Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 5/96, 30. ledna 1996
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a96/a605k140.php3

Žluté stránky i pro české firmy

Minule jsme se podrobněji podívali na jedny z největších a nejoblíbenějších žlutých stránek v Internetu, jménem Central Source Yellow Pages. Pro vyhledávání nejrůznějších firemních subjektů v USA jsou jistě výhodné, ale co mají dělat české firmy, které chtějí prostřednictvím Internetu inzerovat svou vlastní existenci? Podívejme se dnes, jaké jsou možnosti v tomto ohledu.

Na úvod bych se ale ještě jednou rád vrátil k žlutým stránkám obecně, a k jejich vzájemné izolovanosti od sebe navzájem. Již několikrát jsme si řekli, že jednotlivé adresáře typu žlutých stránek jsou typicky řešeny vlastním, tedy proprietárním způsobem, a nejsou vzájemně provázány tak, aby si dokázaly zpřístupnit svá data či jinak spolupracovat na zodpovídání kladených dotazů. Jedinou „sjednocující nadstavbou" pak jsou různé seznamy odkazů na jednotlivé žluté stránky, z nichž dva jsme si ukazovali v předminulém dílu tohoto seriálu. Již po sepsání minulých dílů jsem ale narazil na jednu další formu vzájemného „provázání" jednotlivých žlutých stránek, a tu bych vám dnes rád ukázal. Jde o domovskou stránku, jejíž začátek vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1]. Nejedná se přitom jen o další seznam odkazů na jednotlivé žluté stránky, jak by tento obrázek mohl nasvědčovat - jde ve skutečnosti o takové řešení, které vám umožňuje klást své dotazy více různým adresářům typu žlutých stránek z jednoho místa. Přesněji z jednoho formuláře, protože právě touto formou je celý mechanismus řešen, jak si můžete všimnout na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL1] (ukazuje další část domovské stránky, začínající na prvním obrázku). Jednotlivé zdroje (žluté stránky) jsou zde seřazeny podle způsobu, jakým v nich lze vyhledávat - podle jména firma, podle předmětu podnikání (kategorie), podle telefonního čísla, podle poštovního směrovacího čísla atd. Podstatné zde ovšem je, že jde o „pasivní" nadstavbu nad jednotlivými adresáři, která sama nedokáže jakkoli směrovat váš dotaz, či zaslat jej více adresářům současně - o tom, komu (kterým žlutým stránkám) jej položíte, rozhodujete stále ještě vy. Jednodušší je zde právě a pouze to, že dotaz různým adresářům kladete prostřednictvím jednoho dotazovacího formuláře, tedy z jednoho místa, a ne z mnoha samostatných a vzájemně nesouvisejících formulářů.

Právě popsaná nadstavba nad jednotlivými žlutými stránkami však stále má jednu nepříjemnou nevýhodu - týká se jen firem z USA. Naše firemní subjekty, které by chtěly internetových žlutých stránek využít k vlastní propagaci, se musí poohlédnout někde jinde. Jednou z možností jsou žluté stránky World Wide Yellow Pages, které jsme si ukazovali na prvním obrázku předminulého dílu. Ty si totiž skutečně zaslouží přívlastek „celosvětové", který mají již ve svém názvu, neboť mohou obsahovat informace o firmách skutečně z celého světa. Je to ostatně patrné i z jejich základní vyhledávací stránky, kterou vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3, URL3]. Zde si můžete povšimnout jakými základními způsoby lze v těchto žlutých stránkách vyhledávat - podle jména firmy, podle klíčového slova v popisu zaměření firmy a také podle místa, kde firma sídlí. Pro potřeby vyhledávání slouží jednořádkové položky, které vidíte ve spodní části obrázku. Automatické vyhledávání přitom není jedinou možností práce s tímto adresářem. Můžete si také sami listovat jeho obsahem, neboli „brouzdat" se adresářem, při zvoleném uspořádání (podle jména, předmětu podnikání i podle sídla). K tomuto účelu přitom slouží aktivní odkazy začínající slovem „Browse by ....".

Když jsem se takto „probrouzdal" až k nám domů, do České republiky, našel jsem zde pouze tři subjekty, které vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4]. Na něm si také můžete udělat představu o detailnosti informací, které jsou o jednotlivých firmách k dispozici - jde v zásadě jen o adresu pro listovní a elektronickou poštu, odkaz na domovskou stránku (je-li k dispozici), a stručný údaj o zaměření firmy. Pokud vás zajímá, jakým způsobem můžete svou firmu do těchto žlutých stránek zanést, pak možností existuje hned několik a všechny jsou shrnuty na dnešním pátém obrázku [GIF5, URL5]: máte-li přístup ke službě WWW, můžete přímo vyplnit registrační formulář (odkaz „on-line form"). Registrovat se však můžete i elektronickou poštou, telefonicky a zřejmě i běžnou listovní poštou. Důležitá je jistě i otázka finanční: zařazení do adresáře World Wide Yellow Pages je obecně placenou službou, ale jak napovídá dnešní šestý obrázek [GIF6, URL6]:, můžete být zařazeni i zadarmo. Stačí k tomu jediné - „být na WWW", neboli mít vlastní WWW stránky.

Dalším adresářem typu žlutých stránek, který mohou využít i naše firmy pro vlastní prezentování, je adresář s příznačným názvem „Europages", zaměřený výhradně na podnikatelské subjekty a jejich produkty a služby z celé Evropy, Domovskou stránku tohoto adresáře můžete vidět na dnešním sedmém obrázku [GIF7, URL7]. Za povšimnutí zde stojí nabídka dalších ekonomicky zaměřených informací, například statistik, analýz a dalších praktických informací.

Způsob vyhledávání v adresáři Europages naznačuje dnešní osmý obrázek [GIF8, URL8]. Jak je z něj patrné, vyhledávat lze buď podle prodávaného zboží či poskytované služby, nebo podle jména firmy. Nelze tedy vyhledávat geograficky a chtít například najít všechny firmy z České republiky. Když jsem se pokoušel najít nějakou českou firmu, neměl jsem dlouho štěstí. Uspěl jsem až tehdy, když jsem zadal hledání slůvka „Praha" ve jménu firmy (viz osmý obrázek). Výsledkem bylo nalezení čtyř firem, které vidíte na dnešním devátém obrázku [GIF9]. Podrobnější údaje o jedné z nalezených firem pak vidíte na posledním, desátém obrázku [GIFa]. Jsou to sice jen ty nejzákladnější informace, ale pro první kontakt jistě postačí. A na závěr to nejdůležitější: jak postupovat, když chcete nechat svou firmu zanést i do tohoto adresáře? Možnost, která je uvedena na domovské stránce (na sedmém obrázku) je ve skutečnosti adresou pro elektronickou poštu, na kterou je třeba napsat. Tato adresa zní: insert@europages.com.


Seznam obrázků:

  1. WWW stránka pro vyhledávání v různých adresářích typu žlutých stránek (začátek)
  2. Vyhledávací formulář (pokračování stránky z obr. 1)
  3. Vyhledávací formulář adresáře Worldwide Yellow Pages
  4. České subjekty v adresáři Worldwide Yellow Pages
  5. WWW stránka s instrukcemi pro zařazení do adresáře Worldwide Yellow Pages
  6. Úvodní část registračního formuláře
  7. Domovská stránka adresáře Europages
  8. Vyhledávací formulář adresáře Europages
  9. Výsledek dotazu k adresáři Europages
  10. Příklad informací o nalezené firmě