Vyšlo na Lupě, 24.6.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0624001.php3

Roaming za rok možná úplně zmizí. Za týden ale dále zlevní.

Evropská komise změnila názor a místo otevření roamingového trhu chce roaming v rámci Unie rovnou zrušit. Jenže až příštím roce. Letos, od 1.7.2013, nastupuje již dříve plánované zlevnění.

Soudě podle teplot nedávných dnů, je letošní léto již v plném proudu. Ale podle termínů regulace, nařízené Evropskou unií, nastane léto a doba dovolených až příští pondělí. Tedy alespoň pokud jde o mobilní roaming: změny jeho regulované podoby jsou již několik let plánovány s účinností vždy od 1. července aktuálního roku.

Letos tak k 1.7.2013 dochází k dalšímu snížení regulovaných cen roamingu v rámci EU, konkrétně v rámci tzv. eurotarifů. Proto se ve druhé části tohoto článku podíváme podrobněji na to, jak by měly nové ceny vypadat. A také na to, zda na ně již jsou připraveni i naši operátoři. Již dopředu si ale můžeme naznačit, že jak u tria operátorů s vlastní sítí, tak i u nově nastupujících virtuálů to je  „tak i tak“: někteří již své ceny snížili, jiní ještě ne.

Nejprve si ale naznačme, jak by se měl roaming – v rámci EU - vyvíjet do budoucna. Protože zde se záměry dosti zásadně mění. A to na úrovni Evropské komise, která dnes o roamingu v rámci Unie fakticky rozhoduje.

Jak Unie zregulovala mobilní roaming

Že mobilní roaming býval extrémně drahý, a mnohde stále ještě je, ví snad každý. Ale proč tomu tak je, se ví už mnohem méně. Operátoři nás tradičně přesvědčují, že je to tak nezbytné kvůli vysokým nákladům. Ale bývalý ředitel českého T-Mobile, pan Roland Mahler, to v roce 2010 na jednom z NetClub-ů popsal trochu jinak: jako dohodu operátorů na záměrně vysokých cenách. Což z dnešního pohledu považuje za velkou chybu:

Když byste měl zhodnotit těch posledních deset let, existuje nějaké rozhodnutí, které jste učinil, a které z dnešního pohledu považujete za chybu?
Největší chybou, na které jsem se podílel už v době, než jsem přišel do Prahy, byl výsledek jednání o způsobu zpoplatnění GSM služeb. Například roaming byl v té době něco úplně nového a my jsme jej považovali za tak nadstandardní službu, že jsme za něj požadovali opravdu vysoké částky. V GSM asociaci jsme se shodli na tom, že budeme po zákazníkovi požadovat vysoký příplatek, což z dnešního pohledu považuji za chybu. Přestože ceny roamingu se v poslední době výrazně snížily, neustále se s negativními důsledky onoho rozhodnutí potýkáme a bude ještě nějakých deset, dvacet let trvat, než si lidé přestanou spojovat volání v zahraničí se strachem z vysokých účtů.

Pravdou je, že tato „chyba“ výrazně zdeformovala trh s roamingovými službami. Vštípila uživatelům zásadu, že se musí „velmi krotit“, pokud nechtějí „prodělat kalhoty“, resp. utrpět šok z vysokého účtu. A také je přiměla hledat nejrůznější alternativní cesty a cestičky, jak zůstat i v zahraničí dostupní, ale nevykrvácet při tom.

Celou tuto chybu, alespoň v rámci EU, pak začala napravovat Unie, a zejména její Komise. Nebrala si přitom servítky ani ohled na postupy, které od členských států jinak sama tvrdě vyžaduje. Ale v tomto konkrétním případě (alespoň podle mého názoru) účel posvětil prostředky: Komise direktivně stanovila stropy (maxima) pro koncové ceny roamingových služeb (stále: v rámci EU), i jejich postupné snižování, vždy k 1. červenci daného roku.  Letos, vlastně již přesně za týden (k 1.7.2013), nás tedy čeká další nadiktované snížení. Ukazuje ho následující tabulka, která zahrnuje také srovnání se změnami k 1.7.2012, i s dalším plánovaným snížením k 1.7.2014 (zdroj):

Připomeňme si také, že další (a vlastně nepřímou) změnou je i to, že k 1.7.2013 vstupuje do EU Chorvatsko. Takže regulované ceny roamingových služeb se od 1. července budou týkat i této oblíbené turistické destinace.

v eurocentech za minutu/zprávu/1MB

odchozí hovor v roamingu

příchozí hovor v roamingu

odchozí SMS v roamingu

1 MB dat v roamingu

od 1.1.2012

29

8

9

70

od 1.7.2013

24

7

8

45

od 1.7.2014

19

5

6

20

Současně s regulací koncových cen roamingových služeb Komise operátorům zatrhla i jejich obvyklé finty na zvyšování jejich faktických výnosů. Zejména „zvýšenou“ tarifikaci, například po celých minutách, resp. 60+60 (která, jak známo, navyšuje útratu zákazníka v průměru o 31%). Proto je dnes v roamingu nařízeno účtování 1+1 pro příchozí hovory, a 30+1 pro odchozí hovory. A u mobilních dat účtování po 1 KB. Navíc s povinným opatřením proti šoku z vysokého účtu, které vyžaduje, aby útrata za datové služby v roamingu byla „zastropována“ na 50€, a další konzumaci nad tento limit musel zákazník explicitně odsouhlasit. Vše v rámci EU, alespoň pokud jde o ceny za volání, SMS a data – zatímco povinné „zastropování“ útraty za mobilní data je dnes již obecné a týká se celého světa.

Ne oddělit, ale rovnou zrušit

Takto „dopředu narýsovaná“ trajektorie dalšího vývoje regulovaného roamingu ale měla doznat poměrně zásadní změny. Ještě v lednu tohoto roku jsem zde na Lupě psal o tom, jak Komise plánuje „oddělit“ roaming od národních služeb: dnes je to tak, že když „doma“ využíváte služeb operátora XY, je automaticky dáno, že je to stejný operátor XY, kdo vám poskytuje také všechny roamingové služby. Tedy spíše stanovuje a pak inkasuje ceny za roamingové služby, protože doopravdy je poskytuje příslušný zahraniční roamingový partner.

Komise ale tehdy přišla s představou, že by to tak „automatické“ být nemuselo. Že by si každý mohl svobodně vybrat, kdo mu bude poskytovat (a také účtovat) roamingové služby, nezávisle na jeho „domovském“ operátorovi XY. A to již od 1.7.2014.

Jistě, byla s tím spojena řada těžkostí  a nebylo to možná úplně dořešené. Ani pro zákazníky by to nebylo zrovna jednoduché. Spíše naopak. Takže možná i proto komisařka Neelie Kroesová, do jejíhož portfolia telekomunikace spadají, nedávno přišla s jednodušším, ale o to radikálnějším záměrem: roamingové "příplatky" úplně zrušit. Tedy dosáhnout toho, aby využívání mobilních služeb v jiné členské zemi Unie stálo úplně stejně jako v domovské zemi. Tedy aby nebylo zatíženo žádným cenovým rozdílem, resp. „vysokým příplatkem“, na kterém se kdysi dávno dohodli kapitánové mobilního průmyslu v rámci GSM asociace (viz výše).

Co by to znamenalo, lze ukázat na srovnání se službou Roaming na den od českého Vodafone: ten nabízí, že za příplatek 99 Kč můžete na jeden den (přesněji do půlnoci aktuálního dne) v rámci EU fungovat „jako doma“. Tedy skoro jako doma: můžete čerpat volné minuty a SMSky ze svého tarifu (další jsou za 6,55 Kč a 1,51 Kč), plus přenášet data, ale jen do objemu 100 MB.

Pokud by byla naplněna vize s úplným zrušením roamingových cen a poplatků, neplatili byste onen příplatek 99 Kč za den, a nebylo by to „skoro jako doma“ - ale "opravdu jako doma“. Volali byste za stejné ceny, a stejně tak přenášeli SMSky i data, jako když nejste v zahraničí.

Bez jednotného trhu to nepůjde

Jistě, myšlenka na úplné zrušení roamingu je značně radikální, a jejíž implementace by určitě narazila na roztříštěnost unijního telekomunikačního trhu – který vlastně ani neexistuje (jako jeden trh, se skutečně jednotnými pravidly, jednotnými licencemi/oprávněními atd.). Místo něj je zde 27 relativně samostatných telekomunikačních trhů, a snad žádný operátor nepůsobí na všech těchto národních trzích. A tak to komisařka Kroesová, mimochodem prý již neusilující o další funkční období v budoucí nové Komisi, vzala ještě více zgruntu: aby mohla úplně zrušit roaming, navrhuje sjednotit všechny telekomunikační trhy do jednoho společného evropského telekomunikačního trhu. Tedy spíše dotáhnout do konce vize, které již dříve prezentovala jak ona, tak mnozí další – ale které dosud nikdo nedokázal uskutečnit v jejich plné šíři.

Nyní komisařka Kroesová možná cítí větší podporu pro myšlenku sjednocení, a prý i podporu v rámci Rady EU i evropského parlamentu. A tak v nedávných dnech opakovaně vydává signály jak o svém záměru úplně zrušit roaming (již k jaru příštího roku), tak i o záměru  skutečně sjednotit celý unijní telekomunikační trh. Poprvé to takto naznačila v projevu k europoslancům na konci května, a následně v dalších svých projevech několikráte zopakovala.

Zatím je ale vše jen ve stádiu „prezentace záměrů“: první konkrétnější návrhy by prý měly být předloženy počátkem září a přijaty ještě za stávajícího funkčního období Komise i Evropského parlamentu.

No, uvidíme. Radikálních projevů s odvážnými záměry jsme slyšeli už hodně. V době před nadcházejícími volbami do unijních orgánů jich možná bude ještě přibývat, stejně jako jejich radikálnosti. Ale k realizaci bývá mnohdy pořádně daleko.

Kdo a jak je u nás připraven na nové ceny roamingu?

Vraťme se ale z výšin vzletných unijních záměrů zpět na zem, k účtům a k cenám za roamingové služby, které budou platit od 1.7.2013. Připomeňme si, že jde o ceny roamingu v rámci EU (jeho 27, resp. brzy již 28  členských států), a také států EHP (Evropské ekonomické oblasti, tj. Islandu, Lichtenštejnska a Norska), a to v rámci tzv. eurotarifů. Tedy takových tarifů, které jsou všichni operátoři povinni nabízet. V případě nových virtuálů jsou to jejich jediné tarify, ale u operátorů s vlastní sítí se zákazník může setkat s řadou dalších roamingových tarifů, které již nejsou nijak svázány unijní regulací.

Připomeňme si také výše uvedenou tabulku s direktivně stanovenými cenami (nejpozději) od 1.7.2013: jsou to ceny maximální („stropy“), takže operátor nesmí jít se svou cenou nad ně, ale může být jakkoli levnější. Jde přitom o ceny koncové, resp. maloobchodní, ale bez DPH. Navíc v eurocentech. Proto je v následující tabulce uveden také přepočet na ceny v Kč (s kurzem ke dni 21.6.2013: 25,82 Kč za 1 €) a se započítáním DPH ve výši 21 %.

max. ceny k 1.7.2013

odchozí hovor

příchozí hovor

odchozí SMS

1 MB dat

v eurocentech bez DPH

24

7

8

45

v Kč s DPH 21%

7,498128 Kč

2,186954 Kč

2,499376 Kč

14,05899 Kč

Nyní již k tomu, jaké ceny aktuálně uplatňují naši operátoři s vlastní sítí, v rámci svých eurotarifů.  (tj. O2 Eurotarif u Telefóniky, Roamingové zvýhodnění EU u T-Mobile a Vodafone World Roaming). Vidíte je v následující tabulce:

odchozí hovor

příchozí hovor

odchozí SMS

1 MB dat

zahrnuje Chorvatsko?

Telefónica

8,70 Kč/min

2,30 Kč/min

2,60 Kč

20 Kč/MB

ne

T-Mobile (od 1.7.2013)

7,47 Kč/min

2,18 Kč/min

2,48 Kč

14 Kč/MB

ano

Vodafone (od 21.6.2013)

7,47 Kč/min

2,17 Kč/min

2,49 Kč

14 Kč/MB

ano

Upřesněme si, že v případě T-Mobile jde o roamingový tarif „T-Mobile Roaming“, který od 1.7.2013 nahradí v roli Eurotarifu dosavadní Roamingové zvýhodnění EU. V případě Vodafone jde o jeho Vodafone World Roaming, kde ke změně došlo s vydáním nového ceníku s datem účinnosti 21.6.2013.

V případě Telefóniky jde o její O2 Eurotarif, který ale ještě nebyl „aktualizován“ s ohledem na platnost nových maximálních cen k 1.7.2013. A také ještě nezahrnuje Chorvatsko (zatímco eurotarify u T-Mobile a Vodafone již ano).

Dnes už ale nestačí jen popsat situaci u tria operátorů s vlastní sítí. Protože na trhu již působí i několik virtuálů, či alespoň přeprodejců – a také oni musí respektovat unií regulované ceny roamingu. U všech přitom jde o jejich jediný roamingový tarif. Všichni ve svých cenících deklarují, že respektují Unií požadovanou tarifikaci (30+1 u odchozích hovorů a 1+1 u příchozích), s výjimkou MOBIL.CZ, který obecně uvádí tarifikaci 60+1 a u roamingu neuvádí žádnou výjimku.

Naopak u žádného z nich jsem zatím nenašel zmínku o tom, jak naplňují požadavek na omezení mobilních dat v roamingu na 50€ a jak umožňují zákazníkovi pokračovat dál, pokud o to má zájem.

Ale pojďme již k cenám virtuálů v roamingu: ukazuje je následující tabulka.

odchozí hovor

příchozí hovor

odchozí SMS

1 MB dat

zahrnuje Chorvatsko?

BLESKmobil

8,60 Kč/min

2,30 Kč/min

2,60 Kč

20 Kč

ne

MOBIL.CZ

7,47 Kč/min

2,18 Kč/min

2,48 Kč

14 Kč

není uvedeno

Tesco Mobile

8,60 Kč/min

2,30 Kč/min

2,60 Kč

20 Kč

ne

99mobile, komutel, telco consulting

6,61 Kč/min

2,18 Kč/min

2,20 Kč

14,03 Kč

ano (od 1.7.2013)

GoMobil

5,67 Kč/min

2,18 Kč/min

2,42 Kč

14,03 Kč

není uvedeno

ha-loo mobil

6 Kč/min

2,30 Kč/min

1,90 Kč

20 Kč

není uvedeno

Jak sami vidíte, i zde jsou někteří virtuálové stále ještě „na loňských cenách“, a do svých eurotarifů nezahrnují Chorvatsko. Konkrétně jde o oba virtuály „pod“ Telefónikou, tedy o  BLESKmobil a Tesco mobile. U ostatních by ceny již měli být pod stropem, nově stanoveným od 1.7.2013 – s výjimkou ha-loo mobil-u, který má dražší roamingová data (jakoby ještě s loňskou cenou, zatímco u ostatních položek má už ceny „nové“).

O zahrnutí Chorvatska do eurotarifu explicitně hovoří 99mobile (a tím zřejmě i jeho dva partneři, komutel a telco consulting, kterým poskytuje své služby na velkoobchodní bázi). V případě MOBIL.CZ, GoMobil a ha-loo mobil není zahrnutí Chorvatska do eurotarifu explicitně zmiňováno, protože tito operátoři ve svých cenících hovoří pouze o „zemích EU“, ale nevyjmenovávají je.

A ještě jedna věc je na poslední tabulce zajímavá: u virtálů, kromě těch „pod Telefónikou“, je podstatně větší rozptyl cen, ukazující na větší konkurenci a boj o zákazníka. Zatímco trio operátorů s vlastní sítí se tradičně drží co nejtěsněji pod nařízeným „stropem“, virtuálové si troufají  jít níže. Ale každý trochu jinde: zatímco třeba GoMobil má výrazně nejlevnější odchozí hovory, v příchozích hovorech naopak „těsně pod stropem“. A v SMSkách je zase výrazně nejlevnější ha-loo mobil.