Vyšlo na Lupě, 29.8.2011
Vytištěno z adresy: http://www.earchiv.cz/b11/b0829001.php3

Uspěla první hromadná poptávka po mobilních službách?

Zatímco firemním zákazníkům přináší elektronické aukce mobilních služeb úspory od 50 do 90%, první pokus o obdobu i pro rezidenční zákazníky, formou hromadné poptávky na serveru neurra.cz, skončil neúspěšně. Nebo ještě neskončil?

Minulý týden proběhl na českém Internetu zajímavý pokus, jak se dobrat důstojnějších cen za mobilní služby. Po stále přesvědčivějších důkazech toho, jak horentně jsou tyto služby v tuzemsku předražené, a po inspiraci u firemních zákazníků (kteří se skrze elektronické aukce dostávají k cenám skoro desetinovým, naposledy třeba zde), konečně někoho napadlo uspořádat elektronickou aukci i pro ne-firemní (tzv. rezidenční) zákazníky.

Učinil tak server www.neurra.cz, který jakoby obrátil princip slevových serverů: ty začínají tím, že konkrétní dodavatel nějakého produktu či služby přijde s konkrétní nabídkou, obvykle s výraznou slevou oproti standardnímu ceníku, a k té se pak „přihlašují“ zájemci v roli zákazníků, odběratelů, resp. uživatelů atd.

Zde je to opačně: server neurra.cz je „poptávkový“ server, vypisuje konkrétní poptávku  na produkt či službu, s podmínkami (cenovými ale i dalšími) definovanými ve smyslu stropu, resp. maxima. No a k poptávce se z jedné strany závazně přihlašují zájemci v roli zákazníků, a z druhé strany zájemci v roli dodavatelů.

Pokud to „dopadne dobře“ a v době trvání poptávky se sejde určitý počet zájemců a nejméně jeden dodavatel, provozovatel předá „vítěznému“ dodavateli (tomu s nejnižší nabídnutou cenou) jejich seznam, včetně osobních údajů potřebných k vystavení faktur a smluv, a následně sám inkasuje 5% z celkového objemu poptávky.

Krátká historie

Poptávkový server neurra.cz je poměrně mladý (jeho všeobecné obchodní podmínky jsou datovány k 6.7.2011), a zatím se pyšní jen dvěma realizovanými poptávkami.

Jedna z nich se týkala ručního mytí aut v Brně, za cenu max. 249 Kč i s DPH, a byla úspěšná. V době trvání poptávky se našlo 14 zákazníků (přesněji: poptávajících), kteří „poptali“ celkem 20 odběrů (kusů) služby. 

No a hlavně se našel dodavatel (společnost EcoOne), jehož běžný ceník (byť z Prahy a nikoli z Brna) můžete vidět zde. Do poptávky na neurra.cz, jejíž podmínky odpovídají jeho programu Interiér, nabídnul EcoOne cenu o korunu nižší, než poptávané maximum. Tedy  248 Kč, oproti ceně 489 Kč, resp. 599 Kč z ceníku, dle velikosti auta.  To odpovídá slevě cca 49%, resp. 59%.

Pro srovnání: v květnu byla stejná služba od stejného dodavatele nabízena na slevovém serveru HyperSlevy.cz, s deklarovanou slevou ve výši 55 procent (podrobněji). A zde se našlo 98 zákazníků.

Poptávka po rakouském tarifu

Pro tento článek je ale zajímavější  druhá hromadná poptávka, kterou server naurra.cz uskutečnil minulý týden. Do té se v „řádném termínu“ (viz dále) přihlásilo 4304 poptávajících, kteří „poptali“ celkem 6973 „kusů“ poptávané služby, s cenovým stropem 220 Kč. Nepřihlásil se ale žádný dodavatel, a tak provozovatel serveru v pátek poptávku ukončil.

Co že to ale bylo poptáváno? Nic jiného, než obdoba standardního mobilního tarifu z Rakouska, od tamního operátora Orange. Jde o tarif Supernet 1100, který je běžně dostupný nejširší veřejnosti, bez nutnosti jakéhokoli sdružování poptávky či potupného smlouvání s operátorem, a zahrnuje:

  • 1000 minut do všech sítí v Rakousku (mobilních i pevných), nad tento objem jsou zpoplatněny cenou 10 centů za minutu, s tarifikací 60+60
  • 100 SMS do všech sítí v Rakousku, další za 10 centů za zprávu
  • neomezené mobilní datové připojení, rychlostí max. 64 kbit/s (a jako promo do 30.9.2011 rychlostí až 21 Mbit/s).

Řádná cena, za kterou rakouský Orange tento tarif nabízí, je 9 € (slovy: devět euro), a to již včetně tamní DPH. Požaduje ale úvazek na 2 roky.

Poptávaná česká obdoba tohoto tarifu ale nebyla zcela identická s rakouským tarifem Supernet 1100. Například u poptávané ceny byla zohledněna jen průběžná měsíční cena (9 €, v přepočtu stanovená na 220 Kč, i s DPH),  ale nikde už nebyl zmiňován roční „poplatek za obsluhu“ (Servicepauschale) ve výši 19,90€, a také jednorázová aktivace za 49,90 €, kterou si rakouský Orange také účtuje.

Je proto zajímavou otázkou, jak by to u popisované poptávky bylo s případnými dalšími složkami ceny. Když poptávaná cena zní „220 Kč měsíčně“ (i s DPH), vylučuje to již případné další složky ceny, jako je například jednorázová cena za aktivaci, či paušál s delším zúčtovacím obdobím (viz onen roční „poplatek za obsluhu“ v Rakousku)? Nebo je to nevylučuje?

Odpověď  na tuto dosti podstatnou otázku jsem ale na serveru neurra.cz nikde nenašel. Místo toho jsem našel ještě jednu zajímavou odlišnost české poptávky od rakouského originálu: zatímco český tarif by měl zahrnovat i případné přenesení čísla (které by tak bylo zdarma, resp. již v ceně), u rakouského originálu je tato možnost zpoplatněna (přijde na 19€).

Obdoba, nebo ještě výhodnější tarif?

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem si dovolím tvrdit, že poptávka nepožadovala přesnou obdobu rakouského tarifu Supernet 1100, ale tarif dokonce ještě výhodnější.  Tedy alespoň z pohledu zákazníka.

Pokud bychom vzali v úvahu také jednorázovou aktivaci a roční poplatek za obsluhu, a rozpočítali je do 24 měsíců úvazku, dostali bychom se někam na 11,91 € měsíčně, v přepočtu pak na cca 291 Kč. I to by ale pro tuzemské zákazníky byla cena z kategorie snů, kterou mohou svým rakouským protějškům jen tiše závidět.

Z pohledu operátora by to pochopitelně vypadalo jinak: pokud by si již nemohl účtovat nic za aktivaci a za „obsluhu zákazníka“, musel by vše rozpustit v oněch 220 Kč měsíčně (včetně DPH). Z těch by si navíc neukrojil jen stát (na DPH), ale také zprostředkovatel, svými 5% provize. I zde jsem ale v obchodních podmínkách nedokázal najít odpověď na to, zda jde o provizi z jednoho měsíčního paušálu, nebo ze 24 měsíčních paušálů, které odpovídají délce úvazku.

Pro operátora proto musí být o to podstatnější to, kdo bude „obsluhovat“ koncového zákazníka, jak ve smyslu počátečního zprovoznění a  aktivace služby, tak i ve smyslu  průběžného billingu, podpory atd.

V Rakousku tomu možná odpovídá i onen roční „poplatek za obsluhu“ (Servicepauschale) ve výši 19,90€, a jednorázová aktivace za 49,90 €. Plus třeba upomínka za 9,90€ či papírový účet za 2 € atd. Jak by tomu ale bylo zde, v případě realizované poptávky přes server neurra.cz? Chovala by se neurra.cz alespoň jako „přeprodejce“ (když ne jako virtuální operátor) a obsluhovala by zákazníka ona, byť třeba jen ve smyslu smluvních vztahů a billingu (účtování)? Tedy že by koncový zákazník dostával fakturu od provozovatele serveru neurra.cz a jemu také za služby platil?

Pohledem do Všeobecných obchodních podmínek serveru neurra.cz lze toto vyloučit: zde je takovýto model přeprodeje uvažován jen pro jednorázové prodeje bez smluvního vztahu se zákazníkem. U služby poskytované průběžně a se smluvním vztahem připadá v úvahu jen předání „kompletního seznamu poptávajících Zákazníků včetně osobních údajů potřebných k vystavení faktur a smluv“, tak aby si dodavatel mohl smluvní vztahy uzavřít přímo s příslušným zákazníkem.

Jak to vlastně dopadlo?

V tuto chvíli vás jistě napadá, jak to vlastně s hromadnou poptávkou na serveru neurra.cz, zřejmě první svého druhu v ČR, nakonec dopadlo. To je ale poněkud nejasné, i přes nesporný fakt, že samotná poptávka byla v pátek ukončena, alespoň ve smyslu připojování dalších zájemců. A že do této doby žádná nabídka od dodavatele nepřišla.

Organizátor hromadné poptávky  ale říká, že nabídky od dodavatelů teprve očekává:

Co se týče poptávky po Rakouském tarifu za 220,- Kč měsíčně, poptávka byla ukončena a nyní čekáme na vyjádření operátorů. Během pondělí a úterý máme přislíbeno několik nabídek.

Bylo by to logické: zájemci se do určité doby mohli k poptávce připojovat. Po uplynutí této doby (která tedy nastala minulý pátek)  se zafixoval počet poptávajících – a měl by začít běžet určitý čas  na to, aby potenciální dodavatelé přišli s konkrétní nabídkou. Znají již počet poptávajících, a ti jsou v určitém smyslu „garantovaní“. Podle  obchodních podmínek serveru neurra.cz se totiž přihlášením k poptávce zájemci zavazují poptanou službu také skutečně odebrat, pod smluvní pokutou 500 Kč.

To sice z pohledu potenciálního dodavatele není žádná „skálopevná garance“, ale je to alespoň jakýsi příslib. A z pohledu zákazníka to asi je také únosné. Navíc sám organizátor poptávky radí potenciálním dodavatelům, aby své nabídky dimenzovali pro 80% poptávajících, čili počítá s určitým úbytkem.

Jenže: celá věc má podstatný háček, který je podle mne logickou chybou v konstrukci celé hromadné poptávky, tak jak je serverem neurra.cz organizována. Jde o to, že závazek poptávajících nepřetrvává do doby, kterou má dodavatel  k přípravě nabídky, ale končí s ukončením poptávky (ve smyslu možnosti připojování dalších zájemců) .

obchodních podmínek to sice takto explicitně nevyplývá, ale na webu neurra.cz je to napsáno velmi explicitně:

Vzhledem k faktu, že poptávka skončila bez nabídky, tak jak již bylo několikrát zmiňováno v diskuzi, zaniknul tím Váš závazek k nabídce. Nicméně pokud se nám podaří vyjednat s operátory ty správné podmínky, tak doufáme, že se alespoň většina z Vás do akce zapojí a tím podpoří tento projekt.

To ale znamená, že organizátor hromadné poptávky si tím sám vyrazil z ruky svůj největší trumf: určitý počet zájemců, které dokázal „agregovat“ a určitým způsobem je zavázat k odběru poptávané služby. V okamžiku, kdy ukončí přidávání dalších zájemců (v roli poptávajících) a potenciálním dodavatelům ukáže jejich počet, a na základě toho očekává jejich nabídku, současně všem již přihlášeným poptávajícím řekne, že jejich závazek skončil? To je přeci nelogické.

I proto mi vychází, že celá hromadná poptávka vlastně již skončila. V době, kdy trval závazek poptávajících, žádný z mobilních operátorů svou nabídku nepodal. Proč by ji pak měl podávat v době, kdy už závazek neplatí?

Není to ale jediná nelogičnost, která mne na serveru neurra.cz zarazila. Nejméně na dvou místech, při popisu fungování celého systému, se zde a zde uvádí, že :

s přibývajícími zákazníky roste objem poptávky a současně klesá cena za jednotku.

O gramatických chybách na celém serveru neurra.cz ani nemluvě. To za celou dobu trvání poptávky nedokázali, na snad nejexponovanějším místě, opravit překlep, který z operátorů dělá operátoty? Nebo opravit malé m u T-Mobile, v téže větě?

Co na to operátoři?

Při přípravě tohoto článku jsem se dotazoval na zájem dodavatelů jak provozovatele hromadné poptávky, tak i samotných mobilních operátorů.

Pan Tomáš Radomský, který je fyzickou osobou provozující server neurra.cz, mi pouze zopakoval to, co se objevuje v různých diskusích přímo na neurra.cz či na facebooku, že:

T-Mobile skutečně slíbil, že  určitě nabídku předloží, Vodafone je nejistý, 02 zatím zájem nemá

To mobilní operátoři byli ve svých vyjádřeních (v pátek odpoledne, ještě před uzavřením poptávky) konkrétnější a lapidárnější, když unisono a poměrně rezolutně  popřeli jakýkoli záměr předložit svou nabídku, či jen zájem spolupracovat.

Dnes již víme, že do uzavření poptávky operátoři žádnou nabídku skutečně nepředložili. A že by tak učinili ex-post, již po uzavření poptávky a bez „garance“ poptávajících zájemců, silně pochybuji.

Osobně bych se ale docela divil, pokud by někdo nějakou nabídku (vyhovující nastaveným kritériím poptávky) předložili i „v termínu“. A to ne ani tak kvůli popisované logické chybě v realizaci celé hromadné poptávky (viz její trvání, resp. skončení a závazek poptávajícího), dalším nejasnostem kolem fungování poptávky (např. zda poptávaná cena je či není konečná), či „mládí“ organizátora hromadné poptávky.

Spíše kvůli nedořešené „obsluze zákazníka“:  operátoři by určitě chtěli mít jednoho partnera, zejména pro fakturaci, jako je tomu u firemních zákazníků, zatímco organizátor hromadné poptávky chce být jen jednorázovým zprostředkovatelem, který za provizi předá kontaktní údaje jedné strany straně druhé. Pokud by chtěl dosáhnout cíle, musel by (podle mého názoru) také nabídnout více: v zásadě by musel převzít na svá bedra celou „obsluhu zákazníka“, jako to dělají virtuální operátoři, ať již skuteční a oficiální, či jen  „šediví“.

Jako hlavní a nejpodstatnější argument ale vidím něco ještě jiného. Něco, co bych nazval přehnaným optimismem: neočekávejme, že mobilní operátoři pustí svou lukrativní kořist dobrovolně a tak snadno. Že hned na první pokus, navíc ještě poněkud nedokonalý a nedotažený, jen tak opustí celý propracovaný systém ždímání zákazníků, který jim dosud tak dobře vynáší, a rázem nabídnou něco (pro zákazníka) ještě atraktivnějšího, než v sousedním Rakousku.

Obávám se, že náš problém je dán celkovým klimatem ve společnosti a situací na trhu mobilních elektronických komunikací. I přístupem regulátora (ČTÚ), který si zatím ještě ani nepřipouští existenci nějakého problému. Změnit to nebude jednoduché.

V situaci, kdy s jakoukoli pomocí regulátora jako zákazníci zřejmě počítat nemůžeme,  bude – podle mého názoru – ke změně situace i v rezidenčním segmentu zapotřebí podstatně větší , koordinovanější  a dlouhodobější tlak, než jen nějaká jednorázová hromadná poptávka. Ostatně, i firemní zákazníci si museli „pomoci sami“ a museli začít tlačit na mobilní operátory skrze elektronické aukce.  A jejich „vyjednávací síla“ je podstatně větší, než u rezidenčních zákazníků.

V tomto světle si dovolím zhodnotit přínos hromadné poptávky na serveru neurra.cz velmi kladně i přesto, že vlastně skončila neúspěchem. Rozhodně totiž přispěla k medializaci problému i k celkovému tlaku na jeho řešení. To ale nebude tak snadné.