Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 28/95, 8. listopadu 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a528k140.php3

Ještě jednou WAIS

Také v tomto dílu našeho toulavého seriálu zůstaneme u služby WAIS. Ukážeme si totiž další možné způsoby, jak tuto zajímavou a užitečnou službu využívat.

V předminulém dílu jsme si ukazovali, jak funguje tzv. lokální klient služby WAIS, a minule pak byla řeč o přístupu ke službě WAIS z prostředí WWW, skrz příslušné brány. Tím ale nejsou možnosti přístupu k databázím WAIS zdaleka vyčerpány - ještě nám totiž zbývá přístup z prostředí Gopheru, použití tzv. veřejných klientů, a v záloze stále ještě zůstává i přístup prostřednictvím elektronické pošty. Začněme ale popořadě, od relativně nejpohodlnější možnosti, kterou nabízí služba Gopher.

Na dnešním prvním obrázku [GIF1] vidíte, jak se dostat k databázím WAIS v případě, že do Gopherské pavučiny vstoupíte přes hlavní Gopher server v ČR, s adresou gopher.cesnet.cz. Jeho hlavní menu obsahuje položku s příznačným názvem „Gateways to other services", vedoucí mimo jiné i do prostředí služby WAIS. Navolením příslušné brány (v prostředním okénku) jsem se dostal do nabídky WAISových databází, rozčleněných podle svého zaměření. Je to jistě přehlednější, než nejprve „lovit" v seznamu všech databází, a z jejich názvu a velmi stručného popisu usuzovat na jejich zaměření. Zde je tedy vše předem hezky roztříděno, a vám stačí jen si vybrat. Bohužel ale brzy zjistíte, tak jako já, že zde nejsou zastoupeny zdaleka všechny WAISovské databáze, které je možné najít ve většině obvyklých seznamů typu „directory-of-servers". Přesto jsem však zde našel alespoň slovník „Internet-user-glossary", a tak jsem mu mohl položit stejný dotaz jako v minulém dílu seriálu. Výsledek vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2].

Podobným způsobem je možné se dostat k databázím WAIS i z jiných míst Gopherské pavučiny - například ze samotného kořenového Gopher serveru v Minnesotě. Když jsem to ale chtěl udělat a ukázat vám výsledek, daleko jsem se nedostal. Položka menu, která mne měla přes jeden z počítačů v Minnesotě dovést až k nabídce WAISovských databází, vedla systematicky k chybovému hlášení o nedostupném serveru. Takže asi až někdy jindy ...

Ještě další možností, jak sa dostat ke službě WAIS, je použití tzv. veřejných klientů. Tedy takových klientských programů, které běží na vzdáleném počítači, a vy se k nim přihlašujete prostřednictvím Telnetu (tedy v roli vzdálených terminálů). Já jsem nejprve zkusil poměrně málo známý a téměř vůbec neinzerovaný server info.funet.fi (ve Finsku). Jeho úvodní obrazovku vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3]. Když jsem se přihlásil k veřejnému klientovi služby WAIS (je realizován programem swais, od: Simple WAIS), bylo mi nabídnuto celkem 475 databází, navíc s možností hledat ve více databázích současně. Využil jsem nabídky k položení stejného dotazu jako na dnešním druhém obrázku [GIF2], a výsledek přesně souhlasil (vidíte jej na čtvrtém [GIF4], pátém [GIF5] a šestém obrázku [GIF6]).

Po finském serveru jsem zkusil ještě jiný, často inzerovaný server sunsite.unc.edu, jehož úvodní obrazovku vidíte na sedmém obrázku [GIF7]. Nabídka vyhledávání v 500 databázích, inzerovaná na této úvodní stránce, mi poněkud nekorespondovala s tím, že posléze mi bylo nabídnuto jen 83 databází. Navíc odezva tohoto serveru byla neskutečně pomalá - snad až za hranicí únosnosti. Z nabízených databází jsem zkusil tu předposlední, s dokumenty Bílého domu. Zde jsem zadal k vyhledání heslo „Czech" [GIF8], a výsledek vidíte na devátém obrázku [GIF9] (nalezeno bylo celkem 40 dokumentů). Vedle všelijakých tiskových zpráv a aktuálních oznámení mne zde zaujal především dokument pod číslem 17, obsahující nové zásady exportní politiky USA v oblasti výkonných počítačů (vydaný počátkem října). Zde jsem mohl náležitě ocenit samotnou podstatu služby WAIS, schopné „jít až do obsahu dokumentů" - našla v něm totiž jméno naší malé země, explicitně uvedené v seznamu zemí kterých se nová exportní politika týká. Nejprve jsem si celý dokument nechal zobrazit přímo veřejným klientem, a pak jsem využil další možnost tohoto klienta - nechal jsem si dokument poslat poštou. Zadal jsem svou adresu, a za chvilku už dokument přistál v mé poštovní schránce (jak můžete vidět na dnešním desátém obrázku) [GIF10].

Pokud jste se dobře dívali na dnešní třetí obrázek [GIF3] (úvodní obrazovku finského serveru), mohli jste si povšimnout že tento server možnost zaslání dokumentu poštou záměrně nepodporuje (a také proč).

Vedle veřejných klientů služby WAIS však existuje ještě jedna další principiální možnost přístupu k WAISovským databázím, a to prostřednictvím elektronické pošty. Jediný server „waismail", který by takovouto možnost měl podporovat (a který se mi podařilo najít), běží na stejném uzlu sunsite.unc.edu, který jsme navštívili na sedmém až devátém obrázku. Musím však dát plně za pravdu příručce doktora Boba (viz 21. díl, o přístupu do Internetu prostřednictvím elektronické pošty). Zde je při popisu tohoto serveru uvedeno, že má stále ještě jisté „mouchy". Mně se z něj nepodařilo dostat nic víc, než jen návod k použití, a mé konkrétní požadavky na vyhledání čehokoli v čemkoli tvrdošíjně odmítal. Takže vezměte zavděk alespoň posledním obrázkem s návodem. Možná že v době, kdy budete tyto řádky číst, již bude tento server poněkud ochotnější ke spolupráci.


Seznam obrázků:

 1. Přístup k databázím WAIS prostřednictvím služby Gopher
 2. Příklad vyhledání v databázi WAIS
 3. Úvodní obrazovka finského serveru
 4. Nabídka databází od veřejného klienta služby WAIS a zadání dotazu
 5. Výsledek vyhledání
 6. Obsah nalezeného dokumentu
 7. Úvodní obrazovka jiného serveru
 8. Nabídka databází a zadání dotazu
 9. Výsledek vyhledání, s odesláním jednoho z nalezených dokumentů el. poštou
 10. Nalezený dokument, přijatý el. poštou
 11. Návod na přístup ke službě WAIS prostřednictvím el. pošty