Vyšlo v týdeníku CHIPweek č. 10/95, 14. června 1995
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a95/a510k140.php3

Hledáme elektronické konference

V minulém vydání Toulek jsme se společně vydali do světa elektronických konferencí. Naznačili jsme si, co jsou vlastně zač, a jak se do nich přihlásit - když víme kam, resp. na jakou adresu. V dnešním dílu se již zaměříme právě na ono „kam", neboli na hledání elektronických konferencí.

Hned na úvod si ale řekněme jednu velmi důležitou věc: diskusních skupin ve formě elektronických konferencí, tak jak jsme si je popisovali minule, je opravdu velmi mnoho. V podstatě kdokoli, kdo má „pod palcem" nějaký vhodný uzel, si na něm může zřídit vlastní konferenci. Stačí k tomu opravdu velmi málo - vlastně jen vhodný program, který dokáže přijímat přihlášky do konferencí (i „odhlášky"), a rozesílat vlastní příspěvky. Zřizovatel konference (označovaný obvykle jako její majitel) přitom nemá žádnou povinnost svou konferenci kdekoli registrovat či ohlašovat, a na rozdíl od síťových news (ke kterým se také časem dostaneme) nepotřebuje k založení své konference číkoli souhlas či podporu. Důsledkem je pak skutečnost, že elektronické konference prakticky nelze exaktně zmapovat. Navíc je jich tak mnoho, že pouhé seznamy všech možných konferencí svou velikostí přerůstají únosné meze.

Přesto se ale občas v různé literatuře o Internetu můžete dočíst o různých „seznamech seznamů" (lists of lists). Když jsem si například zalistoval ve velmi pěkné a často citované knížce „Ed Krol: The Whole Internet User’s Guide & Catalog", považované za jeden z nejlepších úvodních textů o Internetu, našel jsem tam jeden takovýto odkaz na „seznam všech možných konferencí" - včetně varování, že jde o opravdu velký soubor. Varování je zde skutečně na místě, jak můžete sami posoudit z obrázku č. 1 [ GIF1] (který naznačuje přístup ke zmíněnému souboru prostřednictvím služby FTP pro přenos souborů -zmíněný soubor se seznamem všech konferencí a v nezkomprimovaném tvaru, o velikosti 1,34 MB, je třetí v pořadí).

Nechcete-li si ale stahovat takovéto obří soubory, a pak v nich dlouze vyhledávat, jaké máte jiné možnosti?

Jednou ze zajímavých možností, která ale připadá v úvahu většinou jen u různých vědních oborů, je hledat na některém z monotematických informačních zdrojů. Ty si zřizují příslušná společenství uživatelů, a zcela záměrně na nich shromažďují relevantní údaje a informace, vztahující se k dané problematice. Takže zabýváte-li se například krystalografií, a hledáte-li elektronickou konferenci o krystalografii, zkuste navštívit WWW server mezinárodní krystalografické unie, případně její server služby Gopher, a zde se podrobněji porozhlédnout. Pokud nějaká elektronická konference o krystalografii existuje, je velmi pravděpodobné, že informace o ní naleznete právě zde.

Další možností je podívat se do některého z „užších" seznamů elektronických konferencí, kterých samozřejmě vzniká a existuje celá řada, a které si nekladou za cíl pokrývat úplně všechno. Kvalita a úplnost těchto dílčích seznamů je samozřejmě vždy závislá na schopnostech, kontaktech a systematičnosti toho, kdo je vede. Může přitom jít jak o tematicky zaměřené dílčí seznamy (pokrývající například problematiku knihovnictví, viz též druhý soubor na dnešním prvním obrázku), tak například i o seznamy zaměřené geograficky - na elektronické konference „pocházející" z určité geografické oblasti. Existuje něco podobného i u nás?

Ano, existuje, i když v poněkud obecnější podobě. Jde zejména o dokument nazývaný „Seznam zdrojů CESNETu", který udržuje pan Pavel Satrapa z Liberce. Obsah tohoto dokumentu vidíte v horní části dnešního druhého obrázku [ GIF2] (tak, jak jsem jej před časem dostal elektronickou poštou v rámci konference „NET" o problematice používání sítě Internet). Již v samotném záhlaví dokumentu se ale dočtete i o tom, jak jej získat v dalších podobách - mj. i ve formě HTML dokumentu, přístupného prostřednictvím služby WWW. V další části pak vidíte obsah dokumentu „Seznam zdrojů CESNETU", ze kterého je patrné, jaké druhy zdrojů vlastně mapuje. Mezi těmito zdroji samozřejmě jsou i elektronické konference, které „sídlí" na některém z uzlů naší akademické páteřní sítě CESNET. Úryvek z tohoto seznamu vidíte ve spodní části dnešního druhého obrázku [ GIF2] (kde jsem si kvůli přehlednosti dovolil malý elektronický střih, protože jinak by obrázek vyšel příliš dlouhý). Další část seznamu tuzemských elektronických konferencí pak vidíte na dnešním třetím obrázku, který ukazuje tentýž dokument, ale tentokráte prostřednictvím služby WWW (World Wide Web) [GIF3,URL3].

Mimochodem, co vlastně znamená „tuzemská" elektronická konference? Hlavně to, že program, zajišťující správu přihlášených uživatelů a vlastní rozesílání jednotlivých příspěvků, běží na některém z tuzemských serverů (v rámci sítě CESNET). Navíc to obvykle znamená také to, že diskuse v rámci elektronické konference je vedena v češtině (i když ani toto není zdaleka podmínkou). Rozhodně to však neznamená, že účastníci takovéto „tuzemské" konference se musí nacházet v tuzemsku. V tomto ohledu Internet nezná žádné hranice,

Rád bych vám ale dnes ukázal ještě jednu zajímavou možnost vyhledávání elektronických konferencí, na kterou jsem narazil spíše náhodou, při svém brouzdání Internetem. Jde o WWW server, který umožňuje vyhledávat v seznamu elektronických konferencí, ke kterému má přístup [Formulář WWW serveru, umožňující vyhledávat v seznamu elektronických konferencí GIF4,URL4]. Nenutí vás tedy nejprve si stáhnout více než megabyte dat, a pak z nich využít jen několik málo bytů. Místo toho mu zadáte dotaz, v rámci kterého se přenese poměrně malý objem dat Internetem až k vyhledávacímu serveru, zde se na místě („lokálně") prohledá celý velký objem dat, a jako odpověd se odešle zpět zase jen relativně malý objem dat [Výsledek vyhledání v seznamu elektronických konferencí GIF5,URL5] . Pokud jste ještě nepřišli na chuť aplikacím typu klient/server, zkuste si schválně představit, jak dlouho by vám trval přenos více než jednoho megabytu dat, a jak rychlý může být oproti tomu přenos malého dotazu a malé odpovědi.