Vyšlo v Deníku Insider, 29.9.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0929002.php3

Zrušení roamingu v EU? Možná to nebude tak žhavé!

V ambiciózním plánu na sjednocení telekomunikačních trhů celé Evropské unie se objevují první trhliny. Jde konkrétně o roaming, který měl zaniknout již ke konci příštího roku. Teď je toto datum zpochybněno, stejně jako samotná možnost používat mobil v zahraničí úplně stejně jako doma.

To bylo řečí a nejrůznějšího ujišťování: že mobilní roaming ke konci příštího roku úplně zmizí. Samozřejmě nikoli jako možnost používat mobilní telefon v zahraničí - ale roaming jako nemalý příplatek za to, že si svůj mobil můžete vzít i do zahraničí a zde ho používat. Nově mělo být toto jeho používání v zahraničí úplně stejné jako doma, v domovské zemi uživatele. Tedy za stejné ceny i za stejných dalších podmínek.

Takto to alespoň navrhla současná eurokomisařka Neelie Kroesová, tak trochu jako svůj dárek na odchodnou ze svého současného postu komisařky pro tzv. digitální agendu. Stala se z toho mediálně atraktivní záležitost, a asi nejviditelnější důsledek ještě širší snahy sjednotit dosud značně rozšířené telekomunikační trhy celé EU. Pod širším plánem na tzv. propojený kontinent.

Předchozí složení evropského parlamentu ještě stihlo celý návrh "propojeného kontinentu" projednat, a konkrétní návrhy na ukončení roamingu dokonce ještě trochu modifikovat. Jenže odcházející europoslanci již nestihli vše dotáhnout do konce, včetně projednání v Radě EU a nalezení společného stanoviska. A tak ono "dotažení do konce" zbylo na nový europarlament, a také na nové předsednictví (které od 1.7.2014 převzala Itálie).

No a podle řady zpráv z médií (například podle tohoto článku agentury Reuters) právě italské předsednictví přišlo minulý týden na jednání Rady EU s dosti "kompromisním" návrhem na řešení roamingu. Kompromisním v tom smyslu, že již není zdaleka tak radikální jako to, které původně navrhla Komise a komisařka Kroesová, a posléze upravil (předchozí) europarlament. Naopak vychází více vstříc mobilním operátorům, kteří pochopitelně nebyli předchozí radikálnější verzí nijak nadšeni. Jak by také byli, když jde o další snižování jejich výnosů.

Nový italský návrh podle agentury Reuters prý již neobsahuje žádné konkrétní datum, ke kterému by měl roaming v EU skončit. Což ale samo italské předsednictví popírá a naopak prý hovoří o tom, že chce původně stanovené datum (15.12.2015) zachovat. Zakopaný pes ale může být v tom, že toto datum nebude datem razantního skoku přímo do cílového stavu. Mělo by být pouze začátkem určité postupné změny, na jejímž konci teprve bude onen cílový stav, charakterizovaný sloganem "roam like at home" či zkratkou RLAH (doslova: roamuj jako doma).

I původní návrh totiž počítal s určitou pojistkou proti excesům. Tedy proti příliš velkým objemům služeb, využívaným v roamingu. Aby se předešlo tomu, že někdo si pořídí SIM kartu v jedné členské zemi, a pak ji trvale (nikoli jen přechodně) používá v jiné členské zemi, měl být nastaven určitý (vysoký) limit, po jehož překročení by byly služby v roamingu opět dražší.

No a teď by tato výjimka prý mohla být vlastně jen "parametrizována", a její smysl obrácen: zpočátku by umožňovala využít v zahraničí, za stejné ceny jako doma, jen nějaký velmi malý objem služeb (zatímco vše "nad" by bylo zpoplatněno jako dříve). No a teprve s postupem času by se onen malý objem měl zvyšovat. Tím by bylo dosaženo oné postupné změny, místo razantního skoku. Současně by nemusel být problém ani se zachování již dříve zvoleného data, protože - při vhodně malé volbě počátečního objemu služeb - by celková změna nebyla až nijak razantní.

No, možná je to celé jen jakýsi "přirozený" osud všech radikálnějších návrhů, prosazovaných na samém konci něčího funkčního období. Nebo že by to byl jeden z prvních náznaků toho, že nové vedení Unie již nebude (alespoň v některých ohledech) tak radikální, jako to dosavadní? Že bude více naslouchat hlasům silných operátorů a jejich zájmům? Nebo je to jen iniciativa samotného italského předsednictví? Uvidíme.