Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 21/95, 20. září 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a521k140.php3

Na Archieho také trochu jinak

V minulém vydání tohoto seriálu jsme začali hledat jehly v kupce sena - přesněji jednotlivé soubory v celém ohromném moři Internetu. přitom nám pomáhal pomocník z nejvýkonnějších: Archie. Ukázali jsme si, jak jeho služeb využít prostřednictvím tzv. veřejných klientů (a vzdáleného přihlašování), a prostřednictvím lokálních klientů. Dnes si naznačíme další způsoby využití služby Archie - prostřednictvím elektronické pošty a prostřednictvím WWW.

O samotné podstatě služby Archie jsme si říkali již minule, proto jen stručně: Archie servery pravidleně „obchází své ovečky" (pardon: anonymní FTP servery v okruhu své působnosti), a pamatují si jaké soubory se nachází v jednotlivých adresářích těchto archivů. když pak nějaký uživatel hledá nějaký konkrétní soubor a zeptá se na něj serveru služby Archie, tento prohledá své záznamy a řekne mu, kde se požadovaný soubor nachází.

Základním způsobem využití služby Archie jsou zřejmě obě možnosti, které jsme si popisovali minule - použití lokálního klienta služby Archie, který běží přímo na počítači uživatele, a dále použití vzdáleného (též: veřejného) klienta, který obvykle běží na stejném uzlu jako samotný Archie server (a koncový uživatel jej používá prostřednictvím vzdáleného přihlašování).

Dnes se tedy dostaneme k dalším způsobům využití služby Archie. První je spásou pro ty, kteří jsou odkázáni pouze na elekotnrickou poštu, a vzdálené přihlašování ani použití lokálních Archie klientů pro ně nepřipadá v úvahu. Takovíto uživatelé se mohou obrátit na kterýkoli z veřejných Archie serverů (jejich seznam byl v minulém dílu na obrázku číslo 2), a své požadavky adresovat uživateli Archie. Rozhodnete-li se například jako já na prvním dnešním obrázku [GIF1] pro londýnský Archie server na Imperial College, pište na adresu archie@archie.doc.ic.ac.uk. Obdobná konvence s uživatelem jménem Archie na Archie serveru se používá i na ostatních serverech.

Poštovní kontakt s Archie serverem doporučuji začít slušnou prosbou o zaslání návodu k použití -příkazem help (jak vidíte na prvním obrázku). V něm pak najdete všechny potřebné informace pro další práci se službou Archie. Zjistíte mj. i to, že i prostřednictvím elektronické pošty máte v zásadě stejné možnosti, jako když pracujete s veřejným klientem či s klientem lokálním: máte např. možnost omezit hledání na servery v určité doméně či doménách, možnost omezit hledání jen na určité adresáře apod. Příklad konkrétního dotazu vidíte na dnešním druhém obrázku [GIF2] - je obdobný dotazu, který jsem v minulém dílu kladl prostřednictvím lokálního klienta (a hledal jsem soubor s tímto lokálním klientem). Výsledky si můžete porovnat sami.

Možná nejpohodlnějším způsobem přístupu ke službě Archie pak může být její využití z prostředí WWW, prostřednictvím speciálních bran mezi oběma službami. Těchto bran se v poslední době objevuje doslova jak hub po dešti - jak se můžete přesvědčit na dnešním pátém obrázku [GIF5,URL5], kde najdete jeden z jejich seznamů. Uživatesky nejvíce přítulné jsou takové brány, které využívají možností služby WWW pracovat s formuláři: do jednotlivých políček pohodlně vyplníte příslušné části svého dotazu (viz dnešní třetí obrázek [GIF3, URL3]), a výsledek dostanete ve formě stránky (viz čtvrtý obrázek [GIF4]), kde na nalezené soubory stačí jen ukázat (kliknout), a tím aktivovat jejich přenos směrem k vám. Oproti přístupu přes elektronickou poštu je to neskonale pohodlnější, ale například lokální Archie klient umí téměř totéž - umí se domluvit s místním FTP klientem, který sám požádá o „stáhnutí" vámi navoleného souboru.

Pokud vás služba Archie zajímá podrobněji, a chcete-li se blíže seznámit s její koncepcí a možnostmi, jedním z vhodných výchozích bodů je ten, který vidíte na dnešním šestém obrázku [GIF6, URL6].

Zajímá-li vás spíše problematika bran mezi WWW a službou Archie, doporučuji Vám podívat se na jednu z domovských stránek brány ArchiePlex, která je zřejmě nejrozšířenější bránou [GIF7, URL7].

A na závěr ještě jednu lahůdku pro ty z vás, kteří mají přístup k Internetu pouze prostřednictvím elektronické pošty. Nechcete-li čekat, až si jednotlivé možnosti „čistě poštovního" přístupu projdeme v tomto seriálu, můžete se vše potřebné dozvědět již dnes ze zajímavého dokumentu, který se problemtice poštovního přístupu k základním internetovým službám věnuje systematicky. Tento dokument má i jednu velkou přednost - je k dispozici i v češtině. Všechny potřebné informace pro jeho získání najdete na dnešním osmém obrázku [GIF8].


Seznam obrázků:

  1. Vyžádání nápovědy k použití služby Archie prostřednictvím elektronické pošty
  2. Příklad vyhledání souboru službou Archie (prostřednictvím elektronické pošty)
  3. Formulář pro zadání dotazu službě Archie z prostředí WWW
  4. Odpověď na dotaz z prostředí WWW
  5. Seznam bran mezi službou Archie a WWW
  6. On-line popis služby Archie
  7. Domovská stránka brány ArchiePlex
  8. Česká verze příručky neinteraktivního přístupu do Internetu