Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 30/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a230c120.php3

WYSIWYG

Není to ještě tak dávno, co práce s textovým editorem vyžadovala značnou dávku představivosti. Alespoň pokud jste chtěli využít něco méně standardního - například možnost tisku kurzívou, tučným či naopak zhuštěným písmem, vložení obrázku do textu apod. Problém spočíval v tom, že editor vám nebyl schopen ukázat, jak bude výsledný tisk skutečně vypadat, až jej vaše tiskárna vytiskne.

Například když jste si předepsali, že určitá část textu má být vytištěna zhuštěným písmem, editor vám ji pouze vhodně zvýraznil (například jinou barvou, jiným odstínem šedi apod.), ale stále ji zobrazoval v nezměněné šířce. Bylo pak na vás představit si, jak bude výsledný text vypadat, až se příslušná část skutečně vytiskne zhuštěně - jak například vyjdou okraje jednotlivých řádek, či zda to, co chcete mít umístěno pod sebou, skutečně pod sebou bude apod. Byla to někdy skutečná alchymie, spojená s metodou pokusů a omylů - stránka textu se vytiskla, uživatel ji srovnal se svou původní představou, provedl v textu potřebné změny, znovu stránku vytiskl, znovu ji srovnal se svou představou atd.

Tvůrci některých textových editorů se snažili vyřešit tento problém tak, že do svých výrobků zabudovali tzv. preview (česky snad nejlépe: náhled). Jde o schopnost zobrazit na obrazovce tiskovou stránku tak, jak by měla po vytisknutí na tiskárně skutečně vypadat. Podstatné je ovšem to, že se tak děje až na explicitní příkaz uživatele, zatímco při vlastní editaci je vytvářený text stále zobrazován jinak, než jak bude skutečně vypadat.

Jiné editory řeší celý problém důsledněji - proč ukazovat skutečný vzhled textu jen na požádání? Proč ne stále? Proč raději nezobrazovat průběžně vytvářený text rovnou v takovém tvaru, v jakém bude skutečně vytištěn? Je to sice značně náročné na rychlost, paměť a grafické schopnosti počítače, ale dnešní počítače PC to již dokáží zvládnout. Uživatel přitom v každém okamžiku vidí, jak bude vypadat to, co právě píše.

Pro textové editory (či textové procesory), které pracují na právě naznačeném principu, vznikl i atraktivní reklamní slogan: "What you see is what you get" (neboli: "To co vidíte, je to co dostanete."). Je ovšem poněkud delší, a tak se často zkracuje - od každého ze sedmi slov se vezme první písmeno, a jejich spojením pak vzníká ono záhadné WYSIWYG.