Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 18/96, 30. dubna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a618k140.php3

Seznamy Kevina Savetze

Při našem hledání specificky zaměřených seznamů internetových zdrojů nemůžeme zapomenout na ty, které pochází z autorské dílny pana Kevina Savetze. Jeho oblíbené a často citované seznamy jsou zřejmě nejúplnějším přehledem o nejrůznějších publikacích o Internetu a „na" Internetu - ať již jde o běžné knižní tituly věnované internetové problematice, tak i tzv. e-zines (elektronické časopisy, vycházejících výhradně v elektronické podobě), či seznamy materiálů textové povahy, dostupné prostřednictvím Internetu.

Pan Kevin Savetz, jehož dílem se dnes budeme zabývat, je volným novinářem, zaměřeným na problematiku Internetu a on-line služeb. Pravidelně přispívá do mnoha renomovaných časopisů, jako např. Internet World, Web Week, Web Review a dalších, a je také autorem několika knih (Internet Unleashed, Your Internet Consultant - the FAQs of life Online, a MBONE: Multicasting Tomorrow’s Internet]. Jeho domovskou stránku najdete na adrese http://www.nothcoast.com/savetz/savetz.html.

Dnes nás ale bude zajímat především skutečnost, že pan Savetz je také autorem několika velmi zajímavých seznamů. Výchozím bodem k jejich návštěvě pro nás bude skromná stránka, kterou vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]- je to přehledný výčet seznamů a dokumentů FAQ, pocházejících z pera pana Savetze. Začněme hned tím prvním, „neoficiálním" seznamem knih a publikací o Internetu.

Domovskou stránku tohoto seznamu (v hypertextové podobě) vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL2], a tak si z něj sami můžete přečíst, jaký úctyhodný počet publikací pokrýval v okamžiku, kdy jsem jej snímal - přesně 496 (přitom jde jen o přehled anglicky psaných knižních titulů). Samotný seznam je přitom členěn do pěti kategorií, jejichž názvy si také můžete na dnešním druhém obrázku přečíst: jsou to úvody do Internetu, přehledy zdrojů a průvodce, středně až velmi odborné publikace, publikace zabývající se správou serverů a systémů, a konečně ostatní (extra) tituly. Ještě na domovské stránce si můžete povšimnout podrobnějšího členění prvních tří kategorií do detailnějších „podkategorií". Na třetím obrázku [GIF3, URL3] pak vidíte rozpracování jedné z těchto „podkategorií" (všeobecně zaměřené přehledy a průvodce), ve formě výčtu titulů, které do dané „podkategorie" spadají. Jde ovšem jen o velmi strohý seznam s minimem údajů (uveden je pouze název, autor a vydavatel), a ve skutečnosti jsou to jen aktivní odkazy na samostatné WWW stránky věnované jednotlivým titulům. Teprve zde (viz čtvrtý obrázek [GIF4]) pak najdete podrobné bibliografické údaje o daném titulu, včetně stručného obsahu, ceny a případných odkazů na další dostupné informace.

Konkrétní titul, který jsem pro čtvrtý obrázek vybral, jsem nezvolil zcela náhodně. Jde o knížku, která je kromě své tištěné podoby dostupná (celá) i v on-line formě, prostřednictvím WWW. Když jsem před časem připravoval doprovodný disk CD-ROM k časopiseckému vydání celého loňského ročníku tohoto seriálu (ve formě speciálu CHIP-u), podařilo se mi získat od autorů souhlas k tomu, abych tuto on-line verzi mohl dát i na zmíněné CD-čko (vedle tří dalších knih v HTML formě).

Pokud budete hledat v seznamu knižních titulů o Internetu něco konkrétního, můžete se seznamem sami ručně „brouzdat", a můžete využít i toho, že jednotlivé „podkategorie" jsou řazeny jak podle titulu, tak i podle autora a vydavatele. Ještě další a velmi užitečnou možností je pak vyhledávání podle zadaných klíčových slov v rámci celého seznamu. To je zřejmě nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak v záplavě téměř pěti set titulů něco konkrétního najít. Na dnešním pátém obrázku [GIF5] vidíte příklad výsledku toho, jak jsem hledal tituly věnované problematice tzv. firewallů (tj. zadal jsem k vyhledání klíčové slovo „firewall").

Dalším ze seznamů pana Savetze (na dnešním prvním obrázkům druhým v pořadí) je seznam volně šiřitelných (public domain) zdrojů na Internetu. Jeho úvod vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF6, URL6]. Povšimněte si na tomto obrázku formulářového políčka pro zadání vaší adresy el. pošty - pokud jej vyplníte a odešlete, budete dostávat poštou avízo o tom, kdy se seznam změní (bude aktualizován). Jde o zajímavý mechanismus, který se v Internetu začíná čím dál více prosazovat, a slouží k tomu, aby si uživatelé mohli udržovat velmi aktuální přehled o tom, co je skutečně zajímá. Tento způsob, kdy iniciativa je na straně toho kdo změny způsobuje, je jistě efektivnější a celkově „šetrnější" (co do spotřeby přenosové kapacity) než jiné metody, založené na aktivitě na straně čtenáře a spočívající v pravidelném „kontrolování" WWW stránek a zkoumání, zda došlo k jejich změně. Podobnou možnost nechat si poštou zasílat avíza o změnách mají uživatelé i v případě předchozího seznamu knižních titulů.

Ale zpět k seznamu volně šiřitelných (public domain) zdrojů, jehož začátek vidíte na šestém obrázku. Ten je také rozdělen do několika částí či oddílů. V prvním, věnovaném literatuře, najdete odkazy na volně šiřitelná díla jako souborné dílo Williama Shakespeare, hypertextové vydání bible a další zajímavosti. Další oddíly se pak zabývají technickými publikacemi, programy a zdrojovými texty, uměním a obrázky, oficiálními „vládními dokumenty" (samozřejmě z USA), a podobnými oblastmi.

Dalším velmi užitečným seznamem z dílny pana Savetze je i jeho seznam elektronických časopisů, neboli tzv. e-zines (od: electronic magazines). Jsou to takové tituly, které vychází primárně v elektronické formě, a jen velmi vyjímečně se mohou pochlubit i tištěnou formou. Takovéto elektronické časopisy jsou nejčastěji šířeny elektronickou poštou svým „předplatitelům" - ale jen některé tituly jsou placené a vyžadují skutečné předplatné v obvyklém slova smyslu, zatímco jiné jsou zdarma, a předplatit si je vyžaduje pouze zaslat elektronickou poštou na správnou adresu správnou zprávu. Jakou a kam, to se již můžete dozvědět ze seznamu pana Savetze, který nese jméno „Internet Press", a zahrnuje prakticky všechny významnější elektronické časopisy (samozřejmě ale jen anglicky psané). Můžete se k němu dostat například přes odkaz na seznamu z dnešního prvního obrázku, nebo jej nalézt přímo na adrese http://www.northcoast.com/savetz/ipress.html. Další možností je pak nechat si tento seznam zaslat poštou - jak, to ukazuje dnešní sedmý obrázek [GIF7]. Stejně tak si prostřednictvím elektronické pošty můžete nechat zasílat i aktualizace tohoto seznamu, v takovém případě je v předmětu zprávy (Subject) nutné napsat slůvko „subscribe" (a na obsahu těla zprávy pak nezáleží.

Samotný seznam Internet Press je pak poněkud nezáživné čtení - je to hustě psaný textový dokument bez hypertextového formátování - - to, co dostanete elektronickou poštou, vypadá přesně stejně jako WWW verze dokumentu (a navíc má pouze to, že URL odkazy na jednotlivé časopisy a jejich předplatitelské adresy fungují skutečně jako aktivní odkazy, zatímco v poštovní verzi jde jen o čistý text). Co ovšem schází formě na uživatelské přítulnosti, to si obsah bohatě vynahrazuje na své užitečnosti a šíři záběru.


Seznam obrázků:

  1. Přehled seznamů a dalších dokumentů od pana Savetze
  2. Domovská stránka seznamu knih a publikací o Internetu
  3. Příklad obsahu jedné z „podkategorií"
  4. Podrobný popis konkrétního titulu
  5. Výsledek vyhledávacího dotazu k seznamu knih a publikací
  6. Seznam volně šiřitelných zdrojů
  7. Získání seznamu elektronických časopisů (e-zines) el. poštou
  8. Domovská stránka Kevina Savetze