Vyšlo na Lupě, 5.11.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b1105002.php3

PPF nekupuje jen operátora, ale i poskytovatele ICT řešení

Po osmi letech se do českých rukou nevrací jenom pevný a mobilní operátor, ale také poskytovatel ICT řešení, který se mimo jiné stará o chod datových schránek.

Tak už je to tady oficiálně: po mnoha neoficiálních zprávách, že už je ruka v rukávě, se dnes dopoledne pochlubila nejprve skupina PPF, a pak i samotná Telefónica, která tak učinila krátce po zveřejnění svých kvartálních výsledků.

Shrňme si nejprve základní fakta, tak jak byla dnes oznámena:

  1. Obě strany se dohodly na uskutečnění transakce
  2. Telefónica S.A., která vlastní 70,8 % společnosti Telefónica Czech Republic, prodá 65,9%  investiční skupině PPF. Zbývajících 4,9 % si nadále ponechá.
  3. Celková kupní cena je 63,6 miliardy Kč (což znamená 305,6 Kč na akcii). Z toho 53,2 mld. Kč bude splaceno  v okamžiku dokončení transakce a 10,4 mld. Kč v průběhu následujících čtyř let.
  4. Skupina PPF bude transakci financovat jak z vlastního kapitálu (35,5 miliardy Kč), tak úvěrem syndikovaným na bankovním trhu pod vedením Société Générale.
  5. Před samotným převodem akcií získá Telefónica v průběhu listopadu dalších 260 milionů euro (6,7 mld. Kč) na dividendách.
  6. Dokončení transakce je podmíněno souhlasem Evropské komise, po jeho dokončení bude PPF povinna učinit minoritním akcionářům povinnou nabídku převzetí ve vztahu k jejich akciím
  7. Nová akvizice PPF bude ještě po čtyři roky moci používat značku O2, a zůstane součástí „Business Partners Programme“ společnosti Telefónica S.A. (zahrnuje například přístup k společnému nákupu technologií, dohody o roaming atd.)

Co k tomu všemu dodat? Zajímavé je, že nezazněla zmínka o podpisu, ale jen o dohodě. Ale ono je to vlastně jedno, když už přišlo oficiální oznámení, potvrzující předchozí neoficiální zprávy. Jenže stále ještě nemusí být vše definitivní, protože (jak je zmíněno výše, i v samotných tiskových zprávách), tak velká transakce ještě podléhá schválení  Evropské komise, a možná i dalších antimonopolních orgánů.

I když asi lze očekávat, že obě strany si nějak dopředu „oťukaly“ pravděpodobnou reakci Komise a případných dalších subjektů, jejichž souhlas bude zapotřebí, potřebují mít dostatečnou jistotu už dnes. Nezapomínejme totiž, že již doslova za pár dnů (11. listopadu) začne samotné přihazování v aukci mobilních kmitočtů, přesněji v druhém pokusu o aukci. Jenže podle jakých not zde budou hrát ti, kteří Telefóniku zastupují? Už by to asi měly být noty, sepsané novým vlastníkem, nebo alespoň vycházející z jeho strategie a záměrů. Protože to bude již nový vlastník, kdo „ponese důsledky“ toho, jak Telefónica v aukci uspěje.

Nebo ještě jinak: kdo konkrétně bude v soutěžní části aukce Telefóniku zastupovat? Budou to „dosavadní lidé z Telefóniky“, nebo už „lidé z PPF“? A pokud „z PPF“, tak kteří to vlastně budou? Připomeňme si, že PPF se sama účastnila prvního (neúspěšného) pokusu o aukci, a svůj tým soustředila ve své dceřiné společnosti PPF Mobile Services. Tu ale následně prodala (jejímu řediteli), a došlo k jejímu přejmenování. Takže nyní by tito lidé již měli zastupovat nováčka jménem Revolution Mobile.

PPF mělo zájem o telekomunikace i dříve

V souvislosti s aukcí a nynějším akvizicí by se mohlo zdát, že jde o začátek snah skupiny PPF proniknout i do světa telekomunikací. Nemusí to ale být tak úplně pravda: již v roce 2003, kdy svůj podíl v tehdejším Českém Telecomu nabízel ke koupi strategický partner TelSource, prý o jeho odkoupení uvažovala i skupina PPF (podrobněji viz můj tehdejší článek). Nakonec se tak ale nestalo:

Zkoumáme a analyzujeme společnosti, které pro nás mohou představovat možnost portfoliové investice. Takto analyzujeme i Český Telecom. Za daných okolností pro nás prodej jeho akcií, nabízených konsorciem TelSource, není dostatečně atraktivní," sdělil včera Právu mluvčí PPF Ivan Lackovič

Zajímavé je i to, jak byla tehdy odhadována cena za třetinový, a tedy minoritní podíl v Českém Telecomu, který tehdy byl jen pevným operátorem (a nikoli mobilním):

Cena přibližně za třetinu podílu v Telecomu, který prodávají jeho zahraniční majitelé, se odhaduje na téměř 25 miliard korun. To je více než desetkrát tolik, než kolik Kellner investoval do ovládnutí televize Nova. A je to více než polovina jeho zhruba čtyřicetimiliardového majetku.

Jak to nakonec dopadlo, dnes už víme: k Českému Telecomu byl „přikoupen“ do té doby samostatný Eurotel, a výsledný subjekt byl v roce 2005 prodán španělské Telefónice, za 82,6 miliardy Kč. Dnes, po osmi letech, se tedy „vrací domů“, do českých rukou, za již zmiňovaných 63,6 miliardy Kč. Nominálně tedy za nižší částku. Navíc za větší podíl: v roce 2005 byl prodáváno 51,1%, zatímco dnes jde o 65,9%.

Nezapomínejme také na to, že celá nynější akvizice zahrnuje i další nové části oproti tomu, co bylo prodáváno v roce 2005. Například na Slovensku Telefónika v mezidobí vybudovala na zelené louce nového mobilního operátora (Telefónica Slovakia). Je také jejím stoprocentním vlastníkem a nyní součástí toho, co PPF kupuje.

Stejně tak je ale dobré si uvědomit, že v mezidobí, od roku 2005, se česká Telefónica v tuzemsku ještě více prosadila i v dalších oblastech. Nejvíce asi jako poskytovatel různých ICT řešení jak pro privátní sektor, tak i pro sektor veřejný.

Například datové schránky: jejich provozovatelem je Česká pošta, ale „technickým provozovatelem“, na jehož prostředcích všechno běží, je právě česká Telefónica. Podobně třeba Portál veřejné správy a další projekty ve veřejné správě. Nedávno pak Telefónica pomáhala tahat z bryndy Centrální registr vozidel. Takže skrze svou novou akvizici se skupina PPF začne významně podílet i na praktickém fungování služeb českého eGovenrmentu.

Co můžeme čekat?

Samotné oficiální potvrzení akvizice je pochopitelně příležitostí a velkou výzvou k nejrůznějším komentářům a předpovědím toho, co přijde a co se změní.

Za sebe si dovolím vyjádřit přání, aby nová akvizice nebyla pro PPF jen nějakou krátkodobou investicí, kterou zase brzy zhodnotí dalším prodejem. Že ji místo toho bude dále rozvíjet a budovat, s dlouhodobým výhledem a dlouhodobými záměry.

Jednou z výhod skupiny PPF, kromě její finanční síly, určitě bude to, že je „svým pánem“. Může se tedy rozhodovat sama a nezávisle, zatímco dosavadní Telefónica se přeci jen musela držet své matky za sukně, respektovat její záměry a strategie, a ke všemu zásadnějšímu musela mít její souhlas.

Navíc si od PPF slibuji, že se dokáže na svět dívat jinými brýlemi, než tradiční telekomunikační operátoři. Jejich pohled na svět je přeci jen „profesionálně deformovaný“ dlouholetými zvyklostmi a celkovou mentalitou telekomunikačního sektoru, zatímco skupina PPF může mít úplně jiný rozhled a vidět i takové souvislosti a možnosti, které by tradičního operátora ani nenapadly. Snad to pro koncového zákazníka bude mít více pozitiv, než negativ.

A pokud jde o „dravost“ nového majitele na samotném mobilním trhu? Ta určitě nebude taková, jakou by byla v případě, kdy by PPF uspělo (v prvním pokusu o aukci) a budovalo svého mobilního operátora na zelené louce. Dnes, když přebírá již dávno etablovaného a „zajetého“ operátora, bude mít úplně jinou pozici, která nutně přinese i jiné chování.

Ale stejně jsem optimista a doufám, že se zase vrátí alespoň něco z dávných časů, kdy tuzemští mobilní operátoři, ještě v tuzemských rukách, byli aktivními technickými inovátory, stejně jako odvážnými podnikatelskými štikami.