Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 11/94 v roce 1994
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a94/a411c120.php3

OEM

Výroba počítačů, a především těch osobních, je dnes skutečně výrobou "ve velkém" - je natolik masovou záležitostí, že se různým výrobcům vyplatí specializovat se jen na určité komponenty, a prodávat je formou subdodávky jiným výrobcům. I pro tyto "jiné" výrobce to bývá výhodné, když nemusejí vyrábět všechno, co do svých produktů potřebují. Něco si vyrobí sami, zatímco zbytek nakoupí od vhodných subdodavatelů, a pak se podepíší pod výsledek jako celek. Podíváte-li se dnes "do střev" většiny značkových počítačů a pořádně se rozhlédnete, zjistíte například, že disk je od zcela jiného výrobce, stejně tak jako procesor i další integrované obvody na systémové desce (motherboardu) atd. Pro vás je ovšem podstatné, že nositelem záruky a veškerého zákaznického servisu (alespoň u značkových počítačů) je vůči vám ten, kdo se "podepsal" pod výsledný celek, resp. jím pověřená distribuční síť. Jak on si vyřeší se svými subdodavateli případné vady použitých komponent, vás nemusí zajímat.

Výrobce, který svůj výrobek prodává jinému výrobci (který jej pak použije jako komponentu ve svém produktu), bude zřejmě postupovat jinak, než kdyby tentýž výrobek prodával přímo koncovému uživateli. V prvním případě (prodej jinému výrobci) půjde zřejmě o odběr většího množství výrobků, u kterého se tudíž mohou uplatnit individuálně sjednané obchodní i záruční podmínky. Naopak ve druhém případě, při prodeji koncovému odběrateli, jde typicky o prodej "v malém", kde většinou platí poněkud jiné ceny i záruční podmínky, kdy se zcela jinak hledí na způsob balení, kdy je třeba poskytnout úplnou sadu dokumentace apod.

Pro rozlišení prvního případu od druhého se dnes používá zkratka OEM: tzv. OEM verzí určitého produktu je taková verze, která není určena k přímému prodeji koncovému uživateli, ale jako subdodávka jinému výrobci. Ten ji obvykle nějakým způsobem upraví, zdokonalí, vylepší či začlení do většího celku, a dále prodává již jako svůj výrobek - za který také nese záruku, poskytuje zákaznický servis atd.

V praxi se pak může stát, že některé produkty existují ve dvou verzích: jako OEM verze a jako "řádná" verze. Například jedna a tatáž videokarta může být různě balená, vybavená různou sadou dokumentace a příslušenství a prodávaná za jednu cenu jako OEM verze a za jinou cenu jako "řádná" verze. Stejně tak může existovat v OEM verzi například operační systém určený pro výrobce počítačů, který jej nainstaluje do svého výrobku a prodává jako jeho součást, zatímco "řádná" verze se prodává jako samostatný produkt. OEM verze by se však správně vůbec neměly dostávat do běžného prodeje koncovým zákazníkům.

Co ale přesně znamená ona záhadná zkratka OEM? Jsou to počáteční písmena anglického Original Equipment Manufacturer, v doslovném překladu tedy: původní výrobce zařízení. V praxi se ovšem touto zkratkou označuje nikoli ten, kdo produkt skutečně vyrobil, ale naopak ten, kdo jej nakoupil jako OEM verzi, a kdo je tedy spíše v postavení "překupníka" než skutečného původního výrobce.