Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 12/96, 19. března 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a612k140.php3

CUSI

Nejrůznějších vyhledávacích služeb je v dnešním Internetu již mnoho, a zabývat se v tomto seriálu postupně všemi není dost dobře možné - to bychom se vůbec nedostali k mnoha dalším, neméně zajímavým věcem. Avšak ještě než problematiku vyhledávání opustíme úplně, chtěl bych vám ukázat, jak je možné se co nejpohodlněji obracet s konkrétními dotazy na více různých vyhledávacích služeb. Dnes si ukážeme jednu zajímavou možnost, a příště pak jednu z principiálně odlišných strategií.

Jak jsme si již několikrát zdůraznili, vyhledávání v rámci služby World Wide Web není zcela jednoznačnou záležitostí, již jen proto že není tak úplně jasné, co přesně se má vyhledávat - jak a co se má například hledat na stránce tvořené jediným grafickým obrázkem? Praktickým důsledkem je pak právě dnešní situace s vyhledávacími službami, resp. tzv. vyhledávacími stroji (search engines). Existuje jich celá řada, a každý z nich je v něčem jiný, ať již jde o konkrétní způsob vyhledávání, „okruh působnosti" neboli rozsah aktuálně zmapovaných WWW stránek, či například schopnost vyhledávat i jinde, než jen ve světě World Wide Webu. Různé vyhledávací stroje přitom mohou používat různé konvence pro formulaci uživatelských dotazů, a odlišné mohou být i formáty, ve kterých jsou poskytovány výsledky, stejně tak jako jejich podrobnost. No a různé samozřejmě mohou být a také skutečně bývají i výsledky, které jednotlivé vyhledávací stroje poskytují.

Celkově tedy lze říci, že každý vyhledávací stroj je v něčem jedinečný, v některých situacích se může ukázat jako doslova ideální vyhledávací nástroj, a jindy zase úplně zklamat. Takže hledáte-li něco konkrétního, je asi rozumné zkusit štěstí u různých vyhledávacích strojů. Jak to ale udělat co nejefektivněji a nejpohodlněji? Vždyť z dřívějších dílů již také víme, že jednotlivé vyhledávací stroje nejsou mezi sebou nijak propojeny a samy o sobě nedokáží spolupracovat!

Triviální možností, která je po ruce vždy, je pamatovat si adresy jednotlivých vyhledávacích strojů (tj. ukazatele URL na jejich domovské stránky či ještě lépe stránky s vyhledávacími formuláři), a pak se na ně postupně obracet. Takovýto „ruční" přístup ale jistě není nejpohodlnější. Naštěstí má několik zajímavějších alternativ.

Jednou z těchto alternativ je služba CUSI, kterou bych vám dnes rád představil. Její název je zkratkou od „Configurable Unified Search Engine", a byla vyvinuta ve Spojeném království. Nejde přitom v pravém slova smyslu o vyhledávací stroj (jak to má dokonce ve svém názvu) - nejlépe je dívat se na CUSI jako na inteligentní seznam vyhledávacích strojů, který dokáže zprostředkovat položení dotazu tomu vyhledávacímu stroji, který si uživatel ze zmíněného seznamu vybere. CUSI sám v zásadě nic nevyhledává, ale stará se o to, aby dotaz uživatele byl doručen tomu vyhledávacímu stroji, který si uživatel vybral - přičemž výsledky dotazu již uživateli posílá přímo zmíněný vyhledávací stroj (bez toho, že by výsledky nejprve procházely přes službu CUSI). Hlavní efekt služby CUSI je tedy v tom, že poskytuje jediný „přístupový bod" pro oslovení různých vyhledávacích strojů. Volba těchto vyhledávacích strojů, resp. výběr mezi nimi, je však stále na uživateli.

Jak si můžete povšimnout na dnešních obrázcích, v rámci CUSI jsou jednotlivé vyhledávací stroje podle své povahy a zaměření rozděleny do skupin - na vyhledávací stroje s „ručně budovanými" indexy (druhý obrázek), na vyhledávací stroje s automaticky generovanými indexy (třetí obrázek), či s obsahem získávaným ještě jiným způsobem (čtvrtý obrázek). S příslušností konkrétních vyhledávacích strojů do jednotlivých skupin by zřejmě bylo možné polemizovat - například AltaVista zcela jistě nemá „ručně budovaný" obsah.

Zařazeny do CUSI jsou ale i další vyhledávací nástroje a služby, například pro vyhledávání programů v archivech (pátý obrázek), prostředky pro vyhledávání lidí a jejich elektronických adres (šestý obrázek), pro vyhledávání dokumentů (sedmý obrázek), a dokonce i pro vyhledávání ve slovnících (osmý obrázek). Druhý až osmý obrázek přitom ukazují různé části jedné a téže WWW stránky, která tvoří základ služby CUSI.

Chcete-li prostřednictvím služby CUSI zadat svůj dotaz některému vyhledávacímu stroji, musíte nejprve najít skupinu do které je zařazen. Pak stačí již jen vyplnit vlastní dotaz (do políčka s nadpisem „search term", a pak vybrat příslušný stroj v nabídce, přístupné prostřednictvím okénka vpravo - na druhém až osmém obrázku jsou tato okénka v rozbaleném stavu, aby bylo vidět jejich přesný obsah. Výhodou tohoto uspořádání je i skutečnost, že když pokládáte jeden a tentýž dotaz postupně různým vyhledávacím strojům ze stejné skupiny, nemusíte dotaz v políčku „search term" vypisovat znovu.

Jak jsme si již řekli, služba CUSI pochází ze Spojeného království. Odsud se ale rozšířila do celého světa, a uživatelé v různých zemích mohou využívat její místní verze, podle toho ke které mají nejblíže. Jak můžete sami vidět na dnešním prvním obrázku, dvě verze služby CUSI jsou provozovány i u nás, na pražském uzlu SunSite, a v Plzni na Západočeské univerzitě. Na dnešním posledním obrázku pak vidíte úvodní část hlavní stránky služby CUSI právě v Praze.


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka služby CUSI, URL
  2. Část formuláře věnovaná službám pro vyhledávání ve WWW stránkách
  3. Část formuláře věnovaná službám, které používají roboty ke sběru informací
  4. Část formuláře věnovaná službám s ručním sběrem informací
  5. Část formuláře věnovaná službám pro vyhledávání softwaru
  6. Část formuláře věnovaná službám pro vyhledávání lidí
  7. Část formuláře věnovaná službám pro vyhledávání dokumentů
  8. Část formuláře věnovaná službám pro vyhledávání ve slovnících
  9. Domovská stránka služby CUSI na pražském serveru SunSite, URL