Vyšlo v Lidových novinách, 2.5.2012, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0502001.php3

Půjde to i bez datové schránky

Když náš stát v roce 2009 zaváděl datové schránky, neodvážil se nařídit jejich používání také všem podnikajícím fyzickým osobám, či dokonce i těm nepodnikajícím. Asi tušil, že babička z Horní Dolní by se jen těžko orientovala v nástrahách vynucené elektronizace. Ostatně, on se v nich dosud zcela nezorientoval ani stát sám. Takže teď místy s hrůzou zjišťuje, co všechno způsobil, když firmám i sám sobě naordinoval přechod od listinných dokumentů k těm elektronickým.

Celému procesu elektronizace naší veřejné správy ale v mezidobí došel dech. Jeho původní tahoun, kterým byl resort vnitra, totiž zcela odpadl a teď jen dýchavičně lapá po dechu. Došlo ale k přepřáhnutí a káru elektronizace dnes táhne dál nový a svěží kůň: resort justice. Ostatně, právě justice je dnes největším producentem i konzumentem dokumentů v elektronické podobě, přenášených datovými schránkami. A sama chce jít ještě mnohem dál, směrem k úplné elektronizaci svého fungování, k používání čistě elektronických spisů atd.

Jenže: co bude elektronicky fungující justice dělat se svými výstupy, které budou již také v elektronické formě? Tedy s nejrůznějšími rozhodnutími, rozsudky, platebními rozkazy a obdobnými dokumenty?

U těch příjemců, kteří mají datové schránky, je to jednoduché vlastně už dnes: od soudu dostávají vše rovnou do své datové schránky, přímo v elektronické podobě. Jenže co s těmi ostatními, kteří datovou schránku nemají a ani mít nemusí? Tedy hlavně s fyzickými osobami, ať již podnikajícími či nepodnikajícími? Měli by si snad i oni povinně pořídit datové schránky? Nebo jim bude justice své výstupy autorizovaně konvertovat do listinné podoby, aby měly stejnou právní sílu jako tradiční papírové dokumenty s razítkem a podpisem?

Ne, justice to má rozmyšlené jinak. I těm, kteří nemají datovou schránku, bude předávat své výstupy primárně v elektronické podobě. Ale když jim je nemá kam poslat, alespoň je v jejich elektronické podobě vyvěsí na jakousi nástěnku na Internetu. A aby příjemce věděl, odkud si může elektronický originál stáhnout, pošle mu justice přes Českou poštu (a její službu s názvem "hybridní pošta") příslušný odkaz.

Jako určitý bonus pak příjemce dostane v klasické obálce (a na klasickém papíře) i prostý a nepodepsaný výtisk příslušného dokumentu. Rozuměj: zcela bez jakéhokoli podpisu či razítka, i bez autorizované konverze, která při převodu z elektronické do listinné podoby zachovává původní "právní sílu" dokumentu. Místo toho bude takovýto prostý a nepodepsaný cár papíru doplněn číselným kódem, podle kterého bude možné sáhnout na onu nástěnku na Internetu (na adresu http://infodokument.justice.cz) a odsud si stáhnout elektronický originál. A tím se i přesvědčit, že nějaký elektronický originál vůbec existuje, a zda je svým obsahem shodný s tím nepodepsaným cárem papíru, který příjemce drží v ruce.

Samozřejmě to všechno má oporu v zákonech a prováděcích vyhláškách. A od počátku letošního roku už takto funguje agenda tzv. CEPRu (centrálního elektronického platebního rozkazu) na pěti vybraných soudech v ČR, které již doručují vydané platební rozkazy popsaným způsobem. Další soudy budou záhy následovat, a od září letošního roku bude CEPR fungovat elektronicky na všech soudech. A nezůstane jen u této agendy, další na řadě mají být exekuce a insolvence, a pak celé správní soudnictví.

Máme jásat, nebo se bát?