Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 15/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a215c120.php3

Guru

"Vy jste od počítače?" ptá se v jedné známé scénce nic netušící laik. "Proboha, kde?" děsí se duchaplný odborník, který se hned začíná všemožně prohlížet a oprašovat a ustaraně se jakoby sám sebe ptá: "Půjde to nějak vyčistit?"

Nerad bych se někoho dotkl, ale lidé skutečně "od počítače" se mnohdy poznají vcelku snadno. Někteří podle toho, že žijí a pracují převážně po nocích, zatímco ve dne nejsou k zastižení, jiní podle zasněného až nepřítomného pohledu, podle neschopnosti jakékoli rozumné komunikace, podle nepříliš pěstěného zevnějšku apod. Zřejmě je dosti pravdy na tom, že každá činnost člověka nějak poznamenává - natož pak taková, která bezprostředně souvisí s počítači.

Běžný uživatel, který počítač používá jako svůj pracovní nástroj, nemusí znát všechny technické detaily, techniky a postupy, na jejichž základě je počítač postaven a pracuje. Stačí mu umět ovládat ten aplikační program, který ke své práci potřebuje. Může se mu ale stát, že se dostane do takové situace, že se bez detailních znalostí a zkušeností technické povahy neobejde - např. tehdy, když mu jeho počítač vypoví službu, když se jeho aplikační program začne chovat jinak než obvykle, při napadení virem apod. Pak mu nezbývá než najít skutečného člověka "od počítače", který mu dokáže pomoci. Angličtina má pro něj dokonce i vžité označení: guru.

Guru je tedy člověk, na kterého se uživatelé obvykle obracejí v případech nouze o radu a pomoc, protože on je tím, kdo má potřebné znalosti a zkušenosti, nutné k vyřešení jejich problému. Označení "guru" přitom nebývá chápáno nijak pejorativně - guru je prostě ten, kdo umí, ví a zná. Nemusí to být ani někdo, kdo má péči o počítače a jejich uživatele ve své pracovní náplni. Může to být i jiný uživatel, který se o výpočetní techniku zajímá blíže, zkrátka který je poněkud více "od počítače".