Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 27/95, 1. listopadu 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a527k140.php3

WAIS skrz WWW

Pokud jste si na názvu dnešního dílu nezlámali jazyk, můžete se v něm dozvědět, jak se dostat ke službě WAIS i z prostředí oblíbené služby World Wide Web - tedy ze stejného browseru, kterým se můžete brouzdat báječným světem Web-u.

Na úvod ale malé zklamání: dnešní browsery služby WWW se sice pyšní mnoha schopnostmi a funkcemi, a dokáží dokonce vystupovat v roli klientů jiných služeb (např. FTP, Gopher, NetNews), ale pokud jde o službu WAIS, zde je situace poněkud jiná. Většina stávajících WWW browserů tuto službu nepodporuje - alespoň ne v tom smyslu, že by se dokázaly samy úspěšně domluvit se servery WAIS, a své uživatele nechaly přímo vyhledávat v příslušných databázích. Existují samozřejmě i takové browsery, které to umí (měl by to být například NCSA Mosaic 2.0), a do budoucna lze zřejmě předpokládat, že tuto schopnost budou mít všechny WWW browsery. Dnešní verze mnoha oblíbených browserů však stále ještě postrádají schopnost domluvit se se servery služby WAIS přímo, bez jakéhokoli prostředníka. Patří mezi ně například i browser Netscape Navigator verze 1.1, který používám pro snímání obrázků v tomto seriálu. Ten sice jistým způsobem službu WAIS podporuje, ale přeci jen k tomu vyžaduje pomoc externího prostředníka. Začněme proto raději obecným řešením přístupu ke službě WAIS z prostředí WWW, které nevyžaduje žádnou specifickou podporu od WWW browseru (a v závěru si ukážeme, jak je to s oblíbeným programem Netscape Navigator).

Světy služeb WWW a WAIS jsou dva dosti odlišné světy, založené na značně odlišných protokolech. Přesto ale mezi nimi může existovat brána, která z jedné strany (od WWW klienta, tj. běžného browseru) dokáže přijmout dotaz, na jeho základě vygenerovat a zadat dotaz do příslušné databáze služby WAIS, poté přijmout odpověď, přeložit ji do „řeči" světa WWW, a předat původnímu WWW klientovi (browseru). V Internetu dnes existuje celá řada takovýchto bran, které ale bývají úzce vázány na konkrétní databáze WAIS (typicky umístěné na stejném uzlu Internetu, jako samotná brána), a nelze je použít pro vyhledávání v jiných databázích WAIS. Naštěstí ale existují i univerzální brány, které lze použít pro vyhledávání v kterékoli databázi WAIS.

Domovskou stránku jedné takovéto univerzální brány vidíte na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1] (sám o žádné další nevím). Skrz tuto bránu se můžete dostat i k seznamu databází (serverů) WAIS, viz druhý obrázek [GIF2], a dokonce v tomto seznamu i vyhledávat (viz třetí obrázek [GIF3, URL3]). Když pak chcete vznést konkrétní dotaz, můžete jej položit pouze jedné konkrétní databázi (viz čtvrtý obrázek [GIF4]), a nikoli více databázím současně, jako to bylo možné při použití lokálního klienta služby WAIS (viz minulý díl tohoto seriálu). Výsledek dotazu, neboli seznam nalezených dokumentů, vidíte na dalším (pátém) obrázku [GIF5]), a jeden z nalezených textů na obrázku šestém [GIF6].

Brána WAISGATE, kterou jsme právě navštívili, je velmi frekventovaná, a tomu pak odpovídá i její hodně pomalá odezva. Naštěstí ale nejde o jedinou možnost spolupráce obou světů - do budoucna lze spíše počítat s tím, že bude využívána schopnost WWW browsery „domluvit" se se servery WAIS přímo, bez prostředníka. V současné době pak existuje ještě jedna další možnost, kterou již dnes podporuje např. výše zmiňovaný browser Netscape Navigator. Ten sice nedokáže přímo vznášet dotazy do „světa" služby WAIS, ale pokud mu předem zadáte vhodného prostředníka, dokáže od vás příslušný dotaz převzít, a sám se obrátit na onoho prostředníka. Tímto prostředníkem je samozřejmě opět brána mezi systémy WWW a WAIS, ale nyní již nemusí mít žádné efektní uživatelské rozhraní jako brána WAISGATE, a může jít o relativně jednoduchý systémový program, který běží na vhodném uzlovém počítači - může jít dokonce i o program, který poběží přímo na tzv. firewallu, který odděluje lokální síť LAN od nepříliš bezpečného světa Internetu. Právě tuto situaci zřejmě měli na mysli autoři programu Netscape Navigator, když příslušnou konfigurační položku svého browseru nazvali „WAIS proxy". Prostřednictvím této položky (viz sedmý obrázek [GIF7]) tedy musíte nastavit, s jakou „proxy bránou" má váš browser spolupracovat, když se obrací s nějakým dotazem do světa služby WAIS. Jeden konkrétní příklad nastavení vidíte na obrázku [GIF7], další možností je například brána s adresou www.ncsa.uiuc.edu (a se stejným číslem portu, tj. 8001).

Máte-li pak svůj browser správně nakonfigurován, je schopen přijímat od vás dotazy, formulované prostřednictvím jazyka ukazatelů URL přímo pro servery WAIS. Příklad URL odkazu na konkrétní databázi WAIS vidíte na dnešním osmém obrázku [GIF8], v poli „Location", a na stejném místě u dalšího obrázku [GIF9] vidíte formulaci konkrétního dotazu (za jméno databáze v odkazu URL stačí doplnit otazník, a pak řetězec s dotazem).

Pokud ale vámi používaný browser není vybaven obdobnou schopností práce s proxy bránou jako Netscape Navigator, stále ještě nemusíte zoufat. Veškerá potřebná „funkčnost" totiž spočívá v tom, že původní URL s dotazem, např. ve tvaru wais://pinus.slu.se:210/Internet-user-glossary?proxy je automaticky nahrazen ukazatelem URL ve tvaru http://www.w3.org:8001/pinus.slu.se:210/Internet-user-glossary?proxy (viz jedenáctý obrázek). No a pokud váš browser něco takového nezvládá sám, můžete to přinejhorším udělat za něj sami, ručně (viz poslední dnešní obrázek [GIF11]).


Seznam obrázků:

 1. Brána WAISGATE
 2. Seznam serverů (databází) WAIS, viděný skrz bránu WAISGATE
 3. Výsledek vyhledání v seznamu serverů (directory-of-servers)
 4. Konkrétní dotaz ....
 5. ..... a odpověď se seznamem nalezených dokumentů
 6. Text prvního z nalezených dokumentů (skrz bránu WAISGATE)
 7. Příklad konfigurace browseru Netscape Navigator pro práci se službou WAIS
 8. Přímý dotaz do databáze WAIS z WWW browseru
 9. ... a odpověď na něj (srovnej s obr. 5)
 10. Přímé získání nalezeného dokumentu (viz též obr. 6)
 11. Příklad přístupu z jiného WWW browseru, s explicitním zadáním „průchodu" skrz bránu