Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 20/96, 14. května 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a620k140.php3

Seznam síťových zdrojů v ČR

Při našem hledání seznamů dostupných zdrojů jsme se již dost dlouho „potulovali" v zahraničí - zcela jistě dost dlouho na to, aby už bylo na čase podívat se také k nám domů a všimnout si toho, co je k dispozici zde. Vždyť náš domácí Internet v současné době doslova exploduje, a nové a zajímavé zdroje se i u nás objevují jako na běžícím pásu. Pojďme se tedy porozhlédnout po tom, jaké existují seznamy tuzemských internetových zdrojů.

Začít nemůžeme jinak, než nejstarším seznamem tuzemských zdrojů, který vznikl ještě v době kdy český Internet byl ryze akademickou záležitostí a prakticky splýval s akademickou páteřní sítí CESNET. Však se také tento seznam původně jmenoval „Seznam zdrojů CESNETu" (a jelikož byl psán v angličtině, jmenoval se vlastně „Resources available in CESnet"). Autorem a udržovatelem tohoto seznamu je pan Pavel Satrapa z Liberecké univerzity (s adresou Pavel.Satrapa@vslib.cz), na kterého je také vhodné se obracet s případnými aktualizacemi.

Dnes se ale seznam udržovaný panem Satrapou jmenuje jinak, a to „Network Resources in Czech Republic", doslova tedy „seznam síťových zdrojů v ČR". Důvodem pro změnu jména byl další vývoj Internetu v českých zemích, který se z čistě akademické záležitosti stal záležitostí velmi komerční, a vedle zdrojů vycházejících z akademické sféry se začalo objevovat nemálo zajímavých zdrojů i z ne-akademické oblasti. No a ty samozřejmě nebylo možné opomíjet.

Seznam pana Satrapy komerční zdroje také zahrnuje, ale nadále si ponechává svou původní strukturu a koncepci, kterou je klasifikace dostupných zdrojů podle konkrétního mechanismu kterým jsou poskytovány (tedy podle konkrétní služby). Pokud vás tedy bude zajímat například to, jaké u nás existují servery síťových news, servery FTP, WWW servery, elektronické konference, diskusní skupiny síťových news a další obdobné informace, jste na správném místě. Pokud vám ale půjde spíše o obsahové informace typu „kde najdu předpověď počasí", „kde je možné získat program pražských kin", „kde si můžu na Internetu přečíst český denní tisk" apod., pak budete muset hledat jinde (kde, o tom si povíme v dalších dílech).

Původní verze seznamu pana Satrapy byla pouze lineární, tj. byl to jeden velký dokument, který bylo možné získat i elektronickou poštou (a dokonce byl pravidelně rozesílán do některých elektronických konferencí). V současné době existuje i „nelineární" hypertextová verze, uzpůsobená filosofii služby WWW a jejím možnostem - celý velký seznam je zde „rozbit" na menší části, a ty jsou mezi sebou vzájemně provázány. Potřebujete-li pak jen určitou konkrétní informaci, nemusíte kvůli ní stahovat hned celý rozsáhlý seznam, ale postačí vám jen jeho relevantní část. Stále však existuje i původní „lineární" verze, vhodná například pro vytištění (tato verze je nyní označována jako „all-in-one" verze).

Domovskou stránku seznamu pana Satrapy vidíte na dnešním prvním [GIF1, URL1] a druhém obrázku [GIF2, URL2] - na prvním jsou základní informace o seznamu jako takovém, a na druhém obrázku jeho obsah. Z něj si pak můžete sami udělat představu o tom, jaké druhy služeb seznam pokrývá. Všimněte si na něm také výmluvných symbolů právě zažehnuté, déle hořící a již vyhořelé sirky, které jsou v rámci seznamu používány pro vtipné a přehledné vyznačení „novosti" jednotlivých zdrojů.

Jako ukázku toho, jak vypadá zpracování jedné konkrétní oblasti, resp. jedné konkrétní služby, jsem pro vás vybral seznam serverů síťových news v ČR, který vidíte na třetím obrázku [GIF3, URL3](spolu s úryvkem seznamu tuzemských diskusních skupin). Dalším příkladem pak může být to, co vidíte na čtvrtém obrázku [GIF4, URL4], a co bych nejraději naordinoval začínajícím uživatelům Internetu jako povinnou četbu - jde o seznam tzv. mirrorů v tuzemsku, neboli o seznam místních serverů, na které je pravidelně kopírován obsah jiných serverů či jejich konkrétních částí. Jde doslova o „zrcadlení" obsahu původního serveru na serveru jiném, který pak nabízí zájemcům totéž jako server původní. Logika věci je ale v tom, že „zrcadlo" (mirror) může být uživateli mnohem blíže, a „stahování" z nejbližšího „mirroru" nezatěžuje dostupné přenosové kapacity tolik, jako přímé stahování ze vzdálenějšího originálu. Takže až si budete potřebovat něco „stáhnout" ze zahraničí, z některého alespoň trochu známějšího serveru, podívejte se nejprve do seznamu tuzemských „mirrorů" - je dost velká šance, že obsah vámi vybraného serveru je v tuzemsku dostupný i na některém místním serveru. Mějte však na paměti i druhou stranu mince: tuzemský „mirror" pro vás bude snáze a rychleji dostupný pouze tehdy, pokud jste k Internetu připojeni přes stejného poskytovatele jako příslušný „mirror", nebo i přes různé poskytovatele, kteří ale mezi svými sítěmi provozují tzv. peering (tj. jsou vzájemně propojeni tak, že provoz mezi jejich sítěmi „zůstává doma" a nemusí procházet přes jádro Internetu). V opačném případě totiž dojde paradoxní situaci: cesta od vás k tuzemskému mirroru povede přes jádro Internetu a bude dokonce delší a nejspíše i „užší", než cesta k originálnímu serveru. I v takovémto případě vám ale tuzemský mirror může přeci jen přijít vhod - známé a frekventované servery vás totiž mohou často odmítnout (pokud jsou právě vytíženy na maximum, žádné další požadavky na připojení už nepřijímají).

Vraťme se ale zpět k původnímu tématu, neboli k seznamu tuzemských síťových zdrojů z autorské dílny pana Satrapy, a ukažme si jeho další zajímavost. Tou je skutečnost, že nashromážděné informace o dostupných zdrojích nejsou „rozškatulkovány" jen ve věcném členění, které jsme až dosud předpokládali, ale jsou dostupné také v členění geografickém. Pokud vás zajímá, jaké zdroje jsou fyzicky umístěny v určité konkrétní lokalitě, můžete si vyvolat tzv. senzitivní (klikovatelnou) mapu naší republiky (viz dnešní pátý obrázek [GIF5, URL5]), a na ní si danou lokalitu navolit. Odkaz na tuto senzitivní mapu najdete například na domovské stránce seznamu (viz první dnešní obrázek).


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka seznamu (1. část)
  2. Druhá část domovské stránky seznamu, s obsahem
  3. Příklad části seznamu (servery síťových news a diskusní skupiny)
  4. Příklad části seznamu (tuzemské „mirrory")
  5. Senzitivní mapa síťových zdrojů v ČR
  6. Síťové zdroje nacházející se v Praze (příklad seznamu zdrojů v geografickém členění)
  7. Pražské „mirrory" (příklad seznamu zdrojů v geografickém členění)