Vyšlo na iHNed.cz, 5.11..2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b1105001.php3

Proč PPF kupuje českou Telefóniku?

Doufám, že v tom nevidí jen nějakou krátkodobou investici, kterou by zanedlouho zhodnotila dalším prodejem. Ale že bude českou Telefóniku – samozřejmě již pod nějakým jiným názvem – dále rozvíjet a budovat.

Soudě podle agenturních zpráv je už ruka v rukávě a česká Telefónica v brzké době změní vlastníka. Prodej její většinové části, do rukou české společnosti PPF, má být na spadnutí.

Není divu, že všichni spěchají, protože opakovaný pokus o aukci mobilních kmitočtů už vlastně začal, a jde v něm opravdu o hodně. Jak co do výše finančních částek, tak i co do budoucnosti všech hlavních hráčů na našem mobilním telekomunikačním trhu.

Telefónica, ještě pod stávajícím vlastníkem, sice nad podmínkami opakované aukce notně prskala a napadala je žalobou, ale účast v aukci si pochopitelně nenechá ujít. Skutečně přihazovat se začne již 11. listopadu, a do té doby potřebuje tým Telefóniky jasné instrukce, jak v aukci postupovat. Jakou strategii zaujmout, do jaké výše nabízené ceny si může dovolit jít atd. A tyto instrukce jí už musí dát nový vlastník.

Připomeňme si v této souvislosti, že skupina PPF již s aukcí určité zkušenosti má: přechozího (bohužel neúspěšného) pokusu o aukci se účastnila sama a přímo. Teď, do opakovaného pokusu o aukci, se již nepřihlásila – s odůvodněním, že poslední verze podmínek by ji neumožňovala následně ovládnout některého jiného operátora. Teď tedy již víme, koho přitom měla na mysli.

Česká Telefónica už ale dávno není jen mobilní operátor. Je i pevným operátorem, s opravdu významnou pozicí na trhu, a současně i dodavatelem ICT řešení. Jen si připomeňme, že třeba datové schránky provozuje Česká pošta, ale jejich „technickým provozovatelem“ je právě Telefónika. Ta také nedávno pomáhala tahat z bryndy Centrální registr vozidel, a podílí se i na řadě dalších řešení jak pro veřejnou, tak i pro privátní sféru. Takže PPF zdaleka nekupuje jen „nějakého mobilního operátora“. Kupuje velkou firmu, která se angažuje i v dalších oblastech podnikání. Nejenom v telekomunikacích.

A proč vlastně PPF českou Telefóniku kupuje? Doufám, že v tom nevidí jen nějakou krátkodobou investici, kterou by zanedlouho zhodnotila dalším prodejem. Ale že bude českou Telefóniku – samozřejmě již pod nějakým jiným názvem – dále rozvíjet a budovat. A jelikož je skupina PPF „sama svým pánem“, mohlo by se to projevit i na tom, jak bude její nová akvizice nadále fungovat. Že bude znovu dravým technologickým i podnikatelským průkopníkem, jakým kdysi býval Eurotel, a ne jakousi zakřiknutou dcerou, která se musí držet své zahraniční matky za sukně, a ve všem se řídit jejími záměry a pokyny.