Vyšlo v týdeníku Computerworld č. 17/92 v roce 1992
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/a92/a217c120.php3

Download

Zamysleli jste se někdy nad tím, odkud se bere přesný grafický tvar jednotlivých písmen, číslic a dalších znaků, které vám tiskne vaše tiskárna?

Možnosti jsou dvě a liší se podle toho, jakým způsobem je vaše tiskárna právě používána. Program, který s tiskárnou pracuje, může sám ovládat přímo tisk jednotlivých bodů, ze kterých je výsledný tisk složen (jde-li o tiskárnu bodovou). Pak si o tvaru všech znaků rozhoduje tento program sám a může např. vytisknout i libovolný grafický obrázek (proto se také tomuto režimu tisku říká grafický).

Druhou možností je takový režim, při kterém tiskárna dostává pouze číselné kódy těch znaků, které má vytisknout, a jejich grafickou podobu určuje sama (pak jde o tzv. znakový režim). K tomu ovšem tiskárna potřebuje mít vlastní tabulku, ve které jsou grafické tvary jednotlivých znaků vyjádřeny.

Tato tabulka se nazývá generátor znaků a její obsah vlastně určuje druh písma, kterým tiskárna ve znakovém režimu tiskne. Generátor znaků může obsahovat více druhů písma (správněji: řezů, lidově: fontů), mezi nimiž lze volit např. tlačítky na panelu tiskárny.

Generátor znaků může být realizován prostřednictvím paměti, ze které lze pouze číst (tj. paměti typu ROM). Pak nemáme žádnou možnost obsah této paměti, a tím i grafický tvar jednotlivých znaků jakkoli měnit (pokud paměť nevyměníme celou).

Jde-li však o paměť, která umožňuje i zápis, a je-li možné jej provést "za chodu" z počítače, k němuž je tiskárna připojena, máme možnost obsah generátoru znaků podle potřeby měnit. Prostřednictvím vhodného programu můžeme přenést do tiskárny nový obsah generátoru znaků, a tím vlastně nadefinovat druh písma, kterým bude tiskárna nadále tisknout ve znakovém režimu. V angličtině se tomuto úkonu říká download.

Termín "download" se však používá i v jiných souvislostech, např. i pro změnu obsahu generátoru znaků videoadaptéru (čímž se pak určuje tvar znaků zobrazovaných ve znakovém režimu na displeji). V obecném případě se termínem "download" označuje jednosměrný přenos programů či dat z místa, kde jsou uchovávány, do místa, kde jsou požadovány - například z centrálního serveru sítě do uzlového počítače, ze stanice BBS do počítače, který se na ni připojil přes modem apod.