Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 22/95, 27. září 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a522k140.php3

Nosey Parker, alias Čmuchal

V minulých dílech tohoto seriálu jsem vám představil službu Archie, sloužící k vyhledávání souborů v FTP archivech. Také jsem vás ale upozornil, že u nás se místo Archieho používá obdobně zaměřená služba, vyvinutá na Technické univerzitě v Liberci. Dnes si budeme povídat právě o ní - jmenuje se Nosey Parker, česky Čmuchal.

Služba Archie se u nás neprosadila především z technických důvodů, které souvisí s historií Internetu u nás a s omezenou konektivitou našeho státu směrem navenek. Nebudu vám ale tyto důvody podrobněji rozvádět, když si je můžete přečíst z povolanějších úst - najdete je na dnešním prvním obrázku [GIF1, URL1], který ukazuje domovskou WWW stránku služby Nosey Parker, alias Čmuchal. Vedle fotky autora, pana Randuse, najdete na této stránce i některé zajímavé údaje o způsobu fungování Čmuchala - například to, že své ovečky (pardon, FTP archivy) si obchází dvakrát týdně, a sbírá informace o jejich obsahu. Co zde možná trochu chybí, je zdůraznění skutečnosti že Čmuchalovými ovečkami jsou právě a pouze tuzemské FTP archivy.

Pro používání Čmuchala pak platí v zásadě totéž, co pro službu Archie - Čmuchalových služeb můžete využívat snad všemi myslitelnými způsoby: prostřednictvím WWW, prostřednictvím služby Gopher, prostřednictvím elektronické pošty, i prostřednictvím veřejného klienta. Chybí pouze jediná možnost, a to použití lokálního klienta.

Na dnešním druhém obrázku [GIF2, URL2] vidíte WWW rozhraní Čmuchala. Zkusil jsem mu zadat stejný dotaz, jaký jsem v minulých dílech zadával Archiemu - najít soubory, obsahující ve svém jménu podřetězec „wsarch" (tedy lokálního klienta služby Archie pro prostředí MS Windows). Výsledek mého dotazu vidíte na dnešním třetím obrázku [GIF3]. Je z něj patrná i jedna velmi zajímavá skutečnost - většina tuzemských FTP archivů dává přednost Čmuchalovi, a nechává se pravidelně „pročesávat" od něj, a nikoli od služby Archie.

Na čtvrtém obrázku [GIF4] vidíte způsob, jak se ke Čmuchalovým službám dostat prostřednictvím služby Gopher. Vstupním bodem do systému menu, které na tomto obrázku vidíte, přitom byl hlavní český Gopher server (URL: gopher://gopher.cesnet.cz).

Na pátém obrázku [GIF5] vidíte příklad přístupu ke Čmuchalovi prostřednictvím elektronické pošty. Dotaz je třeba adresovat uživateli parker@parker.vslib.cz, a v těle stačí zadat znakový řetězec, který má být obsažen (jako podřetězec) ve jménu hledaných souborů (viz horní okénko na pátém obrázku). Odpověď pak vidíte v druhém okénku. Pro získání návodu k použití stačí poslat v těle zprávy kouzelné slovíčko help.

Další možností přístupu ke Čmuchalovým službám je využití veřejného klienta - programu, který běží přímo v jeho „rodišti", tedy v Liberci, na uzlu parker.vslib.cz. K tomuto veřejnému klientovi se musíte přihlásit prostřednictvím vzdáleného přihlašování (remote login), protokolem Telnet, a pak se přihlásit jako uživatel Parker (heslo není požadováno). Úvodní obrazovku veřejného klienta vidíte na šestém obrázku [GIF6], zatímco na sedmém [GIF7] je zaznamenáno zadání stejného dotazu jako na předchozích obrázcích, a výsledek tohoto dotazu. Ve spodní části obrázku si ještě povšimněte jedné užitečné maličkosti - aby jste si výsledky nemuseli pracně opisovat rukou (neděláte-li si tzv. log právě probíhající relace), můžete si je nechat zaslat poštou. Zkusil jsem to, fungovalo to bez problémů (poštou doručený výsledek byl prakticky shodný s tím, co vidíte ve spodním okénku dnešního pátého obrázku).

Na dnešním osmém obrázku [GIF8] pak vidíte seznam FTP serverů, které Čmuchal „obhospodařuje".


Seznam obrázků:

  1. Domovská WWW stránka Čmuchala
  2. WWW rozhraní vyhledávací služby Nosey Parker, alias Čmuchal
  3. Výsledek dotazu, zadaného prostřednictvím WWW
  4. Přístup ke Čmuchalovi prostřednictvím služby Gopher
  5. Přístup ke Čmuchalovi prostřednictvím elektronické pošty (v horním okně je dotaz, ve spodním odpověď)
  6. Úvodní obrazovka veřejného klienta Čmuchala
  7. Dotaz prostřednictvím veřejného klienta a jeho výsledek
  8. Seznam FTP archivů, ve kterých Čmuchal vyhledává