Vyšlo v Lidových novinách, 4.4.2012, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b12/b0404001.php3

Chceme elektronické anonymy?

Už jste někdy dostali nějaké anonymní sdělení? Takový ten "kus papíru", pod kterým není nikdo konkrétní podepsán a vy skutečně nevíte, kdo je jeho autorem? Pokud snad ano, určitě jste s takovýmto anonymem neběželi za notářem, aby vám z něj udělal ověřenou kopii. Ostatně, proč také? Potřebujete snad zvýšit jeho věrohodnost, formou jeho ověřené kopie?

Kromě toho: pokud byste to zkusili, notář by vás stejně musel odmítnout. Zákon mu totiž zapovídá vytváření ověřených kopií z nepodepsaných dokumentů či prostých kopií. Obecně z takových dokumentů, u kterých není možné určit jejich původ a druh. Přesně stejně jsou v zákoně nastavena i pravidla autorizované konverze, pokud jde o převod z listinné do elektronické podoby.

Analogicky to platí i pro autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby: zde musí jít o dokument, který je platně podepsán (a to tím, kdo jej vydal či vytvořil). Takže pokud přijdete na CzechPoint se žádostí o autorizovanou konverzi nepodepsaného dokumentu, budete mít smůlu a odejdete s nepořízenou. Přitom je zcela lhostejné zda se jedná o "anonym" v tradičním slova smyslu, u kterého autor svou identitu skrývá, nebo zda jde o "elektronický anonym". Tedy o takový dokument v elektronické podobě, jehož autor svou identitu skrývat nemusí, ale vy nejste schopni ji prokázat, protože dokument není opatřen platným elektronickým podpisem. Jeho konverze proto také není možná.

Teď si ale představte, že stejný "anonym" vložíte do obálky a odešlete ke konverzi jako doporučenou zásilku. Očekáváte, že pak již konverze bude možná? Asi ne, že. Protože na samotném dokumentu, jeho původu, povaze a statutu se pouhým přenosem nic nezměnilo. Notář vám ověřenou kopii z nepodepsaného "anonymu" neudělá ani tehdy, když mu jej pošlete v obálce.

Jenže: pokud jste místo papírové obálky a doporučené zásilky použili datovou zprávu a tu odeslali z datové schránky (ne nutně své), všechno je rázem jinak. Nyní, konkrétně od 19. března, už vám na CzechPointu takovýto elektronický anonym autorizovaně zkonvertují. Stačí k tomu, abyste ho přinesli spolu s datovou zprávou, ve které byl přenesen. Děje se tak přesto, že zákon (č. 300/2008 sb.) - který konverzi takovýchto nepodepsaných dokumentů, prováděnou na žádost, explicitně zakazuje - nebyl nijak novelizován.

Pokud vám to přijde hrozné už z podstaty věci a ne pouze kvůli obcházení zákona, nejste rozhodně sami. Ještě hrůznější ale může být argumentace, která za tím vším stojí: že když do datové zprávy vložíte nepodepsaný dokument, pro příjemce už jde o dokument podepsaný. Prý se na něj prý vztahuje podpis (resp. značka), kterou informační systém datových schránek automaticky přidává na každou odesílanou datovou zprávu. Takže požadavkům zákona má být učiněno zadost. Fakticky přitom jde o podpis (značku) Ministerstva vnitra ČR, coby zřizovatele a správce informačního systému datových schránek.

Podle stejné logiky - že podpis na datové zprávě, coby obálce, se dá vztáhnout i na každý dokument vložený do obálky - by se ale dalo dosáhnout docela zajímavých efektů. Třeba: potřebujete něco podepsat od Ministerstva vnitra? Cokoli, třeba souhlas s nějakou žádostí, dobrozdání, dlužní úpis apod.? Pak svůj dokument jednoduše "protáhněte" skrze datové schránky, a vnitro vám ho automaticky a bez reptání podepíše. Hezké a jednoduché, ne? Nebo bychom přeci jen měli rozlišovat mezi podpisem autora přímo na dokumentu a podpisem přepravce na obálce, ve které je tento dokument přenášen z místa A na místo B?