Vyšlo na Lupě, 13.5.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0513001.php3

U nového virtuálního operátora MOBIL.CZ si mobilní data samostatně nekoupíte

Nový MOBIL.CZ se netají tím, že je pouze značkovým přeprodejcem služeb T-Mobile. Nabízí předplacené služby a data poskytuje jen jako bonus za dobití kreditu.

Právě dnes vstupuje na náš trh mobilních služeb další značkový přeprodejce (Branded Reseller), a to MOBIL.CZ. Zda jej můžeme označit za virtuálního operátora, záleží na úhlu pohledu (stejně jako u BLESKmobilu): při striktní interpretaci to žádný operátor není, a tudíž ani virtuální, protože nevstupuje do smluvního vztahu se zákazníkem a není to on, kdo mu poskytuje samotné služby. Místo něj tak činí společnost T-Mobile Czech Republic (zatímco v případě BLESKmobilu je to Telefónica Czech Republic).

Teprve při volnější interpretaci, kdy se pod pojem „virtuální operátor“ dá zařadit prakticky jakýkoli model fungování, lze MOBIL.CZ považovat za virtuálního operátora. A abych byl konzistentní se svým hodnocením BLESKmobilu, přidržím se této „volnější“ interpretace a dovolím si titulovat MOBIL.CZ jako virtuála (virtuálního operátora).

 

Rýsuje se trend

Na subjekty, které fungují jako značkoví předprodejci (Branded Reseller) si zřejmě budeme muset zvykat i bez ohledu na to, zda je chceme označovat jako virtuály či nikoli. Ukazuje se totiž, že právě tento model je pro nové zájemce o vstup na trh nejschůdnější i nejsnáze (a také nejrychleji) implementovatelný.

Protože pokud tito zájemci ještě nejsou operátory ve striktním slova smyslu – nejen s registrací u ČTÚ, ale hlavně s vlastním billingem, nastavenými platebními kanály, podporou uživatelů a mnoha dalšími nezbytnostmi, nemluvě již o vlastní telekomunikační infrastruktuře  - nevyplatí se jim tyto věci budovat na zelené louce pro ten počet zákazníků, který mohou reálně očekávat, a hlavně v rámci relativně těsných marží, který pro své působení mají. Schůdnější je pro ně využívat již existující „zázemí“ svého hostitelského operátora a jen minimálně ho modifikovat či „dotvářet“. Například vyhrazením a vyškolením určitého počtu operátorů v call centrech svého hostitelského operátora.

Proto si dovolím předpokládat, že s jinými modely, než je značkový přeprodejce (Branded Reseller), se setkáme asi jen tam, kde se o roli virtuála hlásí někdo z telekomunikační branže, kdo už má vybudováno celé potřebné zázemí. Což by mohla být například společnost GTS, která hodlá oznámit svůj vstup na pole mobilních služeb hned zítra, v úterý 14. května. A jak se dá předpokládat, zaměří se nejspíše na firemní zákazníky a na doplnění svého dosavadního portfolia.

Zpět ale k novému MOBIL.CZ: ten tedy vstupuje na trh jako  pouhý přeprodejce služeb společnosti T-Mobile. Byť značkový (Branded Reseller), když tyto služby přeprodává pod vlastní značkou. Nicméně říká to více na rovinu, než to při svém vstupu na trh říkal BLESKmobil. Třeba již v první své tiskové zprávě uvádí, že

Svoje služby bude nabízet v režimu Branded Reseller s využitím sítě T-Mobile Czech Republic

Nicméně do budoucna by prý MOBIL.CZ rád fungoval i ve „vyšším“ režimu (Service Provider), kdy by již nebyl pouhým značkovým přeprodejcem. Ovšem cesta k tomu je prý relativně dlouhá, náročná a samozřejmě také závislá na tom, jak úspěšný bude jeho vstup na trh v roli značkového přeprodejce.

Čím nalákat a čím motivovat?

Dalším významným důsledkem popisovaného trendu je to, že značkoví přeprodejci si (zatím) troufají jen na předplacený model služeb, a nikoli na model post-paid s klasickými tarify. Protože u předplacených služeb nepotřebují následný billing, nemusí řešit neplatiče, nepotřebují úvazky a veškerou s nimi spojenou agendu, stejně jako řadu dalších věcí, které s tarify souvisí. A je otázkou, jestli si na tarify vůbec někdy troufnou.

U předplacených služeb je ale klíčové to, jak přimět zákazníka k co nejčastějšímu dobíjení kreditu. Lze totiž očekávat, že půjde o zákazníky s relativně menší až velmi malou „konzumací“. Jak je tedy motivovat k tomu, aby konzumovali více? Nebo alespoň dobíjeli svůj kredit co možná nejčastěji a nejvíce?

V tom samozřejmě hraje svou roli celková cenová hladina, kterou virtuál (resp. značkový přeprodejce) nastaví. Zde, alespoň pokud jde o  hlasové služby, SMSky a MMSky, se nový MOBIL.CZ zcela srovnal s BLESKmobilem:

minuta hovoru

tarifikace

SMS

MMS

BLESKmobil

2,50 Kč

60+1

1,50 Kč

5 Kč

MOBIL.CZ

2,50 Kč

60+1

1,50 Kč

5 Kč

Shodná je přitom i cena hovoru na zákaznickou linku, pokud budete mluvit s lidským operátorem (a ne pouze z „plechovou hubou“, resp. s automatem): zaplatíte 20 Kč za hovor jako takový. Ovšem jen v pracovní dny od 8 do 19 hod., kdy jsou operátoři k dispozici.

Výrazný rozdíl mezi BLESKmobilem a MOBIL.CZ je ale v datových službách a v „motivaci“ zákazníků, aby co nejčastěji dobíjeli svůj kredit.

BLESKmobil na to původně šel tak, že nastavil extrémně krátkou dobu platnosti svého kreditu: pouhé 3 měsíce (přesněji: 90 dnů). A jelikož minimální částka pro dobití je u něj 200 Kč, znamenalo to, že pro „udržení“ předplacené karty ve funkčním stavu bylo potřeba ji dobíjet touto částkou (200 Kč) každé tři měsíce V přepočtu na měsíc to odpovídalo „minimální útratě“ ve výši 67 Kč. Současně to vytvářelo tlak na to, aby uživatel „zkonzumoval“ právě tolik služeb, aby mu kredit nepropadal.

Pak ale i BLESKmobil seznal, že ony tři měsíce jsou příliš striktní, a dobu platnosti kreditu prodloužil na 6 měsíců (přesněji: 180 dnů). Ve svých Všeobecných obchodních podmínkách přitom ponechal „povinnou konzumaci“ (ustanovení, podle kterého „Účastník je povinen vyčerpat Kredit během stanovené doby platnosti“). Přesto ale nabízí ještě možnost obnovení kreditu ještě po dalších 6 měsíců (dalším dobitím).

Nový MOBIL.CZ má  platnost kreditu také 6 měsíců, ale s možností jeho obnovy (dalším dobitím) již jen jeden další měsíc, a se zrušením čísla i SIM karty po 12 měsících od posledního dobití. Na druhou stranu i po expiraci kreditu (po 6 měsících) by stále měly fungovat příchozí hovory (do zrušení čísla a SIM).

Mobilní Internet již v ceně

Hlavní lákadlo nového MOBIL.CZ je ale ve způsobu, jakým má vyřešeny datové služby: nezpoplatňuje je samostatně, ale zahrnuje je už do ceny hovorného, resp. dává je jako bonus za každé dobití kreditu, který se jinak čerpá jen za hlasové služby, SMSky a MMSky.

Samozřejmě nejde o žádná neomezená data, ale o časově i objemově omezený příděl: za každé dobití kreditu je uživateli nastaven objem mobilních dat k přenesení na 200 MB, a tento objem může čerpat během následujících 30 dnů. 

Upřesněme si, jak to funguje: celý systém dobíjení kreditu je nastaven tak, že minimální částkou dobití je 200 Kč. Samozřejmě je možné si dobít kredit vyšší částkou, ale na datové služby to vliv nemá: ať si jednorázově nabijete svůj kredit částkou 200 Kč či třeba 2000 Kč, vždy získáte stejný „příděl“ mobilních dat: oněch 200 MB, s možností čerpání po následujících 30 dnů. 

Důležité také je, že se vždy začíná „na zelené louce“ a nezáleží ani na tom, kolik dat k přenesení vám před dobitím kreditu ještě zbývalo a na jak dlouho: vždy začínáte jakoby od začátku s 200 MB na 30 dnů. Jinými slovy: nevyčerpaná data se nepřenáší ani jinak „nekumulují“.

Po vyčerpání přídělu mobilních dat (ať již „objemově“, přenesením všech 200 MB, nebo „časově“, uplynutím 30 dnů) zůstává možnost přenosu dat nadále funkční, ale rychlost klesá na 16 kbit/s. To odpovídá chování starších datových tarifů T-Mobile, ale neodpovídá těm novějším, které ve stejné situaci zpomalují jen na 64/32 Kbit/s.

I kdyby si ale MOBIL.CZ vyjednal se svým hostitelem vyšší rychlost po vyčerpání, stále by to nestačilo na rychlost 200 kbit/s, kterou po vyčerpání limitu slibuje Telefónica (i pod značkou BLESKmobil). Byť s tím, že řada služeb (například přenos souborů či P2P služby) je zakázána, a je zablokován přístup k řadě oblíbených serverů (jako YouTube či Stream.cz).

Podobné jako u BLESKmobilu je to, že při přístupu „na vlastní servery“ se přenášená data do objemových limitů nezapočítávají. V případě BLESKmobilu jde o relativně malý počet serverů (samotný bleskmobil.cz, dále blesk.cz, auto.cz a isport.cz), zatímco u MOBIL.CZ jde o podstatně širší repertoár serverů (všech, které patří do „rodiny iDnes.cz“: od idnes.cz a lidovky.cz, přes ocko.tv až po rajce.net).

Přesto by zde měl být jeden podstatný rozdíl: zatímco u BLESKmobilu by pro přístup na vlastní servery neměl platit žádný objemový limit (resp. není nikde zmiňován), v případě MOBIL.CZ by přístup na servery z „rodiny iDNES.cz“ měl mít vlastní objemový limit ve výši 500 MB (a to navíc k limitu 200 MB). Důvodem bude asi hlavně přítomnost serveru ocko.tv v „rodině“, s jeho živými streamy  televizního vysílání.

Cukr a bič současně

Celá výše popsaná strategie s poskytováním mobilního Internetu je docela zajímavým a šikovným nápadem. Vytváří totiž iluzi čehosi poskytovaného zdarma, což je také náležitě využíváno v marketingu. Současně zbavuje uživatele strachu z nenadálých výdajů kvůli mobilnímu Internetu, ve smyslu: „zavadíte o aplikaci, která si sáhne pro data a hned musíte platit“. Protože u MOBIL.CZ za mobilní data vlastně ani  nemůžete platit.

Současně jsou ale tato „zdarma“ poskytovaná data pečlivě a přesně dávkována, a jako zákazník nemáte možnost uniknout z nastaveného systému „dávkování“: nemáte možnost si mobilní data přikoupit, ať již v podobě datových balíčků či nějak jinak. Možná jen zatím, a v budoucnu prý nějaké datové balíčky mohou přijít. Ale zatím k dispozici nejsou.

Dnes si tedy musíte dopředu zaplatit jiné služby (dobít kredit, který lze čerpat jen za hlas, SMS či MMS), a další data dostat v ceně těchto služeb, resp. jako bonus za nabití. A to ještě bez možnosti navýšení či kumulace (viz výše, každým dobitím se pouze obnovuje limit 200 MB).

K čemu to v praxi vede, lze snadno ilustrovat na příklad uživatele, který by nechtěl být ani den bez mobilního Internetu (rychlejšího než oněch „zbytkových“ 16 kbit/s). Pak by musel dobíjet pravidelně, nejméně každých 30 dnů – a vlastně by se tak dostal na tarif v ceně 200 Kč měsíčně, který by zahrnoval 200 MB Internetu a 80 minut volání v ceně (už bez SMS).

To je stále výhodnější než jinde. Třeba u BLESKmobilu byste si pro srovnatelné podmínky museli připlatit 100 Kč za 100 MB dat měsíčně (a stále byste byli s daty jen na polovině toho, co poskytuje MOBIL.CZ). U operátorů s vlastní sítí pak tarify s cenou „nad 200 Kč“ obvykle nezahrnují žádná data, a o něco více volání a/nebo SMS (ale hlavně ve vlastní síti).

Nabídka MOBIL.CZ je ale výhodná jen pro toho, kdo se do popsaných podmínek dostatečně přesně „vejde“. Jakmile nějak výrazněji vybočí z předem nastaveného poměru mezi intenzitou volání (a SMSkování) na straně jedné a spotřebou dat na straně druhé, začnou se rychle projevovat nástrahy nabídky MOBIL.CZ. Buďto bude uživatel častěji dobíjet, ve snaze udržet si dostupnost dat, a pak  mu začne „přebývat“ kredit. Nebo naopak nebude dobíjet tak často, ale jen tak, jak potřebuje pro svá volání a SMSky - a pak mu zase budou „scházet“ data. Přesněji: bude muset vystačit se „zbytkovou“ rychlostí 16 kbit/s. Nebo bude naopak více volat, podle toho dobíjet, a nevyčerpaná data mu budou naopak propadat.

Takováto „přesná vypočítanost“ ale rozhodně není specialitou nového MOBIL.CZ. Setkáme se s ní snad u všech nabídek, které jsou nějak konkrétně „dimenzovány“. Specifické je u MOBIL.CZ spíše to, jak málo lze jeho nabídku modifikovat a uzpůsobit vlastní potřebě: při absenci balíčků může zákazník vlastně měnit jen frekvenci a výši dobíjení.

Má MOBIL.CZ vlastní čísla?

Na závěr ještě několik techničtějších aspektů ke službám nového MOBIL.CZ. V rámci jeho datových služeb prý mohou zákazníci využívat všechny technologie, které český T-Mobile nabízí, ovšem kromě LTE. O případném rychlostním omezení nemám k dispozici žádné informace.

Pořídit si službu nového MOBIL.CZ znamená koupit si sadu s jeho SIM kartou (viz obrázky), měla by stát 200 Kč a zahrnovat kredit ve stejné výši 200 Kč. Aktivace se provádí prvním hovorem, a její dopady jsou stejné jako dobití: „naskočí“ 200 MB a začne běžet 30 denní lhůta pro jejich vyčerpání.

V balíčku najdete samotnou SIM v obvyklých rozměrech – ale s nikoli v provedení nano SIM karty, která prý k dispozici nebude. Dále zde najdete letáček s Obchodními podmínkami MOBIL.CZ, a brožurku s návody. V nich se dočtete například to, jak zjistit zbývající výši kreditu (pomocí kódu *146#), zbývající objem dat (pomocí kódu *145#), či kde a jak dobíjet (obecně všemi způsoby, které připadají v úvahu pro karty Twist, plus některé vlastní), či kam volat pro pomoc (na linku 3333).

Z přiložených informací se naopak nedozvíte, jak nastavit váš mobil na používání datových služeb MOBIL.CZ: musíte použít stejné APN jako u T-Mobile (s adresou internet.t-mobile.cz, všechny ostatní údaje nechat prázdné či defaultně nastavené).

A ještě jedna zajímavost: ačkoli nový MOBIL.CZ není operátorem (poskytovatelem služeb elektronických komunikací) ve smyslu registrace u ČTÚ, a tudíž od něj nemá ani přidělen žádný číselný rozsahu, je prý se svým hostitelem (T-Mobile) domluven na používání jedné konkrétní řady, a to 730 6XX XXX (a další dle potřeby).

Samozřejmě ale i MOBIL.CZ standardně podporuje přenositelnost (mobilních) čísel, takže jeho zákazníkem může ve skutečnosti být i někdo, komu voláte na úplně jiné číslo.