Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 16/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a216c120.php3

Hacker

Zabezpečení počítačů a počítačových sítí proti zneužití, neoprávněnému přístupu či jiným nežádoucím akcím je velmi choulostivou otázkou. Zvláště pak tam, kde jsou v paměti počítačů uchovávány strategické či důvěrné informace, kde se zpracovávají finanční transakce apod. Snadno se totiž může najít někdo, kdo se pokusí obejít příslušná bezpečností opatření a získat přístup tam, kam by jej správně mít neměl. Důvody takovéhoto chování mohou být různé - od recese, zlomyslnosti, přes snahu o finanční prospěch až např. po průmyslovou špionáž.

Pro jedince, kteří se nejrůznějšími způsoby snaží o "průnik" do jednotlivých počítačů či počítačových sítí přes existující bezpečnostní opatření, se v angličtině ujal termín hacker, inspirovaný označením obdobně se chovajících hrdinů z různých akčních filmů. Ještě dříve však tentýž termín zdomácněl mezi radioamatéry, a označoval ty z nich, kteří ke své radioamatérské činnosti využívají i počítače. Proto se v anglicky psané literatuře místo termínu hacker někdy používá i termín cracker (doslova: vylupovač, rozlouskávač), který je možná ještě výstižnější.

Použití termínu hacker však nemusí nutně implikovat aspekt neoprávněnosti či překonávání bezpečnostních opatření. Jako hacker totiž bývá označován i člověk, který se bez špatných úmyslů zajímá o podrobnosti technického charakteru, které nejsou běžně zveřejňovány, ale nebývají ani výrazněji utajovány - například o přesné mechanismy fungování aplikačních programů, operačního systému, různých ovladačů apod. - a z čiré zvědavosti, touhy po poznání či snahy o sebezdokonalení se snaží proniknout do jejich tajů.