Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 4/96, 23. ledna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a604k140.php3

Žluté stránky pod drobnohledem

Minule jsme si ukázali, že na Internetu existují četné adresáře firem, institucí, spolků a společností, obecně označované jako „Yellow Pages" (Žluté stránky). Přitom jsme si také naznačili něco z jejich společných vlastností - zejména jejich relativní samostatnost a neexistenci vzájemného propojení, které by z nich dokázalo vytvořit jeden globální a všezahrnující adresář. Dnes bych vám rád podrobněji ukázal jeden konkrétní adresář z USA, jménem Central Source Yellow Pages, a pokusil se také naznačit, jakým způsobem získává a udržuje si svůj obsah.

Žluté stránky, na jejichž návštěvu vás chci dnes vzít, jsou sice zaměřeny výhradně na USA, ale jsou jedním z nejrozsáhlejších a také nejčastěji citovaných adresářů, které jsou dnes v Internetu dostupné. Obsahují údaje o více jak deseti milionech amerických firem, a tak se snad budou hodit i našim uživatelům, či ještě lépe našim podnikatelům s možností přístupu na Internet.

Domovskou stránku tohoto adresáře jste mohli vidět v minulém dílu, jako druhý obrázek v pořadí. Adresa této domovské stránky zní http://www.telephonebook.com. Dnes se ale z této stránky již vydáme dál, a zkusíme si v adresáři něco zajímavého vyhledat. Na úvod si ale hned řekněme, jaké možnosti v tomto ohledu budeme mít. Ze samotného označení „žluté stránky" by měla vyplývat možnost hledání podle věcného členění, tj. podle oboru podnikání. Jak jsme si ale již řekli minule, díky elektronické podobě celého adresáře je poměrně snadné implementovat v něm i jiné způsoby vyhledávání, například podle jmen jednotlivých firem (což spíše odpovídá tzv. bílým stránkám). Začněme tedy nejprve touto druhou možností.

Na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1] vidíte stránku s formulářem, určenou pro vyhledávání v adresáři podle jména firmy. Zadat zde můžete buď celé jméno hledané firmy, nebo alespoň část tohoto názvu - neboli textový řetězec, který by měl být ve jménu firmy obsažen. Dalším povinným údajem je pak označení (normalizovaná zkratka) státu USA, kde má hledaná firma sídlit. Uvést zde můžete jen jednu zkratku, což znamená že vaše vyhledávání bude vždy omezeno jen na jeden stát USA. Ostatní údaje, kterými můžete zúžit svůj dotaz, pak již jsou nepovinné. Já jsem zde zkusil zadat řetězec „Czech", a jako stát Kalifornii (tj. CA). Výsledek vyhledání můžete vidět na druhém dnešním obrázku [GIF2]- v adresáři se našlo celkem devět kalifornských firem, institucí a spolků, které mají ve svém názvu „něco českého". Namátkou jsem pak vybral jeden z nalezených údajů, abych vám mohl ukázat, jaké informace o jednotlivých subjektech v adresáři jsou poskytovány. Není jich mnoho, je to vlastně jen adresa pro listovní poštu, a pak telefonní číslo (a ještě i kategorie podnikání, do které příslušný subjekt patří). Příklad vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3].

Druhou možností hledání v adresáři je hledání podle věcného členění resp. charakteru podnikání, tedy skutečně v duchu „žlutých stránek". Zde budete dotazování na konkrétní „kategorie" firem, a tak je dobré vědět, jaké kategorie v adresáři vůbec existují. To lze zjistit v zásadě dvěma způsoby: lze si nechat tyto kategorie vypsat, nebo je možné si je nechat vyhledat, opět podle řetězce, který by měl být obsažen v jejich názvu. První možnost naznačuje dnešní čtvrtý obrázek [GIF4, URL4], na kterém jsem si nechal vypsat část seznamu kategorií začínajících písmenem C. Druhou možnost pak ukazuje dnešní pátý obrázek [GIF5, URL5], na kterém vidíte další formulář pro zadání dotazu - tentokráte s povinným uvedením kategorie. Pokud se nestrefíte přesně do názvu nějaké kategorie, je vám nabídnut seznam takových, které obsahují vámi zadaný textový řetězec. V mém případě jsem zkoušel vyhledat konzultační firmy se sídlem v Kalifornii a zaměřené na výpočetní techniku. Výsledek vidíte na šestém obrázku [GIF6]- byly mi nabídnuty dvě kategorie „počítačových konzultantů". Část obsahu první z obou kategorií pak vidíte na dnešním sedmém obrázku [GIF7]. Když jsem si pak navolil jednotlivé firmy, dozvěděl jsem se o nich stejné základní informace, jaké můžete vidět již na dnešním třetím obrázku - tedy především adresu a telefonické spojení.

Velmi zajímavou otázkou jistě je, kde se vzalo oněch více než deset milionů záznamů v adresáři Central Source Yellow Pages. Jednou z možností je přímé zaregistrování konkrétní firmy po Internetu, prostřednictvím služby WWW a jejích formulářů, případně i prostřednictvím elektronické pošty. Podle pravidel, které si stanoví provozovatel popisované služby, má každá firma nárok na jeden záznam zdarma (v jedné kategorii), a případné další již jsou placené. Podrobnosti se můžete dočíst na dnešním osmém obrázku [GIF8, URL8].

Přímé registrování nových firem on-line způsobem, po Internetu, je však spíše jen doplňkovou formou pro udržování aktuálnosti celého adresáře. Jeho základ totiž pochází odjinud, přesněji od jiné firmy. Pokud si dobře všimnete dnešního prvního a pátého obrázku, najdete na nich v pravém spodním rohu odkaz na domovskou stránku firmy American Business Information, od které data pochází. Jde o specializovanou firmu, která se „živí" sběrem, tříděním a publikováním informací o podnikatelských subjektech. Konkrétní podrobnosti se můžete dozvědět přímo na WWW stránkách této firmy - například to, že zaměstnává přes 300 pracovníků pro sběr dat. Ti průběžně sledují nejrůznější informační zdroje, například inzeráty v novinách a časopisech, a další informace pak získávají a ověřují si nejčastěji po telefonu. Za rok prý takto uskuteční až 14 milionů telefonních hovorů. Databáze podnikatelských subjektů, kterou firma ABI udržuje, přitom obsahuje mnohem více důležitých údajů, než jaké jsou dostupné po Internetu z adresáře Central Source Yellow Pages. Obsahují například základní údaje o ekonomické bilanci podniku (jako roční obrat apod.), jméno ředitele, a také základní ekonomické hodnocení (tzv. business rating). Důvod, proč právě tyto další informace již nejsou volně dostupné na Internetu, je vcelku zřejmý - zatímco firma ABI svou databázi prodává (například na CD ROM za cca 69 dolarů), informace z adresáře Central Source Yellow Pages jsou k dispozici zdarma.


Seznam obrázků:

  1. Dotaz při vyhledávání dle jména firmy
  2. Výsledek vyhledání dle jména
  3. Detailní informace o nalezeném subjektu
  4. Seznam klíčových slov pro vyhledávání dle kategorií (úryvek)
  5. Dotaz při vyhledávání dle kategorií
  6. Výsledek hledání kategorií
  7. Firmy v nalezené kategorii
  8. Informace o možnosti zaregistrování v adresáři (včetně formuláře)