Vyšlo na Lupě, 21.5.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0521001.php3

TESCO Mobile nabízí předplacený tarif a dostatek mobilních dat

Český Tesco Mobile už není pouhý značkový přeprodejce, své zákazníky bude obsluhovat sám. Nabízí předplacené služby, které se ale chovají stejně jako tarif.

Další virtuální operátor, který vstupuje na náš mobilní trh – konkrétně TESCO Mobile - už není pouhým značkovým přeprodejcem.  Už je registrován u ČTÚ jako operátor (podnikatel v elektronických komunikacích), a své služby nejenom nabízí pod vlastní značkou, ale také sám poskytuje, pod svým vlastním jménem.

Jeho zákazníci tedy vstupují do smluvního vztahu s TESCO Mobile ČR, s.r.o., a nikoli s hostitelským operátorem, kterým je v daném případě česká Telefonica. I když je to vlastně je tak „na půl“: nový TESCO Mobile je totiž společným podnikem (joint venture) společnosti TESCO Stores a samotné Telefóniky, ve kterém mají oba subjekty stejný (poloviční) podíl.

Na pomyslné škále virtuálních operátorů tedy TESCO Mobile stojí výše než BLESKMobil a MOBIL.CZ, kteří jsou pouhými značkovými přeprodejci. Na druhou stranu ale TESCO Mobile stojí níže než GTS, který se představil nedávno, protože ten k poskytování mobilních služeb využívá alespoň část své vlastní telekomunikační infrastruktury.

To TESCO Mobile vlastní telekomunikační infrastrukturu nemá, a vlastně ani nepotřebuje (když ji má jeho poloviční vlastník, Telefónica). Zato má infrastrukturu jiného typu: síť prodejen a komunitu zákazníků, se kterou pracuje zejména skrze svůj věrnostní program ClubCard. Proto se dalo očekávat, že tuto svou přednost významně využije pro své fungování v roli virtuálního operátora.

Samozřejmě se tak stalo. Ale osobně mne trochu překvapila relativně malá míra tohoto zapojení. Ale nepředbíhejme. Pojďme nejprve k tomu, co nový TESCO Mobile nabízí. Přesněji: co včera představil novinářům, s tím že zákazníkům začne skutečně poskytovat až příští týden, ve středu 29.5.2013.

Předplacený tarif?

Nabídka nového TESCO Mobile je postavena na bázi předplacených služeb a uživatel si tak musí sám, včas a v potřebné míře nabíjet kredit. Ten má platnost 6 měsíců (tedy stejně jako u BLESKmobil a MOBIL.CZ), a i po expiraci jej lze „získat zpět“ novým dobitím  ještě po dalších 6 měsíců (protože po 12 měsících od posledního dobití kreditu je SIM karta zrušena).

Přitom za každé dobití kreditu TESCO Mobile slibuje dvojnásobný počet bodů do programu Clubcard: standardně zde získáváte 1 bod za každých utracených 10 Kč. Při dobíjení kreditu by tedy za každých 10 Kč měly být body dva.

Pokud bude zákazník využívat svůj kredit skutečně jen jako kredit (bez aktivace automaticky obnovovaných balíčků, viz dále), bude komunikovat za následující částky (v ceníku označováno jako „TESCO Mobile TARIF“):

  • volání v rámci TESCO Mobile: 1,50 Kč za minutu, s tarifikací 60+1
  • volání do ostatních sítí v ČR: 2,90 Kč za minutu, s tarifikací 60+1
  • SMS do všech sítí v ČR: 1,50 Kč
  • MMS do všech sítí v ČR: 5 Kč

K tomu „základu“ si zákazník může pořídit jeden „hlasový“ balíček, pojmenovaný Clubcard balíček na měsíc. Zahrnuje:

  • neomezená volání a SMS v rámci TESCO Mobile
  • 120 minut volání do ostatních sítí v ČR, další za 2,90 Kč za minutu
  • 60 SMS do ostatních sítí v ČR, další za 1,50 Kč za zprávu

Za tento balíček, který má platnost 30 dnů, zákazník zaplatí ze svého kreditu 300 Kč (vše vč. DPH). A pokud neřekne jinak, bude mu vždy automaticky aktivován na dalších 30 dnů (samozřejmě pokud má na svém účtu dostatek kreditu). Prakticky to tedy vychází nastejno, jako u klasického tarifu – jen zcela bez úvazku a s možností kdykoli zastavit automatickou obnovu (revolving) balíčku/tarifu.

Pro srovnání: Telefónica i T-Mobile  nabízí podobné tarify bez závazku za 399 Kč, jako tarif FREE O2, resp. tarif „S námi v síti bez závazku“. Zahrnují  také neomezená volání  ve vlastní síti, žádný Internet a SMS za 1,50 Kč. Liší se jen v ceně MMS: Telefónica si účtuje 5,60 Kč, zatímco T-Mobile za 4,90 Kč za jednu zprávu. Další volání pak u Telefóniky i T-Mobile vychází shodně na 3,50 Kč - zatímco u TESCO Mobile jen na 2,90 Kč.

Z tohoto pohledu je tedy TESCO Mobile – s cenou „tarifu / balíčku Clubcard“ 300 Kč – o dost levnější než Telefónica a T-Mobile. Na druhou stranu je ale třeba brát v úvahu i rozdíl ve velikosti vlastních sítí a tím i v tom, jaká je „užitná hodnota“ neomezeného volání ve vlastní síti. Se zohledněním tohoto faktoru může být výhodnost srovnávaných tarifů třeba i obrácená.

A pro úplnost: když TESCO Mobile mluví o „neomezeném volání“ ve vlastní síti, má tím na mysli to samé co Telefónica: tedy 10 000 minut měsíčně, po jejichž překročení nedochází automaticky ke zpoplatnění dalších minut (jako je tomu u T-Mobile), ale nejprve prý ke zkoumání, zda jde či  nejde o zneužití (formou nějakého přeprodeje).

Datové balíčky

TESCO Mobile kromě volání, SMS a MMS pochopitelně nabízí také mobilní data – a to výlučně formou datových balíčků. Jde vlastně o čtyři balíčky, z nichž jeden má platnost 1 den (balíček TESCO Mobile Internet na dnes), zatímco zbývající tři (balíčky TESCO Mobile Internet na měsíc) mají platnost 30 kalendářních dnů (a nikoli kalendářní měsíc, jak by jejich název naznačoval).

 Jinými slovy: každý balíček zahrnuje určitý objem dat, a na jeho čerpání má zákazník jeden den (přesněji: dobu do půlnoci aktuálního dne), resp. 30 kalendářních dnů.

Tesco Mobile Internet na dnes

objem dat (do konce dne)

cena

max. rychlost stahování dat

max. rychlost odesílání dat

50 MB

20 Kč

8 Mbit/s

2 Mbit/s

Tesco Mobile Internet na měsíc

objem dat (na 30 dnů)

cena

obnova

max. rychlost stahování dat

max. rychlost odesílání dat

Internet150

150 MB

150 Kč

100 Kč

8 Mbit/s

2 Mbit/s

Internet250

400 MB

250 Kč

100 Kč

20 Mbit/s

2 Mbit/s

Internet350

1 GB

350 Kč

100 Kč

20 Mbit/s

2 Mbit/s

Vlastnosti jednotlivých balíčků, včetně maximálních možných rychlostí, ukazují obě tabulky. Na té druhé si povšimněte kolonky „obnova“, v jednotné výši 100 Kč: pokud během 30 dnů životnosti balíčku vyčerpáte objem jeho dat, můžete si za tuto jednotnou částku (tj. 100 Kč) přikoupit další objem dat - ve stejné výši, jakou měl balíček původně. Takže například u nejvyššího balíčku dostanete „první“ 1GB za 350 Kč, ale další už za 100 Kč (a to i opakovaně). Jen vše musíte stihnout „zkonzumovat“ za oněch 30 dnů, přičemž do dalších 30 dnů se nic nepřevádí a všechna nevyužitá data propadají.

I u těchto datových balíčků platí, že jakmile si je jednou aktivujete, jsou vám následně znovu aktivovány automaticky, pokud toto automatické obnovování sami nezastavíte. Přitom balíček „TESCO Mobile Internet na dnes“ je uživatelům aktivován automaticky, ale fakticky se spouští až prvním požadavkem na data v průběhu dne.

Pro samotné fungování datových přenosů  v síti TESCO Mobile platí stejná pravidla, jako pro datové přenosy v síti hostitelské Telefóniky. Což mj. znamená, že P2P přenosy jsou zakázány úplně,  a že po vyčerpání objemového limitu je dále možné používat web (http) a poštu rychlostí až 200 kbit/s. Pro případné VPN, stejně jako pro https pak je stropem 32 kbit/s, a například pro FTP či služby jako YouTube jsou datové přenosy po vyčerpání objemu zcela zablokovány. Viz následující obrázek.

Pokud bychom chtěli aspoň letmo srovnat celkovou cenovou hladinu mobilních dat (určených pro mobily) u TESCO Mobile a samotné Telefóniky, vyšlo by to asi o něco lépe pro Telefóniku. Přímo souměřitelný je například balíček 1 GB, který u Telefóniky vyjde na 303 Kč měsíčně, zatímco u TESCO Mobile na 350 Kč (vše včetně DPH).  Na druhou stranu možnost obnovy (fakticky přikoupení stejného objemu dat) za jednotných 100 Kč je zajímavou předností TESCO Mobile.

Jak Telefónika dále utáhla mobilně-datový šroub

Když už jsme u srovnávání nabídky datových služeb, nemohu si odpustit jedno nepříjemné zjištění, které se týká samotné Telefóniky a způsobu, jakým postupně (salámovou metodou) omezuje svou nabídku mobilních dat.

Vzpomínáte si ještě na uvedení nových tarifů FREE? Společně s nimi Telefónica omezila (k 10.4.203) svůj nejvyšší datový tarif (Internet v mobilu XXL), a to na 30 GB. Původně byl neomezený, a neměl tedy žádný objemový limit. Již dříve přitom potkal stejný osud tarif Internet v mobilu+ XXL. No a nyní, v ceníku z 15.5.2013, už tyto datové tarify nejsou vůbec.  

Není to ale jediné „přiškrcení“ nabídky datových služeb, ke kterému Telefónica v tichosti přistoupila. Pokud se pozorně podíváte na předchozí obrázek, můžete na něm vidět stejné pasáže dvou různých ceníků: horní je z 1.4.2013, spodní z 15.5.2013. A na tom horním jsou jednotlivé datové tarify ještě bez omezení rychlostí, zatímco na tom spodním již rychlostně omezeny jsou. Prý právě od 15.5.

Na koho cílí nový TESCO Mobile?

Vraťme se ale zpět k samotnému TESCO Mobile a k tomu, co včera představil. Osobně mne na jeho nabídce překvapil „tarif“ (balíček) ClubCard: přijde mi zbytečně předimenzovaný. Tedy s příliš velkým objemem služeb, byť za relativně únosnou cenu. Možná ale jenom špatně odhaduji cílovou skupinu nového virtuálního operátora: třeba míří především na takové zákazníky, kteří nejsou zase až tak citliví na svou útratu, nemají problém platit každý měsíc minimálně 300 Kč, a dosud je neuspokojila žádná nabídka stávajících operátorů.

Nebo že by si TESCO Mobile chtělo tyto zákazníky získat skrze synergie se svým věrnostním programem ClubCard? I zde mne překvapilo, jak je vazba na tento věrnostní program malá. Vlastně jde jen o dvojnásobnou porci bodů za dobíjení kreditů. Očekával jsem spíše celou záplavu neodolatelných nabídek typu „za X věrnostních bodů vám dáme Y minut“, nebo „koupí tohoto výrobku získáte navíc Z minut“.

Jenže s tím mi zase nehraje vazba mezi SIM kartami a jednotlivými kartami programu ClubCard: s jednou kartou ClubCard je možné „sdružit“ (zaregistrovat) až 10 SIM karet. Pro připisování bodů za dobíjení to má logiku: dobitím kterékoli ze SIM karet, zaregistrovaných na jednu kartu Clubcard, dojde k připsání příslušného počtu bodů na tuto kartu. Ale při opačném postupu by to už bylo horší: když bych nakoupil nějaký báječný produkt, se kterým je spojeno získání X minut, na kterou ze zaregistrovaných SIM karet by se připsaly? Nebo by si snad člověk u pokladny musel na místě vybírat?

No, uvidíme. Jinak zástupci TESCO Mobile včera nechtěli moc mluvit o tom, jaká je jejich představa o počtu získaných zákazníků. Sami ale naznačili jedno vodítko: od ČTÚ si nechali přidělit 200 000 čísel, v rozsahu od 702 800 000 po 702 999 999. A předvedli také prvních 8 druh mobilů, které chtějí prodávat: od jednoduchých modelů pro seniory až po smartphony.

Jinak i pro TESCO Mobile platí to samé, co pro BLESKMobil či MOBIL.CZ: vůči zákazníkovi se chovají podobně jako nízkonákladoví přepravci. Předpokládají tedy, že se zákazník obslouží sám, skrze webovou samoobsluhu či automat na telefonní lince. A pokud bude někdo chtít asistenci lidského operátora, bude za ni muset zaplatit. Nikoli ale 20 Kč za hovor, jako je tomu u BLESKmobilu či MOBIL.CZ, ale běžnou minutovou sazbou (mimo síť TESCO Mobile, tj. 2,90 Kč za minutu).

A mimochodem, stejné jako u BLESKmobilu je i to, že byť jde fyzicky o stále stejnou mobilní síť Telefóniky, „tarifně“ jde o jiné sítě – a tudíž při běžném vzájemném volání jde o volání zpoplatněná jako volání do jiné sítě (v obou směrech).