter-Network Mail Guide je čistě textovým dokumentem. Můžete jej nalézt na adrese http://www.uwm.edu:80/Mirror/internetwork-mail-guide. Dokonce si jej můžete prohlédnout i prostřednictvím služby WWW, ale bez jakéhokoli „komfortu" - bude to stále jen strohý, čistě textový dokument, bez jakéhokoli formátování. Proto vám jej ani neukazuji na samostatném obrázku. Místo toho vám ale chci nabídnout zajímavé hypertextové rozhraní k tomuto seznamu, které vám umožňuje pracovat s tímto seznamem interaktivně a klást mu dotazy. Příklad vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5, URL5]: stačí zadat odkud chcete posílat zprávu a do jaké sítě. Jako odpověď dostanete příslušnou část návodu.


Seznam obrázků:

  1. Yanoffův seznam „Internet Services List" (přehled hesel)
  2. Příklad rozpracování hesla
  3. Možnosti získání seznamu (informace získaná službou Finger)
  4. Získání seznamu prostřednictvím elektronické pošty
  5. WWW rozhraní k seznamu „Internetwork Mail Guide"
  6. Odpověď na dotaz k seznamu „Internetwork mail Guide"
  7. Autor seznamů