Vyšlo na Lupě, 14.02.2019
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b19/b0214001.php3

Portál občana už je propojen s registrem řidičů

Řidiči se na portálu dozví, kolik mají bodů a kdy končí platnost jejich řidičského průkazu. Pro výpis z bodového konta je ale stále zapotřebí datová schránka.

Tak už jsme se konečně dočkali! I když se to „trochu protáhlo“, skoro jako opravy na D1. Protože propojení mezi Portálem občana a registrem řidičů bylo slibováno již dávno – ale teprve včera se stalo skutečností. A ještě ne úplně v té podobě, jaká byla slibována.

Záměrem realizovat propojení se pochlubilo samo ministerstvo vnitra, když koncem srpna (loňského roku) vydalo tiskovou zprávu s názvem Přes Portál občana zjistíte stav bodového konta řidiče a jednoduše podáte i daňové přiznání. Ta avizovala obě nové možnosti již na měsíc září.

Pravdou je, že možnost týkající se daňového přiznání byla vloni v září skutečně spuštěna. Jak jsem ale podrobněji popisoval zde na Lupě, nedopadlo to úplně přesně podle avizovaných slibů: propojení Portálu občana s Daňovým portálem přineslo pouze možnost předvyplnění několika málo položek (jako je jméno a bydliště toho, kdo nějaký formulář vyplňuje). Z hlediska možností podání (odeslání již vyplněného formuláře) nepřineslo vůbec nic nového.

Trochu podobně (a trochu později) to teď dopadlo i s propojením portálu s registrem řidičů: na možnostech získat (úplný) výpis ze svého bodového konta řidiče se nic zásadního nemění – stále na to potřebujete vlastní datovou schránku, do které vám výpis přijde. Nejspíše proto, že Portál občana stále neumí (či nechce) doručovat do sekce „Dokumenty“ v rámci účtu příslušného uživatele přímo na portálu. A jeho propojení s registrem řidičů zřejmě není natolik sofistikované, aby obsah výpisu z bodového konta uživateli jednoduše zobrazilo (jako to umí RŽP, viz dále).

Nové je tak pouze to, že Portál občana už si umí v registru řidičů zjistit váš aktuální počet bodů, datum poslední změny a údaje o vašem řidičském průkazu. Tyto údaje vám pak nabízí: například číslo vašeho řidičského průkazu a údaj o konci jeho platnosti najdete v sekci „Moje doklady“, stejně jako číslo svého občanského průkazu a svého pasu (u těch ovšem bez údaje o konci jejich platnosti, viz obrázek).

 
Údaje o řidičském průkazu na Portále občana
 

Mezi „Dalšími údaji“ pak najdete ještě více informací o sobě: kýžený údaj o počtu bodů svého bodového konta, datum poslední změny tohoto počtu, dále skupiny, pro které máte řidičské oprávnění, a znovu číslo a konec platnosti vašeho řidičského průkazu:

 
Údaje o řidičském oprávnění uživatele na Portále občana
 

Pokud vám ale nestačí údaj o celkovém (aktuálním) počtu bodů a chcete se dozvědět například to, kdy a za co jste body získali či kdy vám byly zase odečteny – tedy pokud chcete získat výpis ze svého bodového konta – stále na to potřebujete (svou) datovou schránku. Pak stačí kliknout na položku „Žádost o výpis“ (na předchozím obrázku) a požádat o zaslání výpisu.

Tato možnost, tedy získat výpis z bodového konta řidiče do datové schránky, je dostupná už docela dlouho (byla dostupná ještě před spuštěním Portálu občana, konkrétně od září 2015). Nové je dnes snad jen to, že když o výpis žádáte z Portálu občana, tento už dokáže v žádosti předvyplnit číslo vašeho řidičského průkazu (které jste dosud museli vyplnit sami).

 
Žádost o výpis z bodového konta řidiče
 

Zbytek je stejný – do datové schránky vám přijde úplně stejný výpis, jaký chodil až dosud. Nic se nezměnilo ani na tom, že je tento výpis opatřován pouze zaručenou elektronickou pečetí, založenou na kvalifikovaném certifikátu, a nikoli kvalifikovanou elektronickou pečetí (jak od 20. 9. 2018 požaduje zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru). A také bez časového razítka.

 
Výpis z bodového konta je stále opatřen pouze zaručenou elektronickou pečetí, založenou na kvalifikovaném certifikátu
 

Tisková zpráva, kterou k propojení Portálu občana s registrem řidičů vydalo Ministerstvo vnitra, cituje ministra dopravy Dana Ťoka, který slibuje další funkčnost:

„Do budoucna chceme upozorňovat na body za přestupky nebo končící platnost průkazů aktivně prostřednictvím datové schránky, textové zprávy nebo e-mailu, pokud o to občan požádá,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.

Pro jistotu jsem se podíval do svého kalendáře na Portálu občana, zda tam náhodou již není zanesen konec platnosti mého řidičského průkazu – který portál už zná (když mi ho ukazuje – 15. 8. 2023). No, ještě není. Ostatně, v kalendáři nemám vůbec nic, nejspíše tedy ještě není vůbec funkční.

 
Kalendář je stále prázdný
 

RŽP ukazuje, že to jde i bez datové schránky

Nově spuštěné propojení Portálu občana s registrem řidičů není jediným novým přírůstkem na portálu. Zřejmě již ke konci ledna bylo spuštěno propojení s Živnostenským rejstříkem, resp. Rejstříkem živnostenského oprávnění (zkratkou RŽP).

I zde přitom Portál občana „něco nabízel“ již dříve: RŽP je propojen se základním registrem osob (ROS) a Portál občana uměl již od svého spuštění zobrazovat údaje z tohoto základního registru. Takže pokud jste (nebo jste v minulosti byli) OSVČ, již jste na portále mohli vidět základní údaje o svém živnostenském oprávnění jako na následujícím obrázku.

 
Údaje o podnikající osobě z ROS-u
 

Nově, díky propojení portálu přímo s Živnostenským rejstříkem, se toho můžete dozvědět o sobě více. Co všechno, naznačuje následující obrázek. Mělo by toho být více, než kolik se toho můžete dozvědět přímo ve veřejně dostupném živnostenském rejstříku. Protože zde, skrze Portál občana, který „již ví, že jste to vy“, by pro vás měly být dostupné i údaje z neveřejné části rejstříku. Samozřejmě ale jen ty, které se týkají vás samotných.

 
Popis služby, zajišťující propojení se Živnostenským rejstříkem
 

K informacím ze Živnostenského rejstříku se na Portálu občana dostanete dvěma způsoby, resp. na dvou místech. Najdete je v sekci „Údaje“, mezi „Dalšími údaji“, jak ukazuje následující obrázek.

 
Výpis z živnostenského rejstříku mezi Dalšími údaji
 

Další možností je přidání „Výstupu ze živnostenského rejstříku“ jako služby, což ostatně jde i s registrem řidičů.

 
Nově rozšířená nabídka služeb
 

Pokud tuto možnost využijete, objeví se vám nová (či dvě nové) dlaždice na vašem dashboardu v rámci Portálu občana, se základními údaji a možností dalších akcí.

 
Nové služby na dashboardu
 

Když pak chcete získat podrobnější informace ze Živnostenského rejstříku (RŽP), stačí kliknout na „Více informací“ – načež jsou vám tyto informace rovnou zobrazeny ve vašem browseru. K jejich získání tak nepotřebujete mít datovou schránku, do které by se vám příslušné informace doručovaly jako samostatný dokument.

 
Výpis údajů ze živnostenského rejstříku, přímo v browseru uživatele, a nikoli zasláním do datové schránky
 

Nešlo by to takto vyřešit i s obsahem bodového konta řidiče? Místo zasílání výpisu ve formě PDF do datové schránky (což je dostupné jen pro ty, co ji mají) příslušný obsah jednoduše zobrazit stejně, jako to dělá RŽP?