Vyšlo na Lupě, 16.10.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b1016001.php3

Mobil od ČEZ-u: jediný tarif, nulový paušál a pět balíčků

Ani takový gigant, jakým je ČEZ, nedosáhl na neomezené hlasové tarify. Tvrdí, že se zaměřuje na zákazníky, kteří je nepotřebují, protože provolají měsíčně do 200 minut. Podobně pro datové služby, kde také může konkurovat jen v menších objemech.

Zástupy virtuálních mobilních operátorů se včera opět rozrostly. Nově příchozím přitom není nikdo menší, než gigant ČEZ. Ten je ale gigantem v úplně jiném oboru, zatímco vstup mezi virtuály (virtuální mobilní operátory) je i pro něj premiéra. Přesněji: pro jeho plně vlastněnou dceru jménem ČEZ Prodej, s.r.o. Protože právě ona je poskytovatelem služeb elektronických komunikací pod novou značkou „Mobil od ČEZ“, a s ní také zákazníci vstupují do smluvních vztahů.

Vzhledem k velikosti samotného ČEZu se dalo očekávat, že jeho plány a ambice nebudou nijak skromné. A také nejsou: od ČTÚ si ČEZ Prodej nechal přidělit celkem 500 000 mobilních čísel (705 000 000 až 705 499 999), a počty svých zákazníků chce počítat na stovky tisíc. Pokud se mu to podaří, znamenalo by to, že jeho hostitel – kterým skutečně je Telefónica – by skrze pouhé dva virtuály (BLESKmobil a právě ČEZ, resp. Mobil od ČEZ) mohl výrazně dominovat i jako MNO. Připomínám, že již dnes má BLESKmobil více než polovinu SIM karet v součtu přes všechny virtuály, a s nástupem ČEZu pod stejným hostitelem by podíl Telefóniky dále rostl. Samozřejmě ale se vším mohou ještě výrazně zamíchat výsledky aukce a příchod nového operátora s vlastní sítí. Ale ještě dříve může dojít i k prodeji samotné Telefónicy, viz poslední (a již i potvrzené) zprávy o probíhajících jednáních o prodeji.

Bez neomezených tarifů

Jedna věc ale stojí za zdůraznění: ani ČEZ nekonkuruje stávajícím operátorům s vlastní sítí (triu Telefónica, T-Mobile a Vodafone) v nabízení neomezených tarifů. Přesněji: nabídkou tarifů s neomezeným voláním do všech sítí. Sám to sice včera na tiskové konferenci prezentoval jako záměr – že neomezené tarify se týkají jen asi 25 % populace (resp. SIM karet), zatímco on se chce soustředit na zbývajících 75 % zákazníků, kteří provolají do 200 minut měsíčně. Viz též následující (ne úplně názorný) graf: cílovou skupinou by měla být spíše levá část plochy, resp. křivky.

Podle mého názoru ale půjde spíše o nastavení podmínek: ani tak velký a silný subjekt, jakým je ČEZ, si nejspíše nedokázal vyjednat takové podmínky, aby se mu poskytování neomezených tarifů vyplatilo.

A ještě jeden související postřeh: zatímco Telefónica je poměrně benevolentní ve zpomalování datových služeb po vyčerpání objemových limitů v rámci FUP (kdy rychlost brouzdání klesne na 200 kbit/s) a totéž „dopřává“ svému značkovému přeprodejci (BLESKmobilu) i svému společnému podniku s řetězcem Tesco (Tesco mobile), na ČEZ je podstatně přísnější: v jeho případě rychlosti klesají na podstatně nižších 16 kbit/s.

Jistě, ČEZ by opět mohl říci, že je to jeho vlastní rozhodnutí, které má motivovat zákazníka k tomu, aby si přikoupil další data. A že tedy nejde o něco, do čeho by ho dotlačila Telefónica.

Ale všimněme si ještě jedné věci: ČEZ omezuje i maximální dosažitelné rychlosti datových přenosů ještě před vyčerpáním objemových limitů v rámci FUP, a to na 8 Mbit/s směrem k uživateli (pro stahování), a na 4 Mbit/s v opačném směru (pro upload). Činí tak stejně u všech svých datových balíčků, bez ohledu na velikost. Zde už ale těžko může jít o nějaký vlastní záměr ČEZu. Proč by takto omezoval své zákazníky, pokud by nemusel? K čemu by je tím motivoval?

To Telefónica stejným způsobem – na 8 Mbit/s směrem k uživateli – omezuje jen své nejnižší datové balíčky řady S (asi: Small), s objemem 150 MB. Ale i u nich dopřává uživatelům po vyčerpání objemového limitu výrazně vyšší rychlosti stahování: v tzv. bílé zóně až 200 kbit/s, a v šedé zóně 32 kbit/s. To ČEZ všude zpomaluje na oněch 16 kbit/s.

Názorné srovnání přináší následující tabulka, čerpající jak z ceníku Mobilu od ČEZ, tak i z aktuálního ceníku Telefóniky:

Mobil od ČEZ

Telefónica (Internet v mobilu S)

do vyčerpání objemového limitu (down/up)

po vyčerpání objemového limitu (down/up)

do vyčerpání objemového limitu (down/up)

po vyčerpání objemového limitu (down):

bílá zona (web, email)

8/4 Mbit/s

16/16 kbit/s

8/2 Mbit/s

200 kbit/s

šedá zóna (VPN, https)

8/4 Mbit/s

16/16 kbit/s

8/2 Mbit/s

32 kbit/s

hnědá zóna (FTP, video streaming, VOIP)

8/4 Mbit/s

16/16 kbit/s

8/2 Mbit/s

0 kbit/s

černá zóna (P2P)

0/0

16/16 kbit/s

0/0

0 kbit/s

Pozornému čtenáři jistě neunikly tři další odlišnosti:

  • ČEZ nabízí vyšší (maximální) rychlost směrem od uživatele: 4 Mbit/s, místo 2 Mbit/s u Telefóniky
  • Telefónica po vyčerpání FUPu zcela blokuje tzv. hnědou zónu, zatímco ČEZ ji stále „pouští“ (byť jen rychlostí 16 kbit/s)
  • Černá zóna je u Telefóniky (u menších balíčků) trvale zablokována, bez ohledu na čerpání objemových limitů v rámci FUP. Naproti tomu u ČEZu je „odemčena“ právě vyčerpáním objemového limitu v rámci FUPu (a následně zase „zamčena“ případným přikoupením dalších dat).

Pokud vám třetí bod přijde nelogický a tipujete na nějakou chybu v ceníku Mobilu od ČEZ, nejste sami. Ale samotnému ČEZu to asi nějaký smysl dává. Ověřoval jsem si to, a trvá na správnosti.

Jaká je nabídka ČEZu?

Abychom si mohli rozebrat další zajímavé prvky v nabídce ČEZu, zkusme si ji nejprve popsat. Není totiž prezentována úplně ideálně, a některé její prvky mohou (podle mého názoru) zákazníka docela mást.

Problém je v tom, že celá nabídka má jen jeden jediný (pevně daný) měsíční tarif, ke kterému se dají přikupovat různé balíčky – hlasové nebo datové. Jenže právě hlasové balíčky jsou v ceníku prezentovány spíše jako tarify představující alternativu k jedinému (základnímu) tarifu. Viz následující obrázek.

Na první pohled by se tedy mohlo zdát, že jde o tři různé tarify, s názvy „Platím, jak volám“, „Volám občas“ a „Volám rád“. A že zákazník si vybere vždy jen jeden z nich, a ten pak používá a platí. Ve skutečnosti je tarifem jen první z nich, zatímco ostatní dva jsou volitelnými balíčky. Takže každý zákazník má tarif „Platím, jak volám“, a někteří si k němu přikoupí třeba balíček „Volám občas“ atd.

Pokud jde o tarifikaci, ta je – v rámci jediného tarifu „Platím, jak volám“ – nastavena na 60+1. Podle známých statistik to způsobuje navýšení výsledného hovorného o cca 17%. Po přepočtu na sekundovou tarifikaci tak minuta hovoru do všech sítí u Mobilu od ČEZ vychází na cca 2,574 Kč za minutu. To je na jedné straně méně, než kolik si účtují například BLESKmobil a Mobil.cz (2,50 Kč při tarifikaci 60+1), ale naopak více než většina virtuálů „pod“ GTS coby MVNE (v síti T-Mobile). A o dost více než třeba FAYN, který je virtuálem „pod“ Quadruple v síti Vodafone.

Nicméně pokud si od ČEZu pořídíte některý z hlasových balíčků (Volám občas a Volám rád), budete mít jednotlivé minuty v přepočtu levnější: za 2 Kč, resp. za 1,70 Kč. Také s tím, že v rámci balíčků se provolané minuty započítávají se sekundovou tarifikací (1+1). Navíc zde platí, že co v daném zúčtovacím období (které odpovídá kalendářnímu měsíci) neprovoláte v rámci hlasového balíčku, to se převádí do dalšího měsíce. Sice jen jednou, ale převedené minuty se v dalším měsíci spotřebovávají jako první.

To si dovolím kvitovat jako vstřícnost k zákazníkovi, kterou stávající trio operátorů s vlastní sítí dávno opustilo: pokud vůbec něco převádí do dalšího období, tak se to spotřebovává naopak až jako poslední, po vyčerpání „nových“ minut. Takže v praxi častěji propadá.

Dalším významným bonusem nabídky nového Mobilu od ČEZ je volání ve vlastní síti zdarma. Pozor ale na to, že je podmíněno aktivací alespoň jednoho hlasového balíčku: pokud zákazník používá jen samotný základní tarif (Platím, jak volám) bez hlasového balíčku, volání v síti zdarma se na něj nevztahuje (a každý hovor platí jako volání do jakékoli jiné sítě).

K tomu je vhodné dodat, že hlasové balíčky se obnovují každý měsíc automaticky, pokud zákazník neřekne jinak. Pokud řekne, může (jednou měsíčně) provést změnu: přepnout se mezi balíčky, nebo balíček jen deaktivovat či naopak aktivovat. A ani zde ČEZ neaplikuje tradiční „finty“ s tím, že by si vždy naúčtoval celou cenu balíčku: podle svého ceníku si účtuje vždy jen poměrnou část ceny. Zákazníkovi také ale dává jen poměrnou část obsahu balíčku.

Pokud jde o data, pak zde Mobil od ČEZ nabízí následující tři balíčky:

Objem dat

doba platnosti

(první) cena

 cena za obnovu

Dnes online

50 MB

24 hodin

20 Kč

nelze obnovit

Často online

300 MB

1 měsíc

200 Kč

100 Kč

Žiju on-line

1 GB

1 měsíc

300 Kč

200 Kč

První z těchto balíčků je klasický „denní“ (zde konkrétně 24-hodinový) balíček, který je také automaticky nastaven všem zákazníkům. Je „spuštěn“ a jeho 24 hodin začíná běžet prvním požadavkem na data. Zákazník se ale může rozhodnout pro kterýkoli z obou měsíčních balíčků, které se každý měsíc automaticky obnovují. Zde přitom již nedochází k převodu nevyčerpaných dat jako u hlasových balíčků, a zbývající data propadají. A naopak: pokud zákazník vyčerpá objem dat předčasně, má možnost si přikoupit další data ve stejném objemu (k vyčerpání do konce aktuálního měsíce/zúčtovacího období), již za nižší cenu (viz nejpravější sloupec tabulky).

Pokud tak neučiní, není převeden na denní balíček, ale je mu snížena rychlost přenosu výše popisovaným způsobem. Tedy na 16 kbit/s, ale naopak s nelogickým „odemčením“ dosud zablokované „černé zóny“ s P2P přenosy.

Zpoplatnění a smluvní podmínky

Pojďme nyní již k formálnějším aspektům nabídky nového Mobilu od ČEZ. Důležité je například to, že všechny služby tohoto nového virtuála jsou poskytovány na post-paid bázi. Tedy na fakturu.

Jak to ale ladí s tím, že základní (a fakticky jediný) tarif (Platím, jak volám) má nulový paušál? A zákazník si k němu nemusí přikupovat žádné balíčky, stejně jako nemusí nic provolat ani přenést žádné SMSky či MMSky, ani využít jiné služby (například v roamingu)?

Představitelé ČEZu se na včerejší tiskové konferenci, při představování své nové služby, pyšnili průhledností a tím, že nemají žádné skryté poplatky. Jak ale potom řeší zákazníka, který dlouhodobě nic neutrácí?

Odpověď by měla být taková, že pokud zákazník skutečně nic neutrácí, není mu účtována žádná minimální konzumace (jak to obvykle řeší jinde u post-paid služeb). Pokud sice nějaké služby využije, ale jeho útrata je menší než 100 Kč, pak je příslušná částka zahrnuta do dalšího zúčtovacího období. No a určitou pojistkou proti tomu, aby se takovéto „posuny“ řetězily příliš dlouho, by mohlo být následující ustanovení, nacházející se ve stručném výpisu ze všeobecných podmínek (kde jsem ale odpovídající ustanovení nenašel):

Pokud během tří po sobě jdoucích měsíců neprovedete žádnou placenou aktivitu, můžeme Vám omezit odchozí služby.

Jinak vyúčtování je standardně vystavováno v elektronické podobě a zasíláno emailem, nebo je k dispozici v zákaznické samoobsluze. Pokud někdo potřebuje papírové vyúčtování, přijde ho na 18 Kč. A případná upomínka kvůli nezaplacení přijde na 100 Kč, viz ceník.

Pokud jde o smlouvu, kterou zákazník uzavírá s poskytovatelem Mobilu od ČEZ, tedy se společností ČEZ Prodej, pak ta je smlouvou na dobu určitou, s výpovědní lhůtou jednoho měsíce. Začíná běžet „prvním dnem nového zúčtovacího období, bezprostředně následujícím po zúčtovacím období, v němž byla výpověď doručena“. Jiným slovy smlouva končí na konci následujícího měsíce.

Vzhledem k možnosti kdykoli deaktivovat balíčky a zůstat jen u základního tarifu s nulovým paušálem by s tímto obdobím neměl být problém. Ten ale může nastat v okamžiku, kdy by zákazník chtěl odejít od ČEZu i se svým číslem. Protože Mobil od ČEZu má v tomto ohledu nastaveny stejné podmínky, jaké jsem před časem kritizoval u Vodafone: že k přenosu může dojít až ke dni uplynutí výpovědní lhůty. Takže pokud se v určitém okamžiku rozhodnete, že chcete své číslo přenést, musíte čekat ještě nejméně jeden další měsíc (než může začít samotný převod, který pak trvá nejvýše 4 dny).

Pokud se začtete do Všeobecných podmínek nového Mobilu od ČEZu, najdete tam i další zajímavosti, pro zákazníka ne vždy příjemné. Hlavně pasáž o zpracování osobních, provozních a lokalizačních údajů je asi nejrozsáhlejší a nejdůkladněji zpracovanou částí celého dokumentu. Posoudit ji a zhodnotit by byla práce pro někoho, kdo se ochranou údajů zabývá profesionálně.

Já jsem si jako laik všiml například toho, jak si ČEZ vyhrazuje právo kopírovat osobní doklady zákazníka:

Poskytovatel je za účelem ochrany zájmů Zákazníka i svých vlastních zájmů a pro vyloučení veškerých pochybností o platnosti uzavření a trvání Smlouvy oprávněn pořizovat kopie průkazů totožnosti Zákazníka, přičemž dbá o to, aby tím nedocházelo ke snižování ochrany soukromí Zákazníků.

Tedy ne že chce, aby mu zákazník poskytl svůj souhlas s pořízením kopie osobních dokladů, ale rovnou konstatuje, že na to má právo. To se mi nezdá být v souladu s tím, co o tom říká ÚOOÚ: například ve svém stanovisku z roku 2004, či nedávno v jedné ze svých tiskových zpráv. A také ČTÚ: jeho bývalý předseda v dubnu loňského roku napsal operátorům dopis, ve kterém je nabádal k ukončení dosavadní praxe vyžadování souhlasu s kopírováním osobních dokladů:

Na základě požadavků novely zákona o elektronických komunikacích, zákona o ochraně spotřebitele a vyhodnocení podnětů a stížností účastníků/spotřebitelů v minulém roce, ČTÚ považuje ve smluvních vztazích za nejproblematičtější následující oblasti, kde očekává jejich odstranění nebo zásadní úpravu:
……
8) Nadbytečné pořizování kopií osobních dokladů
Poskytovatelé služeb elektronických komunikací vyžadují souhlas s pořízením kopie občanského průkazu i jiných průkazů totožnosti při uzavírání smlouvy, i v případech, kdy účastník/spotřebitel uzavírá smlouvu osobně. Odmítnutí poskytnutí kopie těchto dokladů nemůže být důvodem k odmítnutí uzavření smlouvy.

Jaké je hodnocení?

K celkovému obrázku o výhodnosti toho, co nový Mobil od ČEZu nabízí, zbývá ještě jeden důležitý moment: jakou výhodu získají ti, kteří již jsou zákazníky ČEZu, ať již jako odběratelé elektřiny či plynu?

Pro ně má Mobil od ČEZu připraveny neomezené SMS zprávy zdarma, ovšem jen v jeho vlastní sítí. Nikoli v celé síti Telefóniky, či dokonce ve všech mobilních sítích v ČR. Na druhou stranu tuto výhodu může příslušný plátce (elektřiny či plynu) přenést ještě na tři další zákazníky Mobilu od ČEZ.

No, je to určitě zajímavá hodnota, která pro někoho může být dost významná. Osobně jsem ale očekával přeci jen něco „většího“, čím by ČEZ využil synergii s již poskytovanými službami. Ale možná si vyhodnotil, že je lepší nedělat tak velké rozdíly, aby zase neodradil ty, kteří nejsou jeho zákazníky v oblasti energetiky.

Celkově mi pak nabídka nového Mobilu od ČEZu přijde v řadě ohledů docela zajímavá. Ne snad, že by přicházela s nejnižšími cenami hovorného, a vlastně i dat. Na trhu jsou i levnější. Výhodou se zdá být možnost neomezeného volání ve vlastní síti, spojená s oběma hlasovými balíčky (nejlevnějším za 200 Kč, se 100 minutami do všech sítí). To může být pro zákazníka výhodnější než obdobná služba u Tesco Mobile (balíček Clubcard), kde za 300 Kč je také neomezené volání, 120 minut hovorů do všech sítí a 60 SMS.  

Nabídka Mobilu od ČEZu by mohla být výhodná i pro někoho, kdo má jen minimální spotřebu a z nějakého důvodu mu nevyhovují předplacené karty (třeba kvůli době platnosti kreditu). Zde je ale otázkou, jak bude ČEZ v praxi uplatňovat ono výše citované ustanovení o možnosti omezit odchozí služby po 3 měsících bez placených aktivit, ve spojení se svými pravidly o fakturaci.

A co pro někoho, kdo potřebuje jen datové služby, ale nepotřebuje hlasové služby ani SMS? Pro něj může být výhodné, že základní (a jediný) tarif má nulový paušál, a tak si k němu jen přikupuje datové balíčky. Takže třeba 1GB měsíčně ho vyjde na 300 Kč, což je prakticky stejně jako u samotné Telefóniky. U větších objemů je to ale už horší: třeba za 2 GB (tj. 1 GB s 1 obnovou) zaplatí zákazník Mobilu od ČEZ 300+200, neboli 500 Kč. Ovšem  u Telefóniky má za tuto cenu již 3 GB. A 10 GB pořídí u Telefóniky za 757 Kč, zatímco u Mobilu od ČEZ by za ně dal 300 + 9×200 = 2100 Kč.

Takže se opět dostávám k názoru, který jsem si dovolil konstatovat již v úvodu: že ani ČEZ, se vší svou velikostí a silou, si na Telefónice nedokázal vybojovat takové podmínky, aby jí mohl konkurovat ve „větších“ službách, konkrétně v neomezených hlasových tarifech či  větších datových objemech. A tak se snaží konkurovat alespoň v těch „malých“.


Doplněno (9:30):

Tiskové oddělení ČEZu rychle zareagovalo na tento článek a poslalo několik doplňujících informací:

Ke kopírování osobních dokladů:

I když jsme si technicky vyžádali toto právo prostřednictvím VP, v tuto chvíli platí na všech prodejních místech Skupiny ČEZ přísný zákaz kopírování dokladů zákazníka

K přenosu čísla k jinému operátorovi (až ke dni uplynutí výpovědní lhůty):

I když z VP není toto zcela zřejmé, tak technické nastavení systému ČEZ je takové, že okamžitě po podání výpovědi zákazník obdrží ČVOP, a ten může kdykoliv použít k přenesení svého čísla. Nemusí čekat na ukončení výpovědní lhůty.
V rámci budoucích úprav VP tuto formulaci zpřesníme, protože se chceme k zákazníkům chovat maximálně fér a nechceme je uměle a zbytečně zdržovat, pokud se rozhodnout odejít jinam.

K fakturaci při „malé“ konzumaci (přenos částky do 100 Kč do dalšího období, možnost omezení odchozích služeb, pokud není po 3 měsíce provedena žádná placená aktivita):

Jde skutečně o libovolnou placenou aktivitu, například odeslání 1 SMS, a to jednou za 3 zúčtovací období. Takto lze řetězit fakturaci, než zákazník dosáhne 100 Kč. Teoreticky až 83 čtvrtletí. Jde tedy pouze o technickou ochranu před kumulací „mrtvých“ SIM karet a věříme, že zákazníky tím zásadně neomezujeme. Navíc zákazníka budeme proaktivně informovat o blížícím se omezení služeb a pak opět stačí libovolná placená aktivita na odložení omezení služeb o další čtvrtletí.

K volání ve vlastní síti zdarma při aktivaci balíčku (v článku je chybně uvedeno, že je třeba aktivovat hlasový balíček):

Rádi bychom upozornili, že není nutné mít hlasový balíček, ale stačí i datový (ne však ten denní).