Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 11/96, 12. března 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a611k140.php3

Infoseek

V dnešním vydání Toulek se společně podíváme na jednu z populárních vyhledávacích služeb, která zajímavým způsobem řeší dilema mezi bezplatným fungováním a poskytováním služeb placených. Má totiž dvě složky - jednu, jejíž použití je zdarma, a druhou placenou.

Služba Infoseek patří mezi historicky „nejstarší" internetové vyhledávací služby - sám se dobře pamatuji na její začátky ve druhé polovině roku 1994, kdy jsem měl možnost vyzkoušet si její schopnosti v rámci testovacího provozu. Již tehdy tato služba nabízela možnost plnotextového vyhledávání v obsáhlé databázi odborných i všeobecně zaměřených článků z renomovaných tištěných periodik. Spíše než vyhledávací službou v dnešním slova smyslu (vyhledávající v rámci WWW stránek) byl tehdejší Infoseek službou rešeršního charakteru, vhodnou zejména pro vyhledávání odborných článků zabývajících se určitou problematikou (s možností získání plného znění nalezených článků). Již v době testovacího provozu ovšem bylo jasné, že Infoseek se chce stát službou placenou - sám zřejmě také nezískával obsah jednotlivých článků i dalších svých informačních zdrojů zdarma. Po skončení testovacího provozu se tak skutečně stalo, a Infoseek se skutečně stal především placenou službou.

Kromě své placené podoby však Infoseek vždy nabízel také neplacené služby, zřejmě podle zásady „co sám získávám zdarma, za to si nemohu nechávat platit". Například prohledávání WWW stránek, kterým se Infoseek začal posléze také zabývat, bylo a stále je službou poskytovanou bezplatně. Naproti tomu přístup do databází článků renomovaných počítačových i nepočítačových periodik, které nejsou volně přístupné, je službou placenou. Tato strategie přitom InfoSeeku vydržela s jistými drobnými obměnami až do dnešních dnů - i dnes má InfoSeek placenou i neplacenou část. Ta, která je zadarmo, se dříve jmenovala Net Search a dnes InfoSeek Guide, zatímco placená varianta je označována jako InfoSeek Professional.

Zastavme se nejprve na chviličku u placené části InfoSeek Professional. Ta je stavěna na předplatitelském modelu, v rámci kterého má uživatel za fixní měsíční paušální poplatek právo na určitý počet dotazů (včetně plného textu nalezených článků či jiných druhů výsledků), a po případném překročení tohoto limitu uživatel platí za každý jednotlivý dotaz. Konkrétních tarifů existuje celá řada, a jsou uzpůsobeny jak uživatelům-jednotlivcům, tak i „celopodnikovým" uživatelům (např. firmě, která si předplatí služby Infoseeku pro všechny své zaměstnance). V nejjednodušším případě, pro jednotlivého uživatele, je měsíční paušální poplatek 4,95 amerických dolarů, a pokrývá 50 transakcí (dotazů) měsíčně. Při překročení tohoto počtu je pak za každý dotaz účtováno 10 centů. Databáze, které jsou prostřednictvím služby Infoseek Professional přístupné pro vyhledávání, zahrnují například databáze firem Nexus, Computer Select, Hoover Company Profiles, Newsbytes a další.

Bezplatná část služby Infoseek, tj. Infoseek Guide, nabízí možnost vyhledávání v rámci WWW stránek, v rámci diskusních skupin Usenetu, a v rámci dokumentů FAQ z Usenetu. V případě WWW stránek si přitom uživatel může vybrat, zda má být hledáno úplně ve všech WWW stránkách o kterých Infoseek „ví" (a také v rámci FTP serverů a serverů Gopher), nebo jen v podmnožině těchto stránek, které již provozovatelé Infoseeku stačili podrobněji prozkoumat a zaindexovat. Další zajímavou vlastností je pak zařazování WWW stránek a dalších zdrojů do obrovského vyhledávacího stromu, kterým je možné se „brouzdat" - touto svou vlastností se tedy Infoseek řadí i k těm službám, která „katalogizují" informace o dostupných zdrojích a uživatelům dávají možnost jimi libovolně procházet.

Když jsem si při psaní tohoto článku hrál se službou Infoseek Guide a hledal vhodné obrázky k nasnímání, Infoseek se mi doslova měnil pod rukama. Strefil jsem se totiž přesně do zlomového okamžiku, kdy Infoseek výrazně měnil svůj image (konkrétně 3. března). V jednom okamžiku jsem ještě obdržel původní formulář pro zadání dotazu, který vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2], zatímco za chvíli jsem ze stejné adresy URL obdržel zcela nový formulář, který vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3]. Jak si můžete sami povšimnout, provozovatelé Infoseeku se rozhodli výrazněji využít možnosti tzv. rámců (frames), které podporují nejnovější verze oblíbených browseru Netscape Navigator. Výsledným, efektem je pak to, že původně jednolitá aktivní plocha browseru je rozdělena na několik částí, které se chovají jako relativně autonomní okna - mají například možnost samostatného listování v daném okně (zatímco ostatní okna zůstávají beze změny). Služba Infoseek využívá možností rámců například k tomu, aby při odpovídání na určitý konkrétní dotaz zobrazila v jednom okně nalezené zdroje (např. WWW stránky, viz čtvrtý obrázek [GIF4]), a v jiném okně pak nabídla další tematické okruhy, které podle jejího názoru souvisí s předmětem dotazu a mohly by být vhodným výchozím boidem pro další, více cílené vyhledávání. Příklad vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4], kde odpověď na vlastní dotaz je obsažena v pravém středním okně, zatímco nabídka dalších oblastí pro vyhledávání je v levém středním okně. Tato nabídka přitom odpovídá nabídkovému stromu, kterým má uživatel možnost „ručně" procházet, a který vzniká díky ruční klasifikaci známých zdrojů provozovateli Infoseeku.

Na dalším, pátém obrázku [GIF5], pak vidíte výsledek dotazu, položeného nikoli WWW stránkám jako dotaz předchozí, ale diskusním skupinách síťových news (Usenetu). Infoseek Guide je tedy možné využít, podobně jako minule popisovanou službu Alta Vista, i jako čtečku síťových news, případně i jako prostředek filtrace diskusních příspěvků, schopný vyfiltrovat z celé jejich záplavy ty, které by mohly čtenáře zajímat. Další zajímavostí je pak možnost nechat si vyhledat „podobné" články či stránky (similar pages, similar articles), nabízená bezprostředně u každého nalezeného výsledku.

Dnešní Infoseek se však snaží být něčím více, než jen vyhledávací službou. Usiluje o to být ucelenou informační službou, která kromě odkazů na existující WWW stránky, diskusní příspěvky síťových news, menu služby Gopher či soubory v FTP archivech nabízí celou řadu dalších informací., Například faktografických informací o osobách a jejich adresách pro elektronickou poštu, o stavu akcií na burzách či informacích o firmách (viz šestý obrázek [GIF6]). Kromě toho se Infoseek snaží poskytovat i aktuální zpravodajství z nejrůznějších oblastí - viz sedmý obrázek [GIF7].


Seznam obrázků:

  1. Domovská stránka služby Infoseek (s možností volby mezi placenou a neplacenou variantou služby)
  2. Starší verze dotazovacího formuláře
  3. Nová verze dotazovacího formuláře
  4. Výsledek dotazu na WWW stránky (v pravém středním okně), s návrhy oblastí pro další vyhledávání (v levém středním okně)
  5. Výsledek vyhledání v diskusních skupinách síťových news
  6. Nabídka rychlého vyhledání faktografických informací
  7. Nejnovější zprávy v podání Infoseeku