Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 28/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a228c120.php3

Internetwork

Je to asi přirozená lidská vlastnost - jakmile si uživatelé zvyknou pracovat se svými počítači, přestávají jim stačit jako izolované stanice, a chtějí je propojit do sítě. Jakmile toho dosáhnou a mohou ze svých počítačů vstupovat do sítě, přestává jim to stačit a chtějí mít možnost přístupu i do jiných sítí. Pak ještě do jiných sítí...

Výsledkem tohoto tlaku uživatelů je pak tendence ke vzájemnému propojování počítačových sítí stejného i nestejného typu, stejných i více či méně odlišných koncepcí, které používají tytéž přenosové protokoly, nebo naopak protokoly jiné atd. Jednotlivé, dosud navzájem izolované sítě, tak získávají možnost součinnosti, a jejich uživatelé si pak mohou navzájem zasílat elektronickou poštu či nejrůznější datové soubory, otevírat si terminálové relace na vzdálených počítačích, využívat nejrůznější informační služby apod.

V angličtině se pro vzájemně propojené počítačové sítě vžilo označení internetwork, nebo také jen internet. V českých odborných textech se zatím objevilo několik pokusů o nalezení českého ekvivalentu - jak se vám líbí například "intersítě", nebo "sousítí"?

Vzájemně propojených sítí dnes existuje ve světě celá řada. Je však mezi nimi jedna, která má naprosto vyjímečné postavení. Vznikla v USA, a postupným "nabalováním" dalších sítí na prvotní zárodečnou síť se rozrostla tak, že dnes ji tvoří celý konglomerát vzájemně propojených sítí, který pokrývá prakticky celý svět, a zasahuje i do Československa. Na stránkách počítačových novin Computerworld jste se o této síti mohli dočíst již několikrát (např. v CW 7/92). Je to prostě "ta" síť (nebo raději: "ta intersíť" či "to sousítí"?), v angličtině i v češtině pak Internet, samozřejmě s velkým "I".