Vyšlo na Lupě, 10.10.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b1010001.php3

Už zase: naši politici chtějí znovu blokovat

Touha po blokování toho či onoho na Internetu nedává našim politikům spát. Tentokráte se prý na blokování shodla celá koalice, v rámci dodatečných úprav důchodové reformy. Zřejmě z popudu Věcí veřejných.

Není to nijak dávno, konkrétně koncem června, co odezněla dosud poslední kauza kolem záměru zavést blokování na Internetu. Připomeňme si: jednalo se o iniciativu poslanců (mluvčím byl Jan Farský z TOP09), kteří oprášili letitý návrh svých předchůdců a chtěli uložit internetovým providerům povinnost znemožnit:

připojení uživatelů ke stránkám elektronických prostředků nabízejícím či umožňujícím účast na loteriích či jiných podobných hrách provozovatelů, kteří k tomu nemají povolení vydané podle zvláštního právního předpisu, obsahujícím reklamu na takové služby či činnosti, nebo takové činnosti propagujícím či podporujícím.

Nedělejme si ale iluze: tady nešlo o nějakou ochranu mladistvých, aby nepropadali (tak snadno) hazardu. Či snad o omezení negativních dopadů na celou společnost, kvůli nebezpečí vzniku závislosti apod. Šlo o ochranu „tuzemského“ hazardu před jeho zahraniční konkurencí, jak to v parlamentní rozpravě  popsal sám poslanec Farský:

loterijní společnosti …. si oprávněně stěžují na to, že konkurencí jim jsou nelegálně provozované kurzové sázky ze zahraničí, kde jsou zvláště na některých ostrovech zatíženy zcela minimální daní, a tím pádem se potom naše společnosti stávají nekonkurences­chopnými.

Proto se také „tuzemskému hazardu“ žádná omezení nenavrhovala, zatímco blokován měl být jen ten zahraniční. Ovšem jaké dopady by to mělo na celý Internet v ČR, to už předkladatelé neřešili. Možná proto, že to ani netušili. Či jen nedokázali domyslet dopady svých návrhů.

Nakonec, díky mohutnému vzepětí širší internetové veřejnosti, se podařilo zmíněnou pasáž z návrhu novely loterijního zákona odstranit. Ten pak již prošel Sněmovnou, a i když jej Senát odmítnul a vrátil, poslanci ji znovu odsouhlasili. Výsledná novela, v  hráčských kruzích známá jako „Lex Farský“, by měla nabýt účinnosti od 1.1.2012. Ještě ale musí vyjít ve Sbírce (prezident ji podepsal 27.9.2011, historie).

Stará myšlenka se objevuje znovu ….

Dnes se ale ukazuje, že protesty internetové veřejnosti na konci letošního června nestačili k tomu, aby politici pochopili nesmyslnost všech snah o blokování na Internetu. Oni zřejmě pochopili něco jiného: že v daném případě vznikl tak silný mediální tlak, že pokud by ona novela loterijního zákona obsahovala inkriminované pasáže, nedokázali by ji prosadit. A tak požadavky na blokování raději sami vyjmuli, aby prosadili alespoň zbytek. Což se jim nakonec podařilo.

Dnes už je jasné, že bylo jen otázkou času, kdy se pokus zavést blokování objeví znovu. Už je na světě.

Jeho kontury jsou prozatím neostré, ale dostupné indicie ukazují na Věci Veřejné, jako na toho, kdo původní snahy o blokování znovu oživil: v rámci celého „balíku“ dodatečných změn k prý již dojednané daňové reformě měly právě Věci Veřejné přijít i s požadavky, které se týkaly hazardu. A kromě změn ve způsobu jeho zdanění se mělo jednat i o

znemožnění sázek přes internet do zahraničí - zákaz převodu na účty firem, které provozují hazard bez povolení v Česku, blokování přístupu ke stránkám, které sázky umožňují

Tak to alespoň minul týden popsal (čtvrteční) iDnes.

Osobně bych od Věcí Veřejných, které alespoň z počátku hodně sázely na Internet a jeho využití, takovýto požadavek (na blokování) neočekával. A možná že určitý rozpor v tom vidí i samotné Věci Veřejné - a tak jejich vlastní popis celého „balíku“ dodatečných požadavků blokování Internetu vůbec nezmiňuje.

Koalice souhlasí?

V průběhu pátku došlo na jednání v koalici – a podle prvních zpráv se koaliční partneři k požadavkům a návrhům Věcí Veřejných netváří až tak odmítavě.

Například agentura Mediafax v tomto článku citovala účastníky jednání:

"Hledáme poměrně konstruktivní dohodu, jak zdanit hazard tak, aby byl opravdu zdaněný a současně, aby nám neutekl do šedé ekonomiky. Já z té diskuse mám celkem radost, je věcná a konstruktivní," okomentoval schůzku ministr financí a první místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek (TOP 09).
"Velmi oceňuji posun, že jsme se spolu začali bavit. V hazardu, který je velkým tématem, jsme se posunuli," souhlasil předseda poslanců Věcí veřejných Vít Bárta. "Bavili jsme se například o poplatcích za jeden výherní automat a tady jsme se shodli. Řešili jsme to, jak bude zdaněný hazard od 1. 1. 2012. Myslím, že shodu jsme tu nalezli. Jenom ještě uděláme několik rozhodnutí poté, co dostaneme konkrétní propočty," připojil se šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Téměř idylická shoda se ale očividně netýká samotných požadavků na blokování zahraničního hazardu po Internetu. Zde už Mediafax cituje odlišné postoje politiků:

Koalice se vrátila i myšlence zakázat internetové sázení u zahraničních společností, s níž už jednou ve sněmovně kvůli kritice z cenzury internetu vyhořel poslanec TOP 09 Jan Farský. "I o tom byla řeč, i v tomto směru jsme měli pocit, že je velká naděje na shodu," prohlásil Bárta. "Přesně tak," přikývl Stanjura, který dodal: "Nicméně je poctivé říct, že nemáme deset dobrých příkladů ze zahraničí, ze kterých bychom si mohli vybírat. Ale chceme o tom debatovat a najít řešení, které by fungovalo."
"Jsem hluboce přesvědčený, že nelze zakázat sázení po internetu u zahraničních společností, protože je to vždy obejitelné a hranice tady neexistují," reagoval ministr financí. "Pokud ale někteří ortodoxní bijci proti internetovému hazardu prosadí zákaz sázení u zahraničních společností, asi nebudu mít dost politické síly tomu zabránit," pokrčil rameny Kalousek. Sám je přesto přesvědčený, že jakékoli nařízení v tomto směru bude stejně neúčinné, o čemž podle něj svědčí i zahraniční praxe.

Snad tedy alespoň ministr Kalousek vnímá, že jakékoli blokování Internetu je nesmyslné a lze jej triviálně obejít.

Jenže kdo je protistrana? To nemohou být žádní „ortodoxní bijci proti internetovému hazardu“, protože pak by museli požadovat zákaz či omezení internetového hazardu jako takového, bez ohledu na to, zda je „tuzemský“ nebo „zahraniční“. Zde je ale požadováno blokování pouze zahraničního hazardu. Z toho mi vychází, že jde spíše o „bijce proti zahraniční konkurenci“ v oblasti internetového hazardu, a tudíž nutně o „bijce“ v barvách tuzemského hazardu.

Jak dál?

Teď bude samozřejmě velmi záležet na dalším postupu a vývoji. Aby naznačované změny   mohly platit od 1.1.2012, musí samozřejmě být realizovány formou zákona. K tomu musí být nejprve exaktně formulovány, v podobě paragrafovaného znění.

Teprve pak se pozná, jak inteligentně či naopak hloupě si autoři svůj návrh představují a jak jej popíší. Zda to například bude jen „legislativní recyklace“ původního znění („provider … zajistí nemožnost připojení  …. ke stránkám elektronických prostředků ….“), které pro svůj návrh použil již poslanec Farský. Nebo zda to bude něco ještě hloupějšího, či naopak inteligentněji  formulovaného.

V tuto chvíli, kdy do konce roku zbývají necelé tři měsíce, už nutně půjde  o značný „legislativní kalup“, tak aby se stihlo projednávání v obou komorách, podpis prezidenta i vydání ve sbírce.

Z tohoto důvodu se docela obávám, že vše proběhne poněkud „zrychleně“ i ve smyslu možnosti veřejné oponentury. Tedy že bude ztížena možnost vysvětlit politikům – nyní hlavně asi poslancům a senátorům – jak nesmyslné a kontraproduktivní  je usilovat o blokování čehokoli na Internetu. Že to žádný efekt nepřinese, ale jen to bude stát další a další peníze. A hlavně to otevře Pandořinu skříňku, kterou už jen tak někdo nezavře.

Možná že právě to je pro politiky tak lákavé: aby se s tím blokováním už konečně začalo. A je možná úplně jedno na čem, protože jakmile už jednou bude blokování zavedeno, už se snáze rozšíří tak, jak se to bude komu hodit.