Vyšlo na Lupě, 1.10.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b1001001.php3

Aukce plná překvapení: tři ostřílení borci a dva úplní nováčci

Vedle tří etablovaných operátorů s dlouhou historií se do aukce přihlásily i dva zcela nové subjekty s nulovou historií. Jeden odvozuje svůj původ od PPF, ke druhému se hlásí skupina KKCG.

To hlavní jste si mohli přečíst již včera zde na Lupě: lhůta pro přihlašování do (opakované) aukce kmitočtů pro mobilní sítě již skončila. A místo očekávaných čtyř přihlášek se jich sešlo hned pět: od všech tří stávajících operátorů s vlastní sítí, a dále od dvou subjektů, kteří si zcela určitě zaslouží označení „noví hráči“. Jenže jsou to trochu jiní noví hráči, než se všeobecně čekalo. Jména jako Revolution Mobile a TASCIANE se v souvislosti s aukcí dosud vůbec neskloňovala.

Svůj komentář ke včerejším událostem si dovolím rozdělit do dvou částí: první se týká stávajících operátorů, a druhá nových hráčů.

Stávající nezklamali

To, že se do opakované aukce přihlásí všichni stávající operátoři (s vlastní sítí), tedy Telefónica, T-Mobile i Vodafone, se dalo očekávat prakticky s jistotou. A to i přes jejich „silácké“ deklarace o tom, že svou případnou účast v aukci budou teprve zvažovat. Nakonec tedy zvážili a přihlásili se. Dovedete si představit, že by se tak nestalo?

Pravdou ale je, že jednou – konkrétně u aukce kmitočtů pro 3G – se tak skutečně nestalo. Tehdy se Vodafone (ještě jako Oskar) rozhodl nezúčastnit tehdejší aukce, a vydělal na tom. Jeho konkurenti získali v roce 2001 své 3G licence za ceny přes 3,5 miliardy, zatímco on, již později (na přelomu let 2004 a 2005) získal zbývající třetí licenci za rovné 2 miliony.

Jenže dnes je situace přeci jen jiná než před více jak deseti lety, kdy se hrálo o kmitočty pro sítě 3G. Dnes lze očekávat skutečnou soutěž a těžko lze sázet na taktiku – počkám si a pak to dostanu levněji – která už jednou Vodafonu vyšla. Protože dnes je velmi pravděpodobné, že v nejlukrativnějším pásmu, o které jde především (tedy v pásmu 800 MHz), nic nezbude.

Překvapením nakonec není ani to, že Telefónica setrvala na své kritice podmínek aukce a v této souvislosti  skutečně podala žalobu k Městskému soudu v Praze. A to i přesto, že ČTÚ vyhověl jedné z jejích připomínek a zabránil tomu, aby noví hráči mohli soutěžit i o nevyhrazené bloky v pásmu 800 MHz. Dnes, alespoň podle své tiskové zprávy, napadá v žalobě jak samotné vyhrazení části frekvencí v pásmu 800 MHz, tak i povinnost národního roamingu a povinnost velkoobchodní nabídky. Tedy vlastně všechno to, co nějak zvýhodňuje nové hráče oproti těm, kteří již na trhu jsou a mají vybudované sítě i „již získané“ zákazníky.

Bude velmi zajímavé sledovat, zda a jak tato žaloba uspěje. Již jen proto, že (alespoň podle tiskové zprávy) je postavena na předpokladu, že se do aukce přihlásí jen jeden zájemce o roli nového hráče – což se ale nestalo, a přihlásili se dva. Což fakticky znamená, že dva zájemci (noví hráči) budou soutěžit o jeden blok 2x10 MHz, a zbývající tři hráči o 4 bloky 2x5 MHz (spíše ale o dvě dvojice těchto bloků). Může tedy dojít i k tomu, že oba noví hráči se nakonec „více poperou“ mezi sebou a v aukci zaplatí za frekvence v pásmu 800 MHz naopak více, než hráči stávající. Ti by pak měli ČTÚ spíše poděkovat za to, že je „oddělil“ od nových hráčů, a ne jej za to žalovat.

Nicméně soud se také vůbec nemusí dostat  k posuzování věcné podstaty (samotných podmínek a jejich nastavení), a může „skončit“ již na nějaké formálnosti, typu nedodržení správného úředního postupu apod. A již jen kvůli tomu nějak zasáhnout do průběhu aukce. Ale nepředbíhejme.

PPF do aukce nejde

Pojďme nyní již ke druhé části komentáře, týkající se nových hráčů. Zde o překvapení opravdu nebyla nouze. Navíc to jsou překvapení docela velká.

Tak třeba PPFka, dosud považovaná za prakticky jistého zájemce o roli nového hráče (stejně jako v první aukci), se nakonec nepřihlásila. Prý jí v tom zabránil sám ČTÚ, když na poslední chvíli změnil podmínky aukce tak, že zakazují budoucí fůze.

Pravdou je, že k takovémuto zákazu na poslední chvíli skutečně došlo: jde o pasáže, nově přidané do článku 5.4 podmínek aukce (tzv. Vyhlášení). Původně totiž platilo, že všichni zájemci musí splňovat určité podmínky k době konání aukce – včetně toho, že aukce se mohou účastnit jen „vzájemně nepropojené“ subjekty. Nově se ale přidal požadavek, aby všechny tyto podmínky byly splněny po celou dobu přidělení kmitočtů (tj. 15 let). A to skutečně zakazuje budoucí fúze, jak nyní PPF tvrdí – a kvůli tomu se do aukce už nepřihlásila.

Není tak těžké odhadnout, proč ČTÚ takovéto opatření do podmínek aukce zapracoval: snaží se nějak ošetřit situaci, kdy jeden držitel frekvencí z aukce následně koupí druhého (či jinak s ním zfúzuje). Což při spekulacích o tom, že PPFka chce koupit toho či onoho operátora, určitě stojí za ošetření a „jasné slovo“. Spíše mne zaráží, že to ČTÚ neudělal již mnohem dříve, a příslušné pasáže nezahrnul již do té verze podmínek, která šla do veřejné diskuse a byla předmětem připomínkování i ze strany operátorů. Teď musí čelit asi oprávněným výtkám, že toto opatření neprošlo veřejnou diskusí.

Jenže co samotný krok PPFky, která se vzdala účasti v aukci se zdůvodněním, že zákaz budoucí fúze je pro ni nepřekonatelnou překážkou? Jak to interpretovat? Asi dost těžko jinak, než jako potvrzení jejího záměru s některým ze stávajících operátorů skutečně zfúzovat. Tedy spíše: koupit ho.

Dříve se hodně spekulovalo o prodeji české Telefóniky, a o PPFce se hovořilo jako o vážném zájemci. Jednoznačná oficiální dementi tyto spekulace spíše ještě posílila, než vyvrátila. A to že nyní je kolem všeho ticho, také nemusí nic znamenat – může to být jen příslovečné ticho před bouří, resp. poslední fáze před skutečným prodejem. Ale také nemusí.

Stejně tak dobře může mít PPFka políčeno na český T-Mobile. O něm se nedávno také spekulovalo: že na prodej by měl být jak menšinový (dvoupětinový) podíl, tak i většinový (třipětinový) podíl, dosud v držení mateřského Deutsche Telekom.

K tomu si přidejme jednu drobnou informaci: na tento čtvrtek (3.10.2013) T-Mobile sezval novináře na setkání se svým generálním ředitelem, který je slibuje seznámit „s důležitým strategickým krokem společnosti“. Možná to bude jen oznámení vstupu do aukce nebo něco souvisejícího. Ale třeba něco úplně jiného. Uvidíme.

Dial Telecom se nakonec nepřihlásil

Dalším zájemcem o roli nového hráče, o kterém se již nějakou dobu mluvilo, byl Dial Telecom. Kvůli němu se dokonce prodlužoval termín pro podávání přihlášek – aby stihl získat potřebné financování.

Nakonec ale Dial Telecom svému záměru nedostál, a do aukce se nepřihlásil. Zda to bylo kvůli tomu, že se mu nepodařilo sehnat potřebné financování, nebo z nějakého důvodu, není jasné. Společnost poskytla ČTÚ i novinářům pouze stručné oznámení, že

… na základě zvážení a vyhodnocení veškerých podmínek [se] připravované aukce nezúčastní

Dále to odmítla komenovat.

Místo PPFky přichází Revolution Mobile

Ani PPF, ani Dial Telecom tedy svou přihlášku do aukce nepodali. Nicméně „něco z PPF“ se do aukce přeci jen dostalo.

Na projektu nového mobilního operátora pracovala v PPF skupina lidí, formálně v rámci dceřiné společnosti PPF Mobile Services, a.s.  Když se mateřská PPF rozhodla do aukce nejít sama, přesněji skrze tuto svou dceru, zhodnotila svou investici do přípravy nového operátora tím, že PPF Mobile Services prodala jejímu dosavadnímu řediteli, panu Tomáši Budníkovi. Ten ji přejmenoval na Revolution Mobile, stal se jejím jediným akcionářem i generálním ředitelem, a přihlásil se s ní do aukce.

K přejmenování a změně vlastníka podle Obchodního rejstříku došlo velmi nedávno (17. září 2013). Také doména revolutionmobile.cz byla zaregistrována  16.9.2013, a dosud nemá zřízeny vlastní webové stránky. To v evidenci podnikatelů v el. komunikacích u ČTÚ je Revolution Mobile již od května 2012 – ale to je datum vzniku jeho předchůdce a důsledek přejmenování.

Vše tedy svědčí o tom, že popisovaná změna se dělala na poslední chvíli. To ale podmínky aukce nezakazují – důležité je, aby subjekt existoval (a byl v evidenci ČTÚ) ke dni podání přihlášky.

Na druhé straně stojí za zmínku, že nová pasáž v podmínkách aukce, která měla PPFce znemožnit účast (zákaz fúze či jiného spojení po celou dobu držení) se objevila ve finální verzi podmínek v polovině srpna. Nicméně nějakou dobu mohlo trvat, než si toho právníci v PPF všimli a uvědomili si důsledky. Nebo než se „vyvinuly“ námluvy s některým ze stávajících operátorů, o kterých zatím můžeme jen spekulovat.

A když už jsme u těch spekulací: pokud by PPFka neuspěla s koupí některého ze stávajících operátorů, stále by nemusel být všem jejím „mobilním“ dnům konec. Pokud správně rozumím podmínkám aukce, mohla by Revolution Mobile zase koupit zpět, již s frekvencemi z aukce (pokud je získá), a rozvíjet jej dál.

A i kdyby PPFka s námluvami uspěla a koupila některého stávajícího operátora, mohla by mít v Revolution Mobile „spřízněnou duši“. Někoho, s kým by sice fúzovat nemohla, ale mohla by s ním třeba sdílet frekvence. Protože to podmínky aukce umožňují.

Takže v obou případech vlastně PPF může zůstat fakticky ve hře. A jen si popisovanými kroky ponechává otevřené dveře pro obě možnosti. Mohla by být i jedním ze dvou investorů, které zmiňuje Tomáš Budník v první tiskové zprávě svého Revolution Mobile, ale nejmenuje je.

Ale připomínám: jde jen o spekulace, realita může být ještě úplně jiná. Třeba PPF skutečně ztratila zájem o telekomunikace a mobilní sektor, své peníze nasměruje někam úplně jinam, a Revolution Mobile bude ve skutečnosti financovat nějaký úplně jiný investor.

Přichází TASCIANE. Pardon: KKCG

Snad největším překvapením je ale pátý přihlášený, takto druhý ze zájemců o roli nového hráče: akciová společnost TASCIANE. Pohledem do Obchodního rejstříku lze snadno zjistit, že byla založena 14. srpna 2013, a do evidence podnikatelů v elektronických komunikacích (což je podmínkou pro účast v aukci) se dostala doslova před pár dny: minulý čtvrtek, 26.9.2013.

I zde na Lupě se včera rozhořely spekulace nad tím, co je to za subjekt – když je zcela nový, a v současné době za ním stojí lidé, kteří očividně nepůsobí v telekomunikacích, ale zakládají nové firmy jako na běžícím pásu. Mimochodem: jediným členem představenstva TASCIANE je jistý Vilém Dostál, kterého Obchodní rejstřík najde v dalších 175 rolích v dalších subjektech, viz obrázek.

A další zajímavá souvislost: v době psaní tohoto článku, tedy v pondělí 30.9.2013 ve večerních hodinách, byla doména tasciane.cz stále neregistrovaná. Dovedete si představit někoho, kdo jde do aukce o kmitočty za miliardy, zaplatí záruku ve výši stovek tisíců korun, ale nezaregistruje si (volnou) doménu na jméno své společnosti?

Jediné možné vysvětlení je asi takové, že jde o prázdnou a účelově založenou firmu, na jejímž jméně nezáleží – protože bude záhy nejspíše nějak „naplněna“, a tedy prodána, přejmenována atd. Jenže: neměla by jít do aukce již „naplněná“? Tak aby bylo jasně a srozumitelně deklarováno, kdo za novým zájemcem stojí? Takto působí zcela anonymně.

Ještě v průběhu včerejška se k páté přihlášce do aukce přihlásila společnost KKCG podnikatele Karla Komárka. Ovšem způsobem, který mi přijde poněkud nešťastný, spíše jako jakýsi mediální únik. To když několik médií přineslo následující vyjádření tiskového mluvčího KKCG:

"Investiční skupina KKCG podala oficiální přihlášku a splnila veškeré zákonem stanovené podmínky k účasti v aukci kmitočtů pro rychlé mobilní sítě LTE. Žádné bližší informace nebudeme v současné době poskytovat," uvedl mluvčí KKCG Dan Plovajko.

To opravdu někdo jde do tak „velké věci“, jakou je aukce kmitočtů pro mobilní sítě, a dělá to způsobem, který působí tak podloudně? To mu to nestojí ani za vlastní tiskovou zprávu, nebo za nějaké jiné proaktivní vyjádření svého záměru? A když už reaguje na dotazy novinářů, kteří nejspíše někde vyšťourali souvislost mezi KKCG a TASCIANE, proč říká věci, které se liší od oficiálního vyjádření toho, kdo aukci pořádá?

ČTÚ včera oznámil, že se do aukce přihlásilo pět subjektů - ale investiční skupinu KKCG mezi nimi nezmínil. Ta ale o sobě tvrdí, že přihlášku podala ona, a že ona také splňuje zákonem stanovené  podmínky účasti v aukci. A o žádném „prostředníkovi“ v podobě společnosti TASCIANE ani slovo. Natož pak o její vazbě na vlastní skupinu.

No, třeba je to všechno formálně možné. Třeba do aukce skutečně může jít společnost, která zatím působí zcela anonymním dojmem, a z druhé strany se k ní někdo konkrétní alespoň nepřímo hlásí. Ale přijde mi to dosti nevhodné a nešťastné. Od někoho, kdo se chce stát novým operátorem, bych očekával úplně jiný přístup a jinou kulturu. Hned od začátku.