Vyšlo v Lidových novinách, 19.10.2011, jako komentář
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b1019001.php3

eGon se stěhuje do elektronického města

Pamatujete se ještě na EGONA? Tedy: ne Egona, ale eGona? Na onoho panáčka převážně oranžové barvy, který je symbolem českého eGovernmentu? Jehož prsty jsou CzechPointy, mozkem základní registry, srdcem zákon o eGovernmentu a oběhovou soustavou KIVS, alias komunikační infrastruktura veřejné správy?

Koncem roku 2006, na jedné z tiskových konferencí na tehdejším ministerstvu informatiky, ho před zraky přítomných novinářů poprvé namaloval, a to vlastnoručně, sám šéf tohoto resortu. Byl jím tehdy už Ivan Langer, dokonce v unikátní dvojroli: byl ministrem informatiky a současně i ministrem vnitra. A i to souviselo s tím, co měl panáček eGon reprezentovat: zcela novou koncepci eGovernmentu, kterou už tehdy Ivan Langer se svými lidmi plánoval.

Realizovat tuto koncepci ale již připadlo resortu vnitra, protože resort informatiky byl záhy úspěšně zrušen - a problematika eGovernmentu přešla právě na vnitro. To se mu začalo věnovat opravdu velmi aktivně, s vervou silového resortu zvyklého rozkazovat, nikoli diplomaticky vyjednávat. A tak právě v tomto duchu také vznikla nová koncepce eGovenrmentu, symbolizovaná panáčkem eGonem: koncepce velmi centralizovaná, ve které vše diriguje jeden resort (pochopitelně vnitro), zatímco ostatní resorty raději neremcají a nehrají si na svém písečku, ale spolupracují a táhnou s vnitrem za jeden provaz.

Důsledky jsme již pocítili, v podobě fungujících CzechPointů a nepříliš nedotažených datových schránek. Ovšem ty největší změny nás teprve čekají, již v polovině příštího roku: do ostrého provozu budou spuštěny základní registry. A ke stejnému datu budou muset být "překopány" všechny agendy ve veřejné správě, aby se základními registry dokázaly pracovat. Neb tak jim velí zákony, vycházející z centralizované koncepce symbolizované eGonem.

Jenže situace na vnitru se v mezidobí změnila. Jeho "důraz" na eGovernment vzal za své, když převládly úplně jiné, pro tento resort přeci jen tradičnější priority. Ostatní resorty, ale třeba i samosprávné kraje, to rychle vycítily a znovu se vrátily k hraní na vlastním písečku. Což v praxi obnáší znatelně vyšší náklady, když si to samé dělá každý znovu, jen za sebe a jen pro sebe. Třeba když si každý kraj i každý resort buduje svá vlastní datová centra, místo toho aby se realizovalo jedno centrální řešení, používané všemi.

Jenže právě vyšší náklady jsou tím, co v dnešní době, volající po úsporách, není to pravé ořechové. A tak se zrodila nová koncepce, kterou nyní začíná prosazovat Rada vlády, konkrétně ta pro konkurenceschopnost a informační společnost. Je to už koncepce decentralizovaná, stavějící na paralele s městem - které buduje svou infrastrukturu společně a poskytuje své služby jednotně pro všechny své obyvatele.

Novou vizí českého eGovernmentu je tak elektronické město, ve kterém všichni, i jednotlivé městské části, využívají společnou městskou infrastrukturu a společné služby, místo toho aby si budovaly své vlastní.

Aby to ale fungovalo, musí se změnit mentalita i styl: místo dosavadního nařizovaní a "protlačování silou" je třeba jemné diplomacie, a to na všech stranách. Takže i eGon se musí nastěhovat do elektronického města a i on se musí stát kolektivním hráčem, místo dosavadního sólisty.