Vyšlo v Deníku Insider, 7.4.2014
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b14/b0407002.php3

Konec roamingu? Ano, ale …..

Je jaro, venku docela hezky, a na obzoru se už pomalu rýsuje vidina dovolených, včetně s nimi spojeného cestování. Kdo by v takovéto situaci pohrdl tématem mobilního roamingu a líbivými slogany o jeho úplném konci, alespoň v rámci EU? I naše média si už všimla toho, že minulý týden měli o konci roamingu rozhodnout poslanci Evropského parlamentu, a přinesla na toto téma řadu komentářů. Některé opěvující, jiné naopak bědující - nejčastěji nad tím, jak zrušení roamingu v EU (přesněji: srovnání jeho cen s cenami „národních“ služeb), přinese určité výhody těm, kteří hodně cestují, ale způsobí zdražení „národních“ mobilních služeb pro úplně všechny uživatele. To když si mobilní operátoři budou kompenzovat úbytek svých výnosů a zisků v jedné oblasti zdražením v jiné oblasti, tak aby si v celkovém součtu stále přišli na své.

K tomu je vhodné si zdůraznit, že mobilní operátoři jsou běžné komerční subjekty, které usilují o co nejvyšší výnosy, a hlavně zisky. Jejich úbytek v jedné oblasti (třeba v roamingu) by si jistě velmi rádi kompenzovali nárůstem v jiné oblasti (u „domácích“ služeb“). Jenže proč by měli čekat až na nějaký úbytek? Pokud mají možnost zvýšit své výnosy a zisky v jakékoli oblasti, už by tak dávno učinili, nezávisle na nějakém roamingu. Nebo by jim to jejich akcionáři sakramentsky rychle spočítali.

Nevěřme tedy na nějakou „houpačku“, díky které by se pokles cen v jedné oblasti projevil jejich nárůstem v jiné oblasti. To mohlo fungovat tam, kde si operátor mohl na trhu dělat, co chtěl, a nemusel se ohlížet na nějakou konkurenci, či regulaci. Ale i u nás již naštěstí konkurence v mobilních službách začíná fungovat. Hezky vidět to bylo před rokem, kdy se jeden z tria domácích operátorů s vlastní sítí (Telefónica) „utrhl“ a výrazně snížil ceny neomezených tarifů (svých tarifů Free). Ostatní dva se pak mohli přetrhnout v rychlosti, s jakou ho následovali.

Jistě, po nynějším direktivním zásahu do roamingu budou mobilní operátoři všemožně skučet a úpět, a nejspíše i z jejich strany zazní argument s možnou kompenzací v podobě zvyšováním cen „národních“ služeb. Je to asi jejich zcela logická a očekávaná reakce. Ostatně, došlo na ni i v minulosti, kdy Evropská unie také direktivně nařizovala postupné snižování koncových cen za roamingové služby. Přesto ani u nás nedošlo ke kompenzacím v podobě zdražování domácích služeb, ale naopak k jejich dalšímu zlevňování (viz již zmiňované tarify Free a výrazné zlevnění neomezených tarifů). A v zahraničí jsou známy i případy, kdy mobilní operátor sám od sebe, ještě bez jakéhokoli regulačního nucení,  snížil ceny svých služeb v roamingu až na úroveň svých „národních“ služeb (jako třeba německý Aldi).

Od čeho jsou zavedená pravidla?

Za pozornost ovšem stojí i jiné aspekty nynějšího dění kolem roamingu. Třeba to, že celá regulace roamingu ze strany Unie je dělána jakoby „od zeleného stolu“ a mimo celý regulační rámec elektronických komunikací. Nikoli podle pravidel, které sama Unie zavedla pro jednotlivé národní trhy, a jejichž dodržování sama striktně vymáhá. Tedy s tzv. relevantními trhy, jejich analýzami, následnými veřejnými konzultacemi, vypořádáváním připomínek atd. V oblasti roamingu se Unie sama chová úplně jinak.

Zajímavé také je, že sama Evropská komise (a komisařka Neelie Kroesová, která má v Komisi celou oblast na starosti) původně narýsovala úplně jinou „cestu“ ke konci roamingu. Po mnohaletém snižování direktivně stanovených koncových cen za roamingové služby nařídila jakési „oddělení“ roamingových služeb od těch „národních“. Jeho podstatou je možnost, aby si zákazník vybral nějakého alternativního operátora, nejspíše zahraničního, který mu bude poskytovat služby v roamingu. Dnes to funguje tak, že když „doma“ využíváte služby „domácího“ operátora XY, musíte od něj odebírat i roamingové služby, kdykoli jste v zahraničí. Nově byste při vycestování do zahraničí (ale jen v rámci EU) začali automaticky využívat služeb vámi vybraného alternativního roamingového operátora. Za jeho ceny a za jeho podmínek, a nikoli za ceny a za podmínek vašeho domácího operátora. Ten by vám nadále poskytoval roamingové služby mimo EU, a samozřejmě také „doma“.

Evropská komise si od právě popsaného „oddělení“ slibovala to, že se samo postará o snížení cen roamingových služeb až na úroveň cen „domácích“ služeb, a to nejpozději do roku 2016. A tak jej také nechala zavést, skrze platná unijní nařízení (konkrétně nařízení č. 531/2012), dokonce již k 1.7.2014. Do účinnosti tedy zbývají necelé tři měsíce!

Naši operátoři se na tuto možnost již pilně připravují – jednoduše proto, že musí. A chystaná novela zákona o elektronických komunikacích (sněmovní tisk č. 135) již zavádí i sankce pro případ, že by operátoři této své povinnosti (zavést tzv. „oddělený prodej regulovaných maloobchodních roamingových služeb v Unii“) nedostáli.

Jenže poslanci Evropského parlamentu se minulý týden rozhodli vydat ke stejnému cíli – ke zrušení roamingu v EU, přesněji: srovnání jeho cen s cenami „domácích“ služeb - jinou cestou: direktivním nařízením, že sami „domácí“ operátoři musí nejpozději k 15.12.2015 srovnat ceny roamingu (v rámci EU)  s cenami svých „národních“ služeb.

Termín „do 15.12.2015“ je ale až za docela dlouho, takže se to nedotkne ani letošní sezóny dovolených, ale ani té příští (v roce 2015). A také to staví na hlavu již zavedené opatření s odděleným prodejem roamingových služeb a možností zvolit si alternativního roamingového operátora. Kdo by dnes ještě investoval do rozjezdu takového alternativního roamingového operátora, když může tušit, že ke konci roku 2015 jeho byznys zanikne? Nehledě již na investice do zajištění této možnosti, které „národní“ operátoři již museli vynaložit.

Na druhou stranu: rozhodnutí poslanců Evropského parlamentu z minulého týdne ještě není definitivní. Formálně totiž jde o nařízení, přijímané v tzv. režimu spolurozhodování (spolu s Radou EU). No a tato Rada, ve které je zastoupena exekutiva všech členských států, může mít na vše trochu odlišný názor (což je docela pravděpodobné). Takže bude následovat ještě další „ladění“ a hledání kompromisů, které může celý výsledek ještě výrazně změnit. Nebo také způsobit, že celý návrh nařízení o jednotném evropském trhu elektronických komunikací, jehož je úprava roamingu součástí, skončí pod stolem.