Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 29/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a229c120.php3

Mainframe

Rozdělovat počítače do různých "škatulek" či kategorií bylo a je velmi ošemetné. Nejen proto, že neustále vznikají kategorie nové, ale především proto, že mezi nimi nejsou přesně definované hranice. "Škatulkování" počítačů je tedy v dosti velké míře subjektivní záležitostí; kdo se dnes přesně vyzná v tom, co je stále ještě počítačem do klína či na klín (tedy počítačem kategorie laptop), co již má velikost poznámkového bloku (a je tedy počítačem kategorie notebook), co se již zmenšilo na velikost bible (biblesize) či jiné knihy (booksize), nebo se již vejde do lidské ruky (je počítačem kategorie palmtop), či se alespoň v ruce dá držet (a patří tedy do kategorie handheld).

Naštěstí existují i v těchto nejistých vodách ostrůvky relativní stability. Jsou jimi velké počítače, se kterými se můžeme setkat ve výpočetních střediscích. Jde nejčastěji o počítače IBM (např. řady 360/370, 43xx, 30xx atd.), u nás známé též pod různými přezdívkami (např. EC, JSEP apod.), ale mohou pocházet i od mnoha jiných firem. Vyznačují se tím, že stojí hodně peněz, pracují v nepřetržitém provozu, zaměstnávají kolem sebe hodně lidí (operátorů, systémových programátorů, techniků, vedoucích provozu apod.), mají centrálně zajišťovanou správu a údržbu, a jejich uživatelé s nimi pracují prostřednictvím terminálů, eventuálně prostřednictvím počítačové sítě.

Charakteristická bývala velká výpočetní kapacita těchto počítačů, stejně tak jako jejich velká disková kapacita a velká operační paměť, jenomže "menší" počítače jim již v tomto ohledu rychle šlapou na paty. Nepříliš výstižné je dnes i jejich zlidovělé označení "velké železo", neboť jejich fyzické rozměry se citelně zmenšily. Stále však zůstávají doménou výpočetních středisek, a jsou umísťovány do speciálně vybavených místností - s dvojitou podlahou a s klimatizací - tedy "na sál". Právě proto se jim v češtině říká střediskové či sálové počítače, v angličtině pak mainframe computers.

Aby to ale nebylo zase tak jednoduché - z jedné strany se na střediskové počítače tlačí kategorie minipočítačů, a z druhé strany kategorie ještě výkonnějších superpočítačů. Kde ale leží přesné hranice mezi nimi?