Vyšlo na Lupě, 2.7.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0702001.php3

Callback je u virtuála voocall levnější než přímé volání z mobilu

Z mobilu na mobil za 1,69 Kč, ale přes callback jen za 1,19 Kč. To je paradox nabídky nového virtuála, který je důsledkem drahé a neregulované originace mobilních hovorů. S daty se ale voocall moc chlubit nemůže.

Nástup virtuálů na náš mobilní trh pokračuje: právě včera se v této roli představila společnost Canistec, známější spíše pod značkou voocall, pod kterou své služby poskytuje. A aby toho nebylo málo, na webu se objevila nabídka dalšího virtuála, jménem Relax mobil. Za ním stojí pražská společnost BEI Multimedia Interactive s.r.o.

Společné pro oba tyto subjekty je to, že jejich hostitelským operátorem (MNO, resp. HMNO) je český T-Mobile. V jeho síti ale nehostují přímo, nýbrž přes zprostředkovatele (MVNE), kterým je společnost GTS. To v praxi znamená, že mají stejné výchozí podmínky – stejně jako další virtuálové, konkrétně 99mobil, GoMobil a ha-loo mobil.

Vše nasvědčuje tomu, že součástí těchto výchozích podmínek je i výrazné „přiškrcení“ mobilních dat: operátoři s vlastní sítí se v oblasti mobilních dat snaží držet virtuály co nejvíce na uzdě. Jak moc, dokládá i následující výrok Tomáše Urbánka, majitele a ředitele společnosti Canistec (provozující službu voocall):

Velkoobchodní cena a podmínky velkoobchodního prodeje dat jsou tak neférové, že jsme se hodně rozmýšleli, jestli nějaká data vůbec do nabídky zařadit.

Nečekejme tedy od voocall-u žádné zázraky, alespoň pokud jde o data. O to kurióznější mi ale přijde, že Relax Mobil naopak slibuje učiněný „datový zázrak“:

U nás nemusíte datový balíček předplácet, zaplatíte pouze reálně spotřebovaná data. Navíc nikdy neutratíte více než 150,– Kč za měsíc. V okamžiku, kdy stáhnete v daném měsíci data v hodnotě 150,– Kč, Vám přestáváme další data účtovat a do konce měsíce stahujete zdarma.

Snažil jsem se (bohužel zatím neúspěšně) zjistit, jak přesně je to míněno. A ani v ceníku či ve Všeobecných obchodních podmínkách jsem o takovémto „zastropování“ ceny za mobilní data nenašel ani slovo (což mi přijde podezřelé). Obávám se ale, že to nemůže být nic jiného, než určité „přikrášlení“ klasického datového balíčku, po jehož vyčerpání sice nic víc neplatíte, ale zato se vám radikálně sníží rychlost přenosu dat (a když v síti T-Mobile, tak asi na 16 kbit/s).

Jinak to ale není až tak marné: při ceně 0,50 Kč za 1 MB jde jakoby o balíček 300 MB, který ale neplatíte jako balíček (tj. jednorázově, jako celek), ale „progresivně“, podle skutečně spotřebovaných dat. Svým způsobem je to novinka, kterou jsem u jiných virtuálů nezaznamenal – a která může být zajímavá pro zákazníky s opravdu velmi malou potřebou mobilních dat. Jen by asi měla být podána více „na rovinu“.

Co nabízí voocall?

Služba voocall až dosud fungovala jen na bázi předplacených služeb, které poskytovala ve dvou variantách: jako mobilní VoIP a jako callback. V prvním případě jste museli volat (originovat hovor) z VoIP klienta, a minuta hovoru do mobilní sítě vás přišla na 1 Kč (s tarifikací 1+1). Ve druhém případě (u callback-u) jste mohli volat z jakéhokoli mobilu, a minuta hovoru vás přišla na 2 Kč (1 Kč za „zpětné“ volání, a další 1 Kč za „dopředné“ volání do mobilní sítě). V obou případech přitom volaný „viděl“ (v rámci CLIPu) vaše mobilní číslo. To vám ale musel přidělit jiný operátor, protože voocall dosud fungoval jen jako VoIP operátor.

Nově zůstávají obě tyto služby (tedy mobilní VoIP a callback) u voocall-u v provozu i v nabídce, jen s jednou podstatnou změnou: s nižšími cenami minutového hovorného. Jak je tomu u mobilního VoIPu (tedy u volání z VoIP klienta, na bázi SIPu), ukazuje následující tabulka:

dříve

od 1.7.2013

volání do mobilní sítě v ČR

1 Kč

0,59 Kč

volání do pevné sítě v ČR

0,67 Kč

0,65 Kč

Podobně jsou sníženy i ceny callbacku: hovor do mobilní sítě (přes callback) přijde na 0,55 Kč (za „zpětné“ volání) + dalších 0,55 Kč (za „dopředné“ volání), celkem tedy na 2 * 0,55 = 1,10 Kč (vše včetně DPH). V případě volání do pevné sítě (přes callback) jde o 0,55 Kč + 0,59 Kč, celkem tedy 1,14 Kč.

Ano, nejde o chybu: volání do pevné sítě je dražší, a to jak v případě mobilního VoIPu, tak i v případě callback-u. Je to dáno výší terminačních poplatků v pevné a mobilní síti: od včerejška (1.7.2013) klesla cena za terminaci v mobilní síti (na velkoobchodní úrovni a bez DPH) na 27 haléřů. Ovšem cena za terminaci v pevné síti neklesla, dokonce ani „minule“ (k 1.1.2013), a je stále na 34 haléřích (na tranzitní ústředně ve špičce). Důvodem je to, že Evropské komisi se navrhovaný pokles cen za terminaci v pevné síti zdál moc malý (resp. nově navrhovaná cena příliš vysoká), a tak našemu ČTÚ její nasazení zatrhla. Důsledkem je ovšem přesně opačný efekt: dodnes místo nižších cen platíme naopak ceny vyšší. Zde toho máme konkrétní příklad.

Co nabízí voocall jako virtuální operátor?

Zdůrazněme si ještě jednou, že výše popisované služby mobilního VoIPu a callbacku, fungující na předplaceném principu, poskytoval voocall již dříve, byť s vyššími cenami – a k tomu nepotřeboval být virtuálním operátorem.

Nově, coby virtuální operátor, nabízí voocall i další služby, již na bázi klasického GSM/3G. A to na tarifní bázi, neboli na post-paid principu. Tedy s pravidelnou měsíční fakturací. Jeho tarify ukazuje následující tabulka:

Mobilní Pohoda

Mobilní Rodinka

Mobilní Pohoda s internetem

Mobilní Rodinka s internetem

měsíční paušál

39 Kč

89 Kč

189 Kč

229 Kč

mobilní data

žádná

žádná

200 MB

200 MB

volné minuty ve vlastní síti

žádné

100 minut

žádné

100 minut

volání ve vlastní síti

0,59 Kč/minutu

volání do ostatních sítí

1,69 Kč

SMS ve vlastní síti

0,59 Kč

SMS do ostatních sítí

1,25 Kč

Všimněte si na této tabulce zajímavého srovnání: když budete volat z mobilu na mobil pomocí callbacku, zaplatíte za minutu již zmiňovaných 1,10 Kč. Pokud budete volat pomocí callbacku z mobilu na pevnou, zaplatíte 1,14 Kč. Ovšem pokud budete volat „klasicky“, neboli „přes GSM“, zaplatíte v obou případech za minutu 1,69 Kč. Tedy více!

Jinými slovy: callback, který by intuitivně měl být dražší (protože vlastně zahrnuje dva hovory), je ve skutečnosti levnější. Vysvětlení je ale vcelku jednoduché: callback sice fakticky tvoří dva hovory, ale oba jsou originovány v datové síti (pomocí VoIP). Tato originace je v zásadě zadarmo (resp. za paušální náklady), takže do ceny callbacku se promítají především dvě ceny za terminaci. Naproti tomu u klasického volání („GSM“) se do ceny promítá jedna cena za originaci a jedna cena za terminaci. A výrazný cenový rozdíl vzniká v důsledku drahé originace: ta, na rozdíl od terminace, dnes není regulována (viz „kauza“ relevantního trhu č. 8 s mobilní originací). Fakticky se tak cena za originaci odvozuje od toho, „co si řekl“ T-Mobile, coby hostující operátor (MNO/HMNO), a „co si přisadila“ GTS jako zprostředkovatel (MVNE). V konečném důsledku to pochopitelně zaplatí koncový zákazník, pokud volá „klasicky“ a nikoli přes callback či pomocí mobilního VoIPu (pak se do ceny hovoru promítá jen jedna cena za terminaci).

Pokud jde o mobilní data, zde skutečně platí výše uvedené: nečekejte žádné zázraky. Jedinou možností je zatím volba tarifů “s internetem“, který zahrnuje 200 MB dat, bez možnosti dokoupení dalších dat, jiného balíčku či čerpání dat zpoplatněných podle objemu. A pokud jsem správně porozuměl odpovědi na můj dotaz (ohledně poklesu rychlosti po vyčerpání oněch 200 MB), je uživatel místo poklesu rychlosti (např. na 16 kbit/s) dokonce od dat úplně odstřižen. Podle očekávání s tím ani voocall není spokojen, a jeho majitel mi k tomu napsal:

Dnešní tarify jsou hlavně pro „děti“ a „babičky“. O něco smysluplného se budeme muset ještě poprat.

Levný roaming

Významnou předností voocall-u coby virtuálního operátora jsou naopak ceny roamingu v rámci EU. Skoro se mi ani nechce věřit, že se na tak nízké ceny dokázal dostat. Posuďte sami, podle následujících dvou tabulek, převzatých z mého předchozího článku o roamingu (v EU) a aktualizovaných o nové ceny dosavadních operátorů, a nově i voocall-u:

odchozí hovor

příchozí hovor

odchozí SMS

1 MB dat

Telefónica

7,45 Kč/min

2,15 Kč/min

2,45 Kč

14 Kč

T-Mobile

7,47 Kč/min

2,18 Kč/min

2,48 Kč

14 Kč

Vodafone

7,47 Kč/min

2,17 Kč/min

2,49 Kč

14 Kč


odchozí hovor

příchozí hovor

odchozí SMS

1 MB dat

BLESKmobil

7,45 Kč/min

2,15 Kč/min

2,45 Kč

14 Kč

MOBIL.CZ

7,47 Kč/min

2,18 Kč/min

2,48 Kč

14 Kč

Tesco Mobile

7,45 Kč/min

2,15 Kč/min

2,45 Kč

14 Kč

99mobile, komutel, telco consulting

6,61 Kč/min

2,18 Kč/min

2,20 Kč

14,03 Kč

GoMobil

5,67 Kč/min

2,18 Kč/min

2,42 Kč

14,03 Kč

ha-loo mobil

6 Kč/min

2,30 Kč/min

1,90 Kč

13,20 Kč

voocall

3,99 Kč/min

2,18 Kč/min

1,69 Kč

13,99 Kč

Jak je z této tabulky patrné, u příchozích hovorů a u dat v roamingu (v rámci EU) je voocall na průměru. Ovšem u odchozích hovorů jednoznačně vede, s cenou téměř poloviční oproti ostatním! A také s nejnižší cenou za SMS v roamingu, která už se blíží ceně „národních“ SMS u jiných operátorů.

Zdůrazněme si také tarifikaci: u roamingu voocall dodržuje regulací předepsaných 30+1 u odchozích hovorů, a 1+1 u příchozích hovorů. Stejně tak důsledně aplikuje tarifikaci 1+1 i u „národních“ hovorů.

Jistina, portace, smlouva a výpovědní lhůta

Pojďme nyní již k méně příjemným věcem, alespoň z pohledu zákazníka: aby voocall mohl nasadit výše popisované nízké ceny „za objem služeb“, nemůže do nich rozpouštět další své náklady, ale musí je přenášet na zákazníka skrze samostatné ceny, resp. poplatky. Stejně, jako to dělají ostatní virtuálové, fungující na stejné bázi (přes GTS v síti T-M).

Samostatně tak voocall zpoplatňuje například přenos čísla, částkou 300 Kč. Za novou SIM kartu si účtuje 100 Kč, a za její zaslání na dobírku 78 Kč. Kromě toho minimalizuje své riziko nevýběru tím, že po svých tarifních zákaznících požaduje volací jistinu. Podle Všeobecných obchodních podmínek tato jistina funguje následovně:

Jistina slouží jako záloha na konzumované a zatím neuhrazené Služby a zároveň slouží jako limit pro čerpání Služeb. Pokud Zákazník utratí více než je výše nastavené jistiny, Služby budou dočasně pozastaveny. Zákazník by si měl tedy nastavit takovou výši jistiny, aby bezpečně pokryla jeho předpokládanou útratu. Nevyčerpanou jistinu Poskytovatel po ukončení smluvního vztahu Zákazníkovi vrátí.

Výši jistiny by si tedy měl určit sám zákazník, podle toho kolik chce „zkonzumovat“ služeb. Poskytovatel služby stanovuje pouze určité minimum: od 199 Kč pro nejnižší tarif, po 499 Kč pro nejvyšší tarif. Kromě toho pro aktivaci roamingu je třeba jistina ve výši 1000 Kč.

Zákazník, který chce využívat mobilní tarify od vocall-u, s ním uzavírá smlouvu. Ta by měla být smlouvou na dobu neurčitou, a její výpovědní lhůta je 2 měsíce (a začíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po doručení výpovědi).

Souběh GSM a VoIPu

Velkou předností voocall-u, podobně jako u ha-loo mobilu, je možnost kombinace klasických mobilních služeb („GSM“) a mobilního VoIPu, neboli volání z VoIP (nejspíše SIP) klienta.

Z pohledu poskytovatele jde o dvě relativně samostatné služby, označované jako „Mobilní tarify“ a „Mobilní VoIP“. Jak je ale zkombinovat, když „Mobilní tarify“ fungují na post-paid principu (s měsíční fakturací a jistinou), zatímco „Mobilní VoIP“ funguje na předplacené (pre-paid) bázi a vyžaduje dobíjení kreditu? Odpověď by měla být taková, že v případě souběhu se mobilní VoIP také stává post-paid službou a je hrazen nikoli z kreditu, ale účtován následně (post), na měsíční faktuře. Obdobně by tomu mělo být i při souběhu „Mobilních tarifů“ a callbacku.

Zdůraznit bychom si ale měli jednu důležitou skutečnost, zakotvenou ve Všeobecných obchodních podmínkách voocall-u: že mobilní VoIP i callback lze používat jen z mobilu se SIM kartou, která má stejné (MSISDN) číslo jako to, „ze kterého se volá“. Jinými slovy: obě služby byste neměli používat z jiných koncových zařízení. Technicky to ale možné je.

Zajímavé je, že u služby ha-loo mobil jsem obdobné omezení nenašel.

Relax mobil

Na závěr ještě stručně ke druhému virtuálovi, Relax mobilu. Jeho nabídku mobilních dat jsem zmiňoval již v úvodu. Je součástí jediného tarifu, který tento virtuál nabízí: jmenuje se Super tarif 1,50, a jeho pojmenování je odvozeno od toho, že minutová cena hovoru i cena jedné SMS (včetně DPH) je právě 1,50 Kč. Samotný tarif ale přijde na 49,90 Kč měsíčně. Tarifikace u hlasu je 60+1.

Co mne ale na nabídce tohoto virtuála opravdu zaráží (kromě jeho datové nabídky, viz výše), jsou ceny jeho roamingových služeb. Posuďte sami: v době, kdy je maximální regulovaná cena jedné odchozí SMS zprávy v roamingu (v rámci EU) 2,50 Kč, si Relax mobil za 1 SMS účtuje rovných 20 Kč!

Nad aktuální regulovanou cenou (cca 2,18 Kč) je i jeho cena příchozího roamingového hovoru: 2,50 Kč. Nemluvě o tarifikaci po celých minutách, když platná regulační opatření předepisují tarifikaci 30+1 pro odchozí hovory, a 1+1 pro příchozí hovory. Naopak u mobilních dat v roamingu (stále v rámci EU) by Relax mobil byl zdaleka nejlevnější: místo cca 14 korun, které si účtují všichni ostatní za 1 MB roamingových dat, si on účtuje přesně polovinu, tj. 7 Kč. Nejde snad o sérii překlepů či nějaké nedorozumění?