Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 23/95, 4. října 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a523k140.php3

Gopher je z Minnesoty

Obrovské bohatství Internetu je možné zpřístupnit uživatelům ve formě souborů, které jsou někde „uskladněny" (na některém FTP archivu), které je možné si „stáhnout" (pomocí protokolu FTP), a které je možné vyhledávat podle jejich jména - například prostřednictvím služby Archie či Nosey Parker. O tom všem jsme si již povídali. V Internetu ovšem existují i jiné, propracovanější a inteligentnější možnosti pro zpřístupnění informací. Jednou z nich je služba Gopher.

Hlavní nevýhodou veřejného zpřístupnění souborů v FTP archivech je skutečnost, že s těmito soubory není možné jednoduchým a vhodným způsobem spojit alespoň stručný popis, který by vysvětloval jejich význam, přibližoval obsah či jinak soubor identifikoval. Kdyby takovéto popisy mohly existovat, pak by asi bylo rozumné předkládat uživatelům nikoli seznamy souborů jako takových (tj. seznamy jejich jmen a přípon), jako je tomu v případě FTP archivů, ale právě tyto vysvětlující texty, uspořádané do vhodně členěné nabídky. A ze všeho nejvíc by se pak hodila možnost takovéto nabídky vzájemně provázat, neboli umožnit aby se jedna nabídka mohla odkazovat na jinou nabídku, například ve stylu „Nabídka informací o počasí je tam a tam, nabídka aktuálních devizových kurzů je tam a tam apod". Pak by totiž bylo možné vytvořit jednu obrovskou globální pavučinu vzájemně provázaných nabídek, které by mohly zpřístupňovat informace nacházející se prakticky kdekoli v rámci celého Internetu. No ale to už jsem vám vlastně popsal základní myšlenku služby Gopher.

O tom, co znamená slovíčko „Gopher", se můžete dočíst na dnešním prvním obrázku [GIF1] - najdete zde hned několik možných významů. Vědci ale dodnes vedou spor o to, zda „počítačový" Gopher vděčí za své jméno spíše malému savci, který je domovem v Severní Americe, nebo spíše slovnímu spojení „to go for information" (česky asi: „skočit si pro informaci"). Zůstane to zřejmě navždy algoritmicky neřešitelným problémem. Faktem ale je, že internetová služba Gopher pochází z americké Minnesoty, kde ji vyvinuly na tamní univerzitě. Vzhledem k tomu se pak právě v Minnesotě nachází mateřský „server všech serverů" služby Gopher - s adresou gopher.tc.umn.edu. Můj dialog s ním vidíte na druhém dnešním obrázku [GIF2], zatímco na malém prvním obrázku vidíte několik pokusů o umělecké ztvárnění podoby Gopheru-zviřátka ve tvaru ikony (snad vám alespoň trochu naznačí, jak asi vypadá).

Na druhém obrázku [GIF2] si můžete hned všimnout, jakým způsobem vlastně služba Gopher prezentuje své nabídky - formou lineárně uspořádaných menu, tvořených posloupností položek (na zmíněném obrázku vidíte takovéto nabídky dvě, v obou oknech nejvíce na pozadí). Každá položka nabídky je jednořádková, a její význam může být různý. Může jít například o odkaz na další nabídku, nebo přímo o určitý konkrétní druh souboru (např. o textový soubor, o spustitelný soubor, o obecně binární soubor apod.), nebo může jít o ukazatel, zpřístupňující nějakou jinou službu či funkci - například spojení Telnetem s určitým konkrétním hostitelským počítačem, zadávací formulář vyhledávací služby apod. Konkrétní význam položky se většinou dá poznat na první pohled podle ikonky, kterou klientský program zobrazuje úplně vlevo na začátku každé položky. Klient, který jsem použil, symbolizuje sytě žlutým napodobením pořadače odkaz na další menu, zatímco šedivým listem papíru s ohnutým rohem a modrými řádkami textu indikuje textový soubor. Žlutou lupou na modrošedivém pozadí signalizuje formulář vyhledávací služby, pastelkou na zeleném podkladě grafický obrázek, filmovým pásem videosekvenci atd. Jiné klientské programy ale mohou používat úplně jiné konvence, jak ostatně naznačují i dnešní závěrečné obrázky.

Na dnešním druhém obrázku tedy vidíte hlavní menu mateřského Gopher serveru v daleké Minnesotě (nejspodnější okno na zmíněném obrázku). V tomto menu jsem si navolil hned první položku, „Information about Gopher", načež mi můj klientský program zpřístupnil další menu (ve druhém okně odspodu). V tomto druhém menu jsem si opět navolil první položku, která ale již podle ikonky je ukazatelem na textový soubor - ten se mi záhy zobrazil, a úryvek z něj vidíte ve třetím okně nejvíce na popředí. Snad již z této malé ukázky je patrné, jak mohou být jednotlivá menu mezi sebou provázána - tak šikovně a přehledně, či naopak nešikovně a nepřehledně, jak to jen správci příslušných serverů dokáží zařídit.

Na třetím obrázku [GIF3] vidíte, jak se přes mateřský Gopher server v Minnesotě dostat až k serverům služby Gopher v tuzemsku - při cestě „zvenku", směrem od hlavního menu mateřského serveru, jsem se nakonec dopracoval jen k nabídce šesti našich serverů. Když jsem ale tutéž informaci „vystopoval" přes hlavní tuzemský Gopher server (gopher.cesnet.cz), dostal jsem mnohem obsáhlejší seznam - vidíte jej na čtvrtém obrázku [GIF4]. Jde o názorný příklad toho, že užitečnost a úplnost menu je plně v rukou těch, kteří je sestavují.

Na pátém obrázku [GIF5] vidíte, jak se může služba Gopher poprat s národními abacedami, konkrétně s češtinou - jde to, ale příslušnému serveru se musí pomoci. To zařídili kolegové z Liberce, kteří upravili program, zajišťující funkci Gopher serveru. Bohužel ale nepamatovali na uživatele, pracující v prostředí Windows (s kódovou stránkou CP 1250). Proto abych vám mohl češtinu předvést právě v tomto prostředí, musel jsem použít malý trik - musel jsem přinutit svého klienta, aby použil pro zobrazování speciální TTF fonty ISO Latin 2. To zafungovalo pro výpis menu a zobrazení obsahu textového souboru, ale už nikoli pro nápis v rámečku prostředního okna.

Na dnešním šestém obrázku [GIF6] vidíte jeden z možných způsobů, jak získat právě toho klienta služby Gopher, kterého jsem dnes použil i já - „cesta", kterou na obrázku vidíte, začíná na hlavním tuzemském Gopher serveru v Liberci, a končí souborem s nejnovější verzí tohoto klienta. Současně s tím názorně dokumentuje, jak je možné se prostřednictvím služby Gopher dostat i do FTP archivů - víte-li ovšem kam přesně sáhnout. Zmíněný soubor byste samozřejmě našli i na mnoha místech v zahraničí, včetně Minnesoty, ale proč chodit tak daleko, když jej můžete nalézt i doslova za humny.

Příště si povíme o tom, jak se lze ke službě Gopher dostat i jinými způsoby, než využitím lokálního klienta. A aby jste si nemysleli, že všechny klientské programy služby Gopher vypadají úplně stejně, připojil jsem na závěr i několik ukázek jiného klienta - z balíku OnNet 2.0, který jsem právě dostal na recenzi.


Seznam obrázků:

  1. Ikony klientských programů služby Gopher, inspirované podobou Gopheru-zvířátka
  2. Menu mateřského serveru v Minnesotě
  3. Vyhledání tuzemských serverů (počínaje hlavním menu mateřského serveru v Minnesotě)
  4. Seznam tuzemských serverů, nalezený z Libereckého serveru
  5. Služba Gopher a čeština
  6. „Cesta" k použitému klientskému programu
  7. Hlavní menu Libereckého serveru, v podání jiného Gopher klienta
  8. Hlavní menu Gopher serveru našeho parlamentu
  9. Hlavní menu Gopher serveru MŠMT
  10. Aktuální informace z MŠMT