Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 24/95, 11. října 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a524k140.php3

Gopher na všechny způsoby

Základním způsobem přístupu ke službě Gopher je použití tzv. lokálních klientů - tedy programů, které běží přímo na počítači uživatele, a vytváří mu příslušné uživatelské rozhraní. O nich jsme si povídali minule. Ne vždy je ale možné toto řešení použít: na některém počítači nemusí být potřebný lokální klient nainstalován, nebo daný počítač vůbec nemusí mít potřebnou IP konektivitu, nutnou pro komunikaci lokálního klienta s kterýmkoli Gopher serverem. Naštěstí ale existují i jiné způsoby přístupu ke službě Gopher, a právě o nich dnes bude řeč.

Historicky nejstarší metodou přístupu je zřejmě využití tzv. veřejných klientů, neboli programů běžících na některém „vzdáleném" uzlu Internetu, a nikoli přímo na počítači uživatele - například přímo na počítači, na kterém běží současně i server služby Gopher. Uživatelé se k tomuto veřejnému klientovi přihlašují prostřednictvím služby Telnet, a se svým počítačem se tedy dostávají do role vzdáleného terminálu počítače, na kterém veřejný klient běží. Nevýhodou je výrazně nižší komfort, než jaký nabízí použití lokálních klientů služby Gopher. Na druhé straně ale má i toto řešení své výhody - není při něm nutné instalovat a udržovat na každém počítači lokálního klienta Gopher. Dále je takovéto řešení přístupné i z jakékoli počítačové platformy, na které je možné používat Telnet (a pro kterou třeba nemusí existovat vhodný Gopher klient).

Dokument „Seznam zdrojů CESNETu" (viz např. 12. díl Toulek) uvádí, že v tuzemsku existují dva veřejní klienti služby Gopher - jejich adresy si můžete sami přečíst na dnešním prvním obrázku [GIF1]. Já jsem za vás vyzkoušel ten liberecký, jehož přihlašovací obrazovku vidíte na druhém obrázku [GIF2] (a z ní je také patrné, že na téže adrese najdete i veřejné klienty dalších služeb). Hlavní menu tuzemského „kořenového" Gopher serveru (serveru gopher.cesnet.cz) vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3], zatímco na čtvrtém [GIF4] je (část) seznamu všech tuzemských Gopher serverů.

Další zajímavou možností přístupu ke službě Gopher je i „čistě poštovní" přístup. Je sice poněkud nepraktický (alespoň ve srovnání s použitím lokálních klientů), a o nějakém uživatelském komfortu se v souvislosti s ním asi nedá vůbec mluvit. Na druhé straně pro uživatele, kteří mají k Internetu přístup pouze prostřednictvím elektronické pošty, je jediným schůdným řešením.

Přístup ke službě Gopher prostřednictvím elektronické pošty vyžaduje existenci speciálních serverů „Gophermail", které jsou v našich končinách opět dva - jejich adresy najdete na prvním obrázku. Zkusil jsem ten, který je provozován na druhé lékařské fakultě UK v Praze. Nejprve jsem mu poslal zprávu s prázdným tělem, ve které jsem jako předmět zprávy uvedl jméno jednoho konkrétního Gopher serveru. Gophermail mi odpověděl zasláním hlavního menu tohoto serveru (jak můžete vidět na pátém obrázku [GIF5]). Návod na to, jak procházet systémem menu služby Gopher, najdete v záhlaví odpovědi - stačí poslat zpět text příslušného menu, resp. odpovědět na něj, a před požadovanou položku napsat X. Příklad vidíte na dalším obrázku [GIF6]. Podrobnější návod k použití serveru Gophermail můžete získat, když mu pošlete zprávu obsahující kouzelné slovíčko „help".

Do budoucna ale se nejrozšířenějším způsobem přístupu ke službě Gopher může stát použití klientských programů (browserů) služby WWW. Ty totiž mají v sobě zabudovány i funkce Gopher klientů. Stačí jim přitom zadat správnou adresu (ukazatel URL), ze které je patrné, že protistranou je server služby Gopher (jako např. v URL gopher://gopher.cesnet.cz). Velkou výhodou přitom je skutečnost, že uživatelům stačí jediný klientský program pro přístup k různým službám (WWW browsery dokáží fungovat například i jako FTP klienti). Ukázky toho, jak vypadají menu služby Gopher v podání WWW klientů, vidíte na dnešních závěrečných obrázcích [GIF7, URL7], [GIF8, URL8], [GIF9, URL9], [GIF10].


Seznam obrázků:

  1. Úryvek z dokumentu „Seznam zdrojů CESNETu"
  2. Úvodní obrazovka uzlu public.vslib.cz
  3. Hlavní menu serveru gopher.cesnet.cz, viděné „očima" veřejného klienta
  4. Část seznamu tuzemských Gopher serverů, prostřednictvím veřejného klienta
  5. Hlavní menu serveru gopher.cesnet.cz, získané el. poštou od serveru Gophermail
  6. Navolení položky v seznamu menu, při přístupu prostřednictvím elektronické pošty (v horním okně je zpráva odesílaná serveru Gophermail, obsahující text jeho předchozí odpovědi, a ve spodním okně je odpověď serveru)
  7. Hlavní menu serveru gopher.cesnet.cz, v podání WWW browseru
  8. Seznam tuzemských Gopher serverů, v podání WWW browseru
  9. Hlavní menu „serveru všech serverů" v Minnesotě, v podání WWW browseru
  10. Příklad menu služby Gopher, obsahující různé druhy položek (včetně grafických obrázků)