Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 29/94,
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a429c203.php3

Co je RARE?

Tento článek vyšel v počítačových novinách Computerworld č. 29/94, v rámci tzv. tématu týdne, jako součást série článků věnovaných konferencím INET/JENC.Organizace RARE (Reseaux Associes pour la Recherche Europeenne) byla založena v roce 1986 s následujícím cílem:

"...podporovat a účastnit se budování kvalitní Evropské počítačové komunikační infrastruktury pro potřeby vědy a výzkumu"

RARE je fórem, ve kterém se sdružují organizace, pečující o národní vědeckovýzkumné sítě, a stala se uznávanou zastřešující organizací a místem vyvíjení a prosazování společných aktivit.

Členství v RARE je zásadně skupinové. Za více než 8 let své existence má přes 40 členů, z nichž většina jsou provozovatelské organizace národních vědeckovýzkumných sítí v Evropě. Dalšími (nadnárodními) členy jsou provozovatelé celoevropských sítí, mezinárodní organizace uživatelů a další organizace, jejichž činnost nějakým způsobem souvisí s počítačovými sítěmi. Činnost organizace RARE od začátku významným způsobem podporuje i Komise Evropského společenství (DG XIII).

Odborné aktivity RARE vychází z jejího Technického programu (Technical programme), který se snaží napomáhat rozvoji počítačových sítí pro potřeby vědy a výzkumu v celé Evropě. Jednotlivé aktivity, vyplývající z technického programu, koordinuje Technická rada (Technical Committee) organizace RARE.

RARE má také celou řadu tematicky zaměřených pracovních skupin, které slouží jako konkrétní platformy pro odborné diskuse a šíření technických informací. Účast v těchto pracovních skupinách je otevřena komukoli, kdo o to projeví zájem. Některé pracovní skupiny jsou zaměřeny na uživatelské aspekty (např. na informační služby, podporu uživatelů, elektronickou poštu), zatímco jiné se zabývají techničtějšími problémy (fungováním nejnižších vrstev síťového softwaru, provozními otázkami apod.).

Organizace RARE jako taková je sama zastoupena v mnoha významných institucích, které pracují v oblasti informačních technologií a jejich standardizace, jako například:

  • ETSI (European Telecommunications Standards Institute),
  • EWOS (European Workshop on Open Systems)
  • Internet Society
  • ECTUA (European Council of Telecommunications Users Associations)
  • EEMA (European Electronic Messaging Association)
a dalších.

RARE také zajišťuje celou řadu konkrétních projektů, z nichž největším byl až dosud projekt COSINE (Cooperation for Open Systems Interconnection Networking in Europe), na kterém se podílí 18 zemí Evropy. Jeho cílem je poskytnout společenstvím uživatelů z akademické a vědeckovýzkumné sféry komunikační infrastrukturu na bázi protokolů OSI (Open Systems Interconnection). Jedním z konkrétních výsledků tohoto projektu bylo vybudování první pan-evropské páteřní sítě IXI (International X.25 Infrastructure), propojující národní vědeckovýzkumné sítě a národní veřejné datové sítě. Nástupcem této páteřní sítě na bázi protokolů X.25 je multiprotokolová páteřní síť EuropaNET, uvedená do provozu v únoru 1993. Pro její provozování a další rozvoj RARE založila firmu DANTE (se sídlem v britském Cambridgi), která je mj. zřizovatelem původně 64 kilobitového spoje mezi Prahou a Amsterodamem (a která také "zařídila" zvýšení jeho přenosové rychlosti na 512 kbps pro potřeby konání konference INET'94/JENC5, viz hlavní článek).

Organizace RARE také významnou měrou spolupracuje na rozvoji evropských sítí na bázi protokolů TCP/IP. Za tímto účelem založila organizaci RIPE (Reseaux IP Europens). Další z významných aktivit organizace RARE je budování páteřní sítě Ebone (zahájené v roce 1992), která má napomoci rozšíření Internetu v Evropě.

Další informace o organizaci RARE lze získat na adrese:

Josefien Bersee,
publicity officer
RARE Secretariat
Singel 466-468
NL - 1017 AW AMSTERDAM

tel: +31 20 639 1131
fax: +31 20 639 3289

e-mail: raresec@rare.nl

e-mail X.400: C=nl;ADMD=400net;PRMD=surf;O=rare;S=raresec;