Vyšlo na Lupě, 14.1.2013
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b13/b0114001.php3

iDnes.cz oslavil patnáctiny, česká TLD doména .cz zase dvacáté narozeniny

Kromě prvního kola přímé volby prezidenta přinesl právě skončený víkend i dvě internetová výročí: v sobotu 12.1. uplynulo 15 let od startu „multimediálního magazínu iDnes“. V neděli 13.1. zase 20 let od zanesení české TLD .cz do systému DNS. A jak vypadaly první webové stránky prezidenta ČR?

Letošní rok, tedy rok 2013, bude rokem mnoha kulatých „internetových“ výročí. Asi nejvíce se jich bude vztahovat k roku 1998 a půjde tedy o patnácté narozeniny, resp. patnácté výročí.

Tak třeba v dubnu oslaví své patnáctiny Lupa.cz, kterou právě teď čtete: bylo to konkrétně ve čtvrtek 2. dubna 1998, kdy Marek Antoš rozeslal hned do několika konferencí oznámení o spuštění nového serveru Lupa.cz, s podtitulem „server o českém Internetu“. Na přípravu oslav je tedy ještě nějaký čas.

Ve stejném roce 1998 vznikla mj. tradice akcí Březen – měsíc Internetu, byla založena byla „internetová“ Expandia banka (později eBanka), a v rámci Unie Svobody vznikla Platforma internetové politiky. Z méně příjemných věcí je asi nutné připomenout drastické zdražení dial-upu, které dalo vzniknout hnutí Internet proti monopolu, protestům včetně stávek, a vyústilo v zavedení speciálního tarifu Internet99 (to ale až v následujícím roce).

Kromě Lupy.cz byla v roce 1998 poprvé spuštěna řada dalších nových serverů. Z těch „časopiseckých“ lze zmínit například Novinky či Českou školu jako skutečně nové a „internetové“ tituly, vycházející on-line a s vlastním obsahem. Tedy s články, které autoři psali přímo pro daný titul (obdobně jako v případě Lupy). Jiné známé e-ziny, jako třeba Živě či Mobil server, v té době již existovaly, protože vznikly dříve.

V roce 1998 ale pokračoval i trend v „překlápení“ klasických titulů, započatý také již dříve (obvykle v roce 1996): obsahy deníků, týdeníků a dalších publikací byly stále častěji zpřístupňovány na Internetu, a to  „tak, jak stojí a leží“, jen v elektronické formě místo papírové. Třeba na tehdy oblíbené Trafice, provozované společností Medea.

Zpočátku takto vydával internetové verze tištěných titulů někdo jiný, než vydavatel „papírové“ verze.

Takže třeba deník Dnes vycházel jak na Trafice, tak i na serverech společnosti Czech OnLine (na doméně vol.cz)

S postupem času se to ale měnilo a zveřejňování přebírali na sebe příslušní vydavatelé, kteří si také pořizovali vlastní domény atd. No a odsud už byl je krůček k tomu, aby se nejednalo jen o pouhé „překlápění“ klasických tištěných titulů do elektronické podoby, ale o něco, co už vzniká přímo pro Internet, byť s redakčním a obsahovým zázemím příslušného vydavatele či agentury.

Jako první s tím vlastně začala již v roce 1996 Česká tisková kancelář, když začala vydávat své České noviny.

15 let iDnes

No a v pondělí  12. ledna 1998 se svého vzniku dočkal „multimediální magazín iDnes“. Nikoli ještě „zpravodajský portál iDnes.cz“, tak jak jej známe dnes – ale již na vlastní doméně idnes.cz a s vlastním redakčním zázemím v podobě „multimediální redakce Mladé fronty DNES“.

Nový „iDnes“ pochopitelně v hojné míře využíval obsahu deníku DNES, ale přinášel i takové věci, které tištěná verze při nejlepší vůli přinášet nemohla. Jako třeba zvukové záznamy.

Nebo diskuse s různými osobnostmi, včetně politiků.

Nebo něco, na dnešních zpravodajských serverech už asi moc nenajdeme: aukci obrazů. Na iDnes ale běžela hned od jeho spuštění v lednu 1998, viz následující obrázek.

Chcete-li se podívat na další ukázky toho, jak čerstvě spuštěný „multimediální magazín iDnes“ v roce 1998 vypadal, doporučuji vám tuto část mého Muzea Internetu .cz. Pro popis historie iDnes si pak dovolím doporučit tento svůj článek, napsaný v roce 2008, u příležitosti desátých narozenin tohoto serveru.

Letos, v roce 2013, tedy iDnes.cz oslavil již své patnácté narozeniny. Stalo se tak o právě skončeném víkendu, v sobotu 12.1.2013, a sám iDnes k tomu publikoval tento retrospektivní článek.

20 let od vzniku česká národní domény nejvyšší úrovně

Když už jsme u právě skončeného víkendu, nemohu nezmínit další „internetové“ výročí, které jsme si připomněli v neděli 13. ledna: 20 let od vzniku české národní top-level domény (TLD) .cz. Přesněji od jejího zanesení do systému DNS.

Jak konkrétně to bylo se vznikem naší národní domény, a jak navazovala na předchozí doménu .cs, jsem popisoval zde na Lupě poměrně nedávno, v listopadu loňského roku, u příležitosti jubilejní miliónté zaregistrované domény druhé úrovně pod TLD .cz. Proto si jen stručně připomeňme, že onoho památného 13. ledna 1993 byla nová TLD .cz ještě prázdná a neobsahovala žádnou doménu druhé úrovně.

Samozřejmě to neznamenalo, že by neexistovaly a nebyly využívány žádné „české“ (a „slovenské“) domény druhé úrovně – jen se v té době ještě nacházely v TLD .cs. K počátku roku 2013 jich bylo 44, a jejich počet dokonce narůstal. Svého maxima dosáhnul v listopadu 1993 a únoru 1994, kdy bylo pod TLD .cs zaregistrováno shodně 114 domén druhé úrovně. Připomeňme si to na následujícím grafu.

To v nově vzniklé TLD .cz se domény druhé úrovně poprvé objevily až v dubnu 1993 – a bylo jich hned 10. Nejspíše šlo o nějakou „dávku“, a tak dnes není možné odpovědět na otázku, která doména druhé úrovně byla zaregistrována pro TLD .cz jako první. Pro srovnání: u TLD .cs to známo je: jednalo se o doménu iac.cs, kterou si 23. října 1991 zaregistroval  Ústav aplikované kybernetiky v Bratislavě (a to podle svého anglického názvu).

 Na následujícím grafu si můžeme připomenout, že počet domén pod TLD .cz rostl zpočátku jen pomalu, a teprve po liberalizaci Internetu v ČR (k polovině roku 1995) se křivka s počtem domén druhé úrovně „odlepila“ od země a začala růst.

Dnes je samozřejmě situace úplně jiná. Jubilejní milióntá doména byla zaregistrována 19. listopadu 2012 v 17:24 (podrobněji), a do včerejšího dne počet zaregistrovaných domén narostl až na 1 013 244.

Když už jsme ale u historie a u dříve zmiňovaného roku 1998, od kterého nás letos dělí 15 let, připomeňme si ještě jedno nadcházející výročí. Také se týká správy naší národní domény nejvyšší úrovně (TLD .cz): v květnu 1998 bylo založeno sdružení CZ.NIC, které následně převzalo správu TLD.cz:

Takže i sdružení CZ.NIC bude v letošním roce slavit své patnácté narozeniny. Za zmínku ale stojí, že správy TLD .cz se skutečně ujalo až v následujícím roce (k 1.9.1999), protože do té doby hledalo servisní organizaci, která by pro něj správy domény vykonávala jako subdodávku. Nicméně své webové stránky měl CZ.NIC dokonce ještě před svým založením v květnu 1998, jak můžete vidět i na následujícím screenshotu (a řadě dalších). Pokud se ale dobře podíváte, zjistíte malý rozdíl: místo o dnešním CZ.NICu (s tečkou uprostřed) se tehdy psalo o CZ-NICu (s pomlčkou uprostřed).

Naši prezidenti na Internetu

Vzhledem k historicky první přímé volbě prezidenta, jejíž první kolo se odehrálo o právě uplynulém víkendu, si dovolím na závěr tohoto článku ukázat dvě související „internetové“ zajímavosti.

Tou první je podoba prvních webových stránek českého prezidenta (tehdy Václava Havla), z roku 1996 (další obrázky). Povšimněte si, že jsou umístěny ještě na doméně Poslanecké sněmovny, a nejspíše také byly připraveny lidmi, kteří se starali o tehdejší web Sněmovny (jeho podoba v roce 1996, v roce 1997).

No a k tomu, co vidíte na následujících dvou fotografiích, si dovolím dodat už jen to, že šlo o Invex v roce 2000, kam tehdy Václav Klaus zavítal osobně představit svou vlastní internetovou doménu.

A také webové stránky, které si na vlastní doméně nechal zřídit.

Nicméně o jeho vztahu k Internetu a informačním technologiím obecně vypovídala spíše jeho odpověď na otázku, kterou mu na jedné invexové konferenci položil Petr Koubský: zda IT přeci jen nepůsobí na makroekonomiku alespoň tím, že ovlivňuje pracovní síly a zaměstnanost. Václav Klaus mu tehdy odpověděl svým charakteristickým způsobem:

"vaše teze že informační technologie nepochybně ovlivňují nezaměstnanost je prázdný výrok … který prostě …. od pana profesora pětka".