Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 13/95, 12. července 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a513k140.php3

Studnice vědomostí jménem FAQ

Mnoho uživatelů počítačových sítí doslova oplývá vzácnými a cennými vědomostmi, znalostmi a zkušenostmi, a navíc je ochotno se o ně podělit s tím, kdo je potřebuje. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím elektronických konferencí a tzv. síťových news, které jsme si popisovali v předchozích dílech tohoto seriálu. Aby se ale onen obrovský potenciál lidského know-how průběžně nerozplýval kdesi v nenávratnu, vyvinuly se postupně takové mechanismy, které umožňují tento know-how zachytit a zpřístupnit všem, kteří o něj projeví zájem. Řeč dnes bude o dokumentech FAQ.

Pod záhadnou zkratkou FAQ jsou skryta tři anglická slova: „Frequently Asked Questions", neboli: „Nejčastěji kladené otázky". Jde však o poněkud nešťastné označení dokumentů, které sice obsahují „nejčastěji kladené otázky", ale především se na ně snaží odpovídat. Správnější označení „dokumentů FAQ" by asi bylo: „Odpovědi na nejčastěji kladené otázky", ale konvence je konvence, a dnes už je pozdě ji měnit.

Myšlenka sepsat odpovědi na nejčastěji kladené otázky vznikla právě v rámci síťových news, se zcela zřejmým cílem: zachytit to podstatné a důležité, co vykrystalizovalo v průběhu diskuse v jednotlivých diskusních skupinách (newsgroups), a poskytnout tak základní výchozí materiál všem, kteří se o danou problematiku zajímají. Mnohdy to bylo spojeno i s ryze praktickými důvody - noví uživatelé, kteří teprve průběžně vstupují do již probíhající diskuse, nemusí znovu a znovu klást do éteru stále stejné základní otázky, ale mohou na ně rovnou najít odpovědi v příslušných dokumentech FAQ.

Své vlastní dokumenty FAQ si tak začali vytvářet diskutující ve většině diskusních skupin (newsgroups) síťových new (ale zase ne ve všech). S postupem času se některé z těchto dokumentů rozrostly natolik, že byly rozděleny na několik samostatných částí. Navíc nezůstalo jen u síťových news - dokumenty s populárním označením „FAQ" se začaly sepisovat i mimo rámec síťových news. Dnes proto jde spíše o označení druhu dokumentu (textu, obsahujícího odpovědi na typické otázky), než o zdůraznění původu tohoto dokumentu. Nicméně tradiční souvislost dokumentů FAQ se síťovými news (a sítí USENET) je nadále velmi markantní.

Dnes se budeme zabývat především tím, jak se prostřednictvím Internetu ke zmíněným dokumentům FAQ dostat. Nejprve by ale bylo vhodné si alespoň naznačit, jak takový dokument FAQ vlastně vypadá. Bohužel zde nemáme dost prostoru na to, abychom si nějaký dokument FAQ ukázali celý, a tak přijměte alespoň malý úryvek v podobě dnešního prvního obrázku [GIF1, URL1] - vidíte na něm kus prvního dílu trojdílného dokumentu FAQ (konkrétně dokumentu FAQ o standardu MIME, ukazující obsah všech tří dílů). Z tohoto obsahu si snad dokážete udělat představu o tom, na jaké otázky zmíněný dokument FAQ vlastně odpovídá.

Vraťme se ale k dnešní základní otázce: jak se k dokumentům FAQ nejlépe dostat? Odpověď není jednoduchá, protože tak jako u většiny ostatních zdrojů jsou i dokumenty FAQ shromažďovány na mnoha různých místech, a neexistuje nějaká závazná a přesná koordinace jednotlivých depozitářů. Jedním z nějčastěji inzerovaných a doporučovaných archivů dokumentů FAQ je ten, který udržují na univerzitě v americkém Ohiu (příslušnou WWW stránku s věcným členěním jednotlivých dokumentů FAQ vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL2] ). Vedle tohoto archivu však existuje celá řada dalších archivů - sbírku dokumentů FAQ, s členěním podle jednotlivých diskusních skupin, obsahuje například i anglický server Sunsite, jehož nabídku vidíte na třetím obrázku [GIF3, URL3] (servery Sunsite jsou formou „akademické iniciativy" firmy Sun Microsystems, a i k nim se časem dostaneme).

Spíše než samotný archiv však může někdy být užitečnější nástroj pro vyhledávání dokumentů FAQ, resp. nástroj pro vyhledávání v rámci těchto dokumentů (tj. v jejich obsahu). Jeden z existujících vyhledávacích nástrojů vidíte na dnešním čtvrtém obrázku [GIF4, URL4] (fyzicky se nachází někde ve Švédsku, ale v době psaní tohoto dílu byl právě mimo provoz). Je zajímavý tím, že prohledává obsah dokumentů prostřednictvím služby WAIS (ke které se časem také dostaneme), a že jeho „okruhem působnosti" je jedna specifická diskusní skupina síťových news - skupina news.answers, do které se obvykle zasílají všechny dokumenty FAQ, vznikající v jiných diskusních skupinách. Na poněkud jiném principu (spíše databázovém) pak funguje další vyhledávací nástroj, jehož nabídku vidíte na dnešním pátém obrázku [GIF5, URL5].

Zajímavý, a v našich končinách poněkud exoticky umístěný vyhledávací nástroj na dokumenty FAQ jsem našel až na dalekém Taiwanu. Jeho nabídku vidíte na dnešním předposledním obrázku [GIF6, URL6]. Když jsem tomuto vyhledávacímu nástroji zadal termín „MIME", našel mi skutečně všechny relevantní dokumenty FAQ (sice hned třikrát, ale kdo je dnes dokonalý). Odpověď na můj dotaz vidíte na posledním obrázku [GIF7]- povšimněte si na něm zmínky o počtu dokumentů FAQ, které by se v taiwanském archivu měly nalézat (10709). To je o hodně víc, než na mnohem známějším archivu Sunsite (kde podle třetího obrázku mají jen 1261 dokumentů FAQ).


Seznam obrázků:

  1. Úryvek z dokumentu FAQ (s jeho obsahem)
  2. Základní nabídka archivu dokumentů FAQ na univerzitě v Ohiu
  3. Nabídka dokumentů FAQ na anglickém serveru Sunsite
  4. Jeden z nástrojů pro vyhledávání v dokumentech FAQ
  5. Další z nástrojů pro vyhledávání v dokumentech FAQ
  6. Nabídka Taiwanského archivu
  7. Výsledek hledání v Taiwanském archivu