Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 29/94,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a429c202.php3

Co je Internet Society?

Tento článek vyšel v počítačových novinách Computerworld č. 29/94, v rámci tzv. tématu týdne, jako součást série článků věnovaných konferencím INET/JENC.


Internet Society je mezinárodní organizací pro globální spolupráci a koordinaci Internetu, jeho síťových technologií a aplikací.

Konkrétní cíle, které si tato organizace klade, jsou:

  • vytváření, udržování, další vývoj a prosazování standardů, týkajících se Internetu jako takového, jeho síťových technologií a aplikací,
  • péče o rozvoj a evoluci architektury Internetu,
  • udržování a další rozvíjení efektivního procesu administrace, potřebného pro provozování globálního Internetu i jiných soustav vzájemně propojených sítí,
  • výchova uživatelů a výzkum, spojený s Internetem a vzájemným propojováním počítačových sítí,
  • koordinace činností a aktivit na mezinárodní úrovni, zaměřených na podporu vývoje a dostupnosti Internetu.
  • sběr a distribuce informací, vztahujících se k Internetu a ke vzájemnému propojování sítí
  • technologická pomoc rozvojovým zemím, oblastem a lidem při implementaci a rozvoji jejich internetové infrastruktury.
  • spolupráce s dalšími organizacemi, vládami a širokou veřejností na koordinaci, součinnosti a výchově v zájmu výše uvedených cílů.
Členství v Internet Society je individuální i skupinové (členy se mohou stát jak firmy, tak i nevýdělečné organizace či např. vládní instituce).

Orgány Internet Society jsou její předsednictvo (Board of Trustees), její výroční konference (INET), regionální a místní pobočky (regional and local chapters), jednotlivé standardizační a administrativní komise, pracovní skupiny a sekretariát. V čele Internet Society stojí prezident, kterému pomáhá několik volených funkcionářů. Celé předsednictvo je 18-členné, a jsou v něm zastoupeny všechny oblasti světa.

Internet Society byla formálně založena v lednu 1992, a je nevýdělečnou organizací. Další informace o ní lze získat na následujících adresách:

Email:

membership@isoc.org (info o členství pro jednotlivce)

org-membership@isoc.org (info o členství pro organizace)

Fax: +1 703 648 9887

Tel: +1 703 648 9888 Tel: 800 468 9507 (pouze v USA)

Internet Society URLs:

gopher://gopher.isoc.org:70/11/isoc.and.ietf
ftp://ftp.isoc.org/isoc (Formuláře jsou v podadresáři "membership")
http://www.isoc.org

Adresa pro listovní poštu:

Internet Society
12020 Sunrise Valley Drive, suite 270
Reston VA 22091 USA