Vyšlo v Lidových novinách, 8.8.2012, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0808001.php3

Rodný list s sebou!

Ne vždy se všechno podaří tak, jak by mělo. Když byly nedávno spuštěny základní registry, byl jejich hlavní přínos prezentován na tom, jak zásadně se změní jednání s lidmi na úřadech. Jak už lidé nebudou muset opakovaně dokládat to či ono - a jen předloží svou novou, strojově čitelnou občanku, a úředníci si už sami zjistí vše potřebné, právě díky základním registrům.

Na naplnění této vize si ale ještě nějaký čas počkáme, protože většina úřadů teprve musí napojit své informační systémy na ony zázračné základní registry. A co čert nechtěl, a určitě ani kapitáni českého eGovernmentu - místo pozitivních změn a přínosů naopak vyplouvají na povrch první problémy a nedostatky celého nového konceptu elektronické veřejné správy, který kromě základních registrů zahrnuje například i nové občanky, nemluvě již o datových schránkách a všelijakých informačních systémech pro tu či onu agendu. Ano, i pro agendu s registrací vozidel.

Pravdou je, že právě nový centrální registr vozidel se moc dobře nepředvedl. Jedna věc se mu ale povedla naprosto dokonale: svými problémy zcela zastínil jiné nedokonalosti a problémy. I základní registry by mu mohly poděkovat za to, jak dobře od nich odvedl pozornost médií a stáhnul ji na sebe. Nemluvě již o kuriózním novém problému s rodným příjmením, který minulý měsíc "vybuchl" na CzechPointech, u výpisu z rejstříku trestů. I ten může registru vozidel děkovat za to, že se nikde moc nerozmazává.

Že nevíte, o jaký problém se jedná? To je jednoduché: nové občanské průkazy, vydávané od počátku letošního roku, už neobsahují některé důležité údaje. Například o manželovi/manželce a dětech, ale třeba také údaj o rodném příjmení. Což kupodivu není důležité jen u žen, které se vdávají, ale prý i u mužů - pokud by změnili jméno a chtěli smazat stopy po své předchozí identitě. I proto jsou některé agendy na rodné příjmení dosti citlivé a trvají na jeho správném a věrohodném doložení. Asi neudiví, že jde například o agendu výpisů z rejstříku trestů.

Dokud rodné příjmení bylo uvedeno na občanském průkazu, problém s jeho doložením nevznikal. Ale co teď, když na nových občankách už rodné příjmení uváděno není? Odpověď by ale měla být jednoduchá: od toho přeci jsou základní registry! Vždyť jejich hlavním přínosem by mělo být přesně to, co je zde zapotřebí: aby si úředník dokázal sám zjistit potřebné informace, které již v rámci veřejné správy jsou k dispozici, a nepožadoval jejich doložení po samotném občanovi. Tedy aby mu stačila i nová občanka bez údaje o rodném příjmení.

Jak asi už tušíte, tento kýžený efekt nenastal. Místo něj teď na CzechPointech visí něco, co staví logiku základních registrů úplně na hlavu a jde proti ní: "Doporučujeme žadatelům s novým občanským průkazem, aby si pro získání výpisu z Rejstříku trestů navíc přinesli i doklad, který obsahuje rodné příjmení (např. rodný list)".

Proč tomu tak ale je, když CzechPointy jsou jedním z prvních agendových informačních systémů, které se na základní registry skutečně napojily a dokáží s nimi pracovat? Proč si tedy údaj o rodném příjmení nezjistí samy? Odpověď je bohužel taková, že údaj o rodném příjmení v základních registrech (konkrétně v registru obyvatel) obsažen není. Lze ho najít až v jiném agendovém informačním systému, a to v informačním systému evidence obyvatel (ISEO). Jenže odsud si jej CzechPointy zatím vytáhnout nedokáží. Inu, nic není dokonalé.