Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 12/95, 28. června 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a512k140.php3

Jak se dostat k síťovým news?

V minulém dílu našeho toulavého seriálu jsme se vydali do světa tzv. síťových news. Naznačili jsme si, co jsou vlastně zač, a v čem jsou podobné elektronickým konferencím. Dnes si řekneme něco i o odlišnostech síťových news od elektronických konferencí, naznačíme si konkrétní mechanismus šíření síťových news, a pak se zastavíme u veledůležité otázky - jak se vlastně k síťovým news dostat?

Budeme-li se na elektronické konference i na síťové news dívat jako na dva různé prostředky, schopné zajistit diskusi v rámci celých širších skupin uživatelů, pak jedním z výrazných rozdílů mezi nimi je způsob evidence všech účastníků zmíněné diskuse. U elektronických konferencí existuje seznam všech takovýchto účastníků, a je umístěn na uzlu, který vystupuje v roli správce příslušné konference. Naproti tomu v případě síťových news obdobná centrální evidence prakticky nepřipadá v úvahu. V tomto ohledu síťové news skutečně připomínají své papírové jmenovce - běžné noviny, které jsou distribuovány na nejrůznější prodejní stánky, trafiky, prodejny atd., kde si je může koupit prakticky kdokoli. Případná evidence lidí, kteří tak skutečně učiní, by snad byla teoreticky možná, ovšem prakticky realizovatelná není.

Podobně je tomu i se síťovými news. Nedostanete je ovšem v žádné trafice, na žádném stánku, ani z rukou kamelota někde v podchodu. Můžete je získat na počítačích, které vystupují v roli tzv. news serverů (serverů síťových news). Svým klientům přitom takovéto servery mohou nabízet jak celou širokou škálu novinových titulů (pardon: diskusních skupin, neboli tzv. newsgroups), nebo také jen část této škály (jen některé diskusní skupiny).

Důvody pro případné omezení jen na některé diskusní skupiny (newsgroups) bývají ryze praktické, a mají svůj původ v obrovském objemu dat, které představují neustále vznikající nové příspěvky. Jen pro správné docenění dimenze problému: denní přírůstky se na typickém news serveru, který „odebírá" kolem 2500 diskusních skupin, pohybují kolem 50 megabytů. Denně! Už tušíte, proč všechny news servery uchovávají příspěvky z odebíraných diskusních skupin jen za několik málo posledních dní (např. 10)?

Z obrovského objemu každodenních přírůstků sice něco může vznikat „lokálně", přímo v místě, ale drtivá většina musí odněkud „přitéci" (protože jde o příspěvky, které napsali uživatelé jiných news serverů). Nelze se proto divit, že když spolu jednotlivé servery síťových news komunikují, aby se vzájemně podělily o nově vzniklé příspěvky, činí vše pro to, aby spotřebovávaly co nejméně vzácné a drahé přenosové kapacity. Správce konkrétního serveru síťových news se sice může dohodnout se správci jiných serverů prakticky na libovolném uspořádání, v rámci kterého si budou vzájemně „odebírat" konkrétní diskusní skupiny, v praxi ale většinou vzniká stromovité uspořádání - alespoň v rámci takových geografických útvarů, jaké představuje např. naše republika. Takže u nás máme jeden hlavní server síťových news, kterým je počítač aci.cvut.cz (patřící Výpočetnímu centru ČVUT, a který se fyzicky nachází v Praze 6, Dejvicích). Z tohoto primárního serveru je pak aktuální obsah jednotlivých diskusních skupin síťových news distribuován „stromovitým způsobem" dalším serverům, které je zase mohou předávat dál, dalším serverům síťových news, atd.

Dobře. Ale kam se má obrátit uživatel, který má zájem odebírat některé diskusní skupiny síťových news?

Takovýto zájemce si samozřejmě může zjistit, jaké servery síťovýh news u nás existují. Jejich seznam najde například v dokumentu „Seznam zdrojů CESNETu", o kterém jsme si pověděli již předminule (v desátém dílu Toulek). Relevantní pasáž z toho dokumentu vidíte ve spodní části dnešního prvního obrázku [GIF1, URL1](tentokráte jde o úryvek z verze tohoto dokumentu, určené pro službu WWW, neboli o tzv. HTML podobu dokumentu). Jednu velmi důležitou informaci však v tomto seznamu nenajdete - informaci o tom, komu který news server své služby poskytuje. Přesněji jakému okruhu uživatelů umožňuje číst příspěvky z nabízených diskusních skupin (tzv. lurking, viz rubrika „Co to znamená, když se řekne ..." v předchozím čísle CHIPweeku), a jakému okruhu uživatelů umožňuje zasílat do diskusních skupin své vlastní příspěvky (tzv. posting). Bohužel zde nenajdete ani informaci o tom, na koho se máte obrátit, chcete-li si zmíněné skutečnosti zjistit (tedy např. adresy správců jednotlivých news serverů). Nedozvíte se například ani to, že například ze serverů aci.cvut.cz a news.vslib.cz může jednotlivé diskusní skupiny číst (odebírat) v zásadě každý, ale posílat nové příspěvku mohou přes tyto servery jen uživatelé z odpovídajících domén (tj. cvut.cz a vslib.cz).

Nezoufejte ale. Jedna z velmi rozumných zásad říká, že uživatel by se měl vždy obracet o pomoc a radu ke svému nejbližšímu správci, neboli ke správci sítě, ve které pracuje a která je mu nejblíže. právě tento „nejbližší správce" by měl být tím, kdo svým uživatelům zajistí přístup k síťovým news, pokud tito o ně projeví zájem. Může to udělat například tak, že se správcem některého serveru síťových news dohodne potřebný způsob přístupu pro své uživatele (čtení i psaní). Dalším možným řešením samozřejmě je zřízení vlastního serveru síťových news pro vlastní uživatele. No a pokud ani váš „nejbližší správce" netuší, na koho se obrátit, resp. u koho začít při zajišťování přístupu k síťovým news pro své uživatele, může začít přímo u hlavního news serveru pro ČR (serveru aci.cvut.cz), na adrese il@aci.cvut.cz (pani Ingrid Ledererová).

Jakmile Vám správce vaší sítě zajistí přístup k síťovým news, bude vás jistě velmi zajímat, jaké konkrétní nástroje budete k práci se síťovými novinami potřebovat. Jak jsem si dovolil naznačit již minule, programům pro práci se síťovými news se říká „čtečky" (news readers). Mohou to být samostatné (neboli jednoúčelové programy), určené právě a pouze k práci se síťovými news. Stejně tak to ale mohou být integrované nástroje, které kromě svého fungování v roli „čtecích programů" dokáží sloužit i jako klienti jiných služeb. Příkladem může být právě klient služby WWW jménem NETSCAPE Navigator od firmy Netscape Communications, který má v sobě zaintegrovánu vcelku šikovnou a pro běžnou práci bohatě postačující „čtečku" síťových news (a v roli čtečky jej vidíte na dnešním druhém až čtvrtém obrázku).

Každá čtečka síťových news by vám měla být schopna předložit seznam všech diskusních skupin, které nabízí vámi zvolený server síťových news (resp. server, ke kerému jste se přihlásili, resp. ke kterému vás přihlásil váš správce). Část takovéto nabídky vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2]. Z této nabídky si pak můžete některé diskusní skupiny (samozřejmě dle vlastního uvážení) vybrat, a tzv. předplatit (subscribe). Efekt předplacení je pak ten, že vaše čtečka (klient služby, zajišťující přístup k síťovým news), si bude pamatovat které konkrétní příspěvky jste již četli, a bude vám moci v přehledné formě nabízet již jen takové, které jste dosud nečetli. Na dnešním třetím obrázku [GIF3] vidíte seznam diskusních skupin (newsgroups), které jsem si pro potřeby tohoto článku předplatil (všimněte si, že čtečka mi u každé diskusní skupiny zobrazuje i počet příspěvku, které pro danou diskusní skupinu má k dispozici, ale které jsem ještě nepřečet).

No a pokud vám dnešní druhý obrázek [GIF2] (se seznamem „lokálních" diskusních skupin pod „cz") poněkud nehraje se s tím, co bylo na prvním obrázku předchozího dílu toulek, pak máte plnou pravdu. V době psaní předchozího příspěvku skutečně existovaly jen tři „lokální" diskusní skupiny, ale o týden později jich je už mnohem více. Inu, v Internetu se věci mohou dít opravdu velmi rychle. Když jsem pátral po příčině tak výrazné změny (určitě k lepšímu), vysvětlení mi přišlo poštou, samozřejmě elektronickou. Relevantní část vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4].


Seznam obrázků:

  1. Relevantní část dokumentu "Seznam zdrojů CESNETu"
  2. Nabídka tuzemských diskusních skupin
  3. Příklad seznamu předplacených diskusních skupin
  4. Příspěvek z diskuse o českých diskusních skupinách
  5. Příklad diskuse v rámci konkrétní diskusní skupiny
  6. Příklad práce se čtečkou síťových news, zabudovanou do browseru Netscape Navigator